Wczytuję dane...
Kod EAN: 9788324223305
Waga produktu: 0.330000 kg
Realizacja zamówienia: 24 godzin
Wysyłka od: 11.99 PLN
Wydawnictwo: UNIVERSITAS

To pionierski podręcznik do nauczania języka polskiego dla dzieci, który bazuje na zabawie - głównie ruchowo-wokalnych układach tanecznych - aby w ten sposób pomóc w nauczaniu i utrwalaniu nowego słownictwa.

Na książkę składają się:
- teksty piosenek z nutami
- nagrania na CD muzyki klasycznych tańców polskich z tekstami: polonez, mazur, oberek, kujawiak, krakowiak, śląski trojak (walczyk), taniec góralski, lubelska poleczka
- wskazówki metodyczne: opis tańca i uwagi choreograficzne (podstawowe figury, kroki)
- teksty do muzyki
- kolorowa wyklejka z autentycznymi strojami oraz malowanki do kolorowania dla dzieci
- słowniczek podstawowych słów z ilustracjami

Tańce malowane można wykorzystać na różnym poziomie edukacji kulturowej, językowej, muzycznej ucząc dzieci w różnym wieku:

dzieci najmłodsze - słuchanie, proste reagowanie ruchowe, klaskanie, tupanie, powtarzanie fragmentów rytmu, tekstu słownego, melodii, malowanie, kolorowanie, zabawy ruchowe z naśladownictwem ruchów nauczyciela i tańce integracyjne. Kształtowanie wyobrażeń muzycznych i słownych;

dzieci starsze - zabawy rytmiczno-ruchowe na tle muzyki z nagrań, nauka i śpiew piosenki, rozwój mowy i słownictwa polskiego, nauka kroków i figur tanecznych, zastosowanie proponowanych zabaw tanecznych, malowanie strojów, rozpoznawanie piosenek, tańców i strojów, nazywanie ich i kojarzenie z wiedzą o regionach i wiedzą historyczną, znajomością legend, poznawanie pojęć muzycznych, wykorzystanie materiału zawartego w podręczniku do metod aktywizujących samodzielność uczniów na przykład w sytuacjach dramowych;

młodzież - nauka kroków i figur tanecznych, wykonywanie tańców według propozycji zawartych w podręczniku. Samodzielne tworzenie pełnych układów choreograficznych z opisanych i poznanych elementów poszczególnych tańców, opracowanie suit tanecznych, inscenizacji, poszerzenie wiedzy o folklorze polskim, kulturze polskiej, wiedzy historycznej i geograficznej związane z tym poszerzenie znajomości słownictwa gwarowego, czerpanie inspiracji do poznawanie Polski, utożsamienie się z kulturą polską, integrowanie się w grupie rówieśniczej poprzez współpracę, wspólne występy.

nauczyciele i studenci pedagogiki - korzystanie z podręcznika jako materiału uzupełniającego muzycznego, słownego, metodyczno-repertuarowego do pracy z dziećmi, tworzenie planów lekcji urozmaiconych o taniec, zabawę i piosenkę.

SPIS TREŚCI

WSTĘP
Część I
Polonez
Chodzony
Krakowiaczek ci ja
Hej, od Krakowa jadę
Krakowiak
Idzie Maciek
Ostatni mazur
Matuś moja, matuś
Oberek
Kujawiak
Ja Kujawiak, ty Kujawiak
W murowanej piwnicy
Hej, bystra woda
Zachodzi słoneczko
Trojak
Polka/Polka lubelska
Część II
Propozycje wykorzystania materiałów zebranych w książce
WPROWADZENIE
Polonez
KraKowiak
Mazur
Oberek
Kujawiak
Tańce góralskie
- taniec góralski
- taniec zbójnicki
Walczyk śląski
Trojak
Poleczka
BIBLIOGRAFIA


This pioneering book for teaching Polish to the youngest children is chiefly based on play movement and vocal dance arrangements that are to help in introducing and reinforcing new vocabulary. The book comprises:
– song lyrics and notes,
– CD recordings of classical Polish dances with text: polonaise, mazurka, oberek, kujawiak,
krakowiak, Silesian trojka, highlander dance, and the Lublin polka,
– methodological advice, i.e. dance description and choreography (basic figures and steps),
– color stickers representing authentic costumes, and pictures to be colored in by children,
– basic picture dictionary.


Dieses Lehrwerk will die polnische Sprache und Kultur heiter und beschwingt vermitteln mit Tanz und Gesang. Es richtet sich vor allem an Kinder und Jugendliche. Das Lehrbuch enthält:
– Texte und Noten populärer polnischer Volkslieder,
– eine CD mit den Volksliedern, auf denen die Sprachübungen basieren,
– einen methodischen Teil, der die polnischen Nationaltänze mit ihren Besonderheiten erklärt: die Polonaise, den Krakowiak, die Masurka, den Oberek und den Kujawiak, von den regionalen Tänzen den schlesischen Dreier, den Bergbauerntanz und die Lubliner Polka,
– einen sprachlichen Übungsteil und Bewegungsspiele zu den Liedern auf den beigefügten Aufnahmen,
– Einschaltbilder mit Abbildungen der Tänzer in den polnischen Trachten,
– Wörterverzeichnis mit Illustrationen.


Новаторский учебник польского языка для детей, основанный на играх главным образом на вокально-танцевальных хореографических композициях, способствующих усвоению новой лексики. В книгу включены:
– тексты песен с нотами,
– компакт-диск с записями музыки и текстов классических польских танцев: полонез, мазурка, оберек, куявяк, краковяк, трояк (силезский вальс), танец горцев, люблинская полька,
– методические указания: описание танца и хореографические замечания, основные танцевальные шаги и фигуры,
– цветная вкладка с изображениями национальных костюмов, детские раскраски, иллюстрированный словарик.

Szczegółowe dane o książce

 • Autorzy: 

  Magdalena Szelc-Mays

 • Dodatkowe nośniki danych: 

  CD audio

 • Ilość nośników: 

  1

 • Rok wydania: 

  2013

 • Rodzaj oprawy: 

  miękka

 • Ilość stron: 

  80

 • Format: 

  20,5 x 29,5

 • Grupa wiekowa: 

  3-7 lat

 • Język publikacji: 

  polski

 • ISBN: 

  978-83-242-2330-5

Polecamy także