Wczytuję dane...
Kod EAN: 9788324218219
Realizacja zamówienia: 24 godzin
Wysyłka: Wysyłka gratis!
Wydawnictwo: UNIVERSITAS

Podręcznik "Практическая грамматика польского языка" (Praktyczna gramatyka języka polskiego) jest przeznaczona dla uczniów od poziomu podstawowego do średniego ogólnego, chociaż tematy w nim prezentowane znacznie poza poziom B1 wykraczają.

Zgromadzone w tabelach liczne przykłady to przede wszystkim internacjonalizmy i wyrazy o wysokiej frekwencji we współczesnej polszczyźnie. 

Są  prezentowane w taki sposób, aby uczeń mógł sam odkrywać tajniki polszczyzny, co aktywuje samorganizujące się procesy uczenia. Naukę powinno też ułatwić podejście kontrastywne oraz towarzyszące terminom gramatycznym ikonki (gramikony).

Praktyczna gramatyka języka polskiego w rosyjskiej wersji językowej to kolejna praca Liliany Madelskiej z cyklu gramatyki polskiej, por. m.in.:

Odkrywamy język polski. Gramatyka dla uczących (się) języka polskiego jako obcego, 2008

Praxis-Grammatik Polnisch, 2008

Discovering Polish. A Learner’s Grammar, 2010

 Dzięki temu cyklowi nauczyciel ma do dyspozycji wspólny materiał w różnych wersjach językowych dla grup wielojęzycznych, a uczniowie od początku nauki mogą samodzielnie pogłębiać znajomość języka polskiego.

SPIS TREŚCI

 1. ВСТУПЛЕНИЕ 9
 2. ОБ ИСКУССТВЕ УЧИТЬСЯ И УЧИТЬ 11

Х.2. УПРАЖНЕНИЯ 17

 1. ФОНЕТИКА, ГРАФИКА И ОРФОГРАФИЯ: WYMOWA I ORTOGRAFIA 19

3.1. Буквы 19

3.2. Звуки речи 28

3.3. Произношение 31

3.4. Ударение 39

3.5. Чтение и письмо 40

3.6. Чередования 43

X.3. УПРАЖНЕНИЯ 47

 1. ГЛАГОЛ: CZASOWNIK 61

4.1. Глагол и связанные с ним проблемы 61

4.2. Настоящее время: типы спряжения 70

4.3. Настоящее время: модальные глаголы 73

4.4. Прошедшее время 77

4.5. Будущее время 83

4.6. Видовые пары 87

4.7. Глаголы движения 92

4.8. Префиксация и модификация значения 97

4.9. Повелительное наклонение 103

4.10. Сослагательное наклонение 108

 1. 11. Возвратные конструкции 112

4.12. Страдательный залог 114

4.13. Безличные и неопределенно-личные конструкции 118

4.14 Польские глагольные формы: обзор 120

4.15. Таблица глагольных форм 124

Х. 4. УПРАЖНЕНИЯ 164

 1. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ: RZECZOWNIK 191

5.1. Падеж: функции 191

5.2. Имя существительное: грамматические категории 196

5.3. Падеж: обзор 200

5.4. Имя существительное: словообразование 203

5.5. Склонение: единственное число 206

5.6. Склонение: множественное число 218

5.7. Склонение фамилий и формулы вежливости 228

5.8. Особенности склонения существительных 231

5.9. Имя существительное: выводы 232

 

 

5.10. Обязательно ли нам знать грамматику? 234

X.5. УПРАЖНЕНИЯ 237

 1. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ: PRZYMIOTNIK 248

6.1. Склонение 248

6.2. Степени сравнения прилагательных 256

6.3. Уменьшительные формы (деминутивы) 262

6.4. Типовые синтаксические конструкции 264

Х.6. УПРАЖНЕНИЯ 267

 1. МЕСТОИМЕНИЕ: ZAIMEK 276

7.1. Общие замечания 276

7.2. Личные местоимения 280

7.3. Притяжательные местоимения 283

7.4. Возвратные местоимения 291

7.5. Указательные местоимения 294

7.6. Вопросительные, относительные и неопределенные местоимения 296

7.7. Отрицательные местоимения nikt, nic, żaden 301

Х.7. УПРАЖНЕНИЯ 303

 1. ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ: LICZEBNIKI 311

8.1. Количественные числительные 311

8.3. Синтаксические конструкции с числительными и количественными словами: общие замечания 314

8.4. Существительные, образованные от числительных 315

8.5. Порядковые числительные 318

8.6. Количественные числительные: склонение и синтаксические конструкции 320

8.7. Синтаксические конструкции: именительный падеж или родительный? 326

8.8. Синтаксические конструкции: винительный падеж или родительный? 328

8.9. Числительные и существительные, не обозначающие мужчин 329

8.10. Числительные и лично-мужские существительные 331

8.11. Собирательные числительные 334

8.12. Числительные: обобщение 336

8.13. Игра в «морской бой» 338

Х.8. УПРАЖНЕНИЯ 341

 1. НАРЕЧИЕ: PRZYSŁÓWEK 349

Х.9. УПРАЖНЕНИЯ 357

 1. ПРЕДЛОГ: PRZYIMEK 359

10.1. Предлоги и падежные формы 359

10.2. Предлоги и глагольные приставки 367

Х.10 УПРАЖНЕНИЯ 369

 1. СОЮЗ: SPÓJNIK 371

11.1 Союзы в предложении 371

 

11.2. Союз а 375

11.3. Союзы и личные окончания глаголов 377

Х.11. УПРАЖНЕНИЯ 380

 1. ЧАСТИЦA: PARTYKUŁA 381

X.12. УПРАЖНЕНИЯ 386

 1. МЕЖДОМЕТИЕ: WYKRZYKNIK 388

X.13. УПРАЖНЕНИЯ 392

 1. ПРИЧАСТИЯ И ДЕЕПРИЧАСТИЯ: IMIESŁOWY 393

14.1. Функции причастий и деепричастий 393

14.2. Действительное причастие и деепричастие одновременности 395

14.3. Страдательное причастие 398

14.4. Деепричастие предшествования 400

14.5. Причастия и деепричастия: обзор форм 401

14.6. Склонение причастий 402

Х.14. УПРАЖНЕНИЯ 406

 1. «ЯЗЫК» ЖИВОТНЫХ 411

X.15. УПРАЖНЕНИЯ 412

 1. ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ 414

Q («КЛЮЧ») 419

Q.1. Введение 419

Q.2. Об искусстве учиться и учить 419

Q.3. Фонетика, графика и орфография 420

Q.4. Глагол: Czasownik 428

Q.5. Существительное: rzeczownik 436

Q.6. Прилагательное: przymiotnik 437

Q.7. Местоимение: zaimek 437

Q.8. Числительные: liczebniki 439

Q.11. Союз: spójnik 439

Q.12. Частица: partykuła 440

Q.14. Причастия и деепричастия: imiesłowy 441

Q.16. Проверьте себя 443

Q.17. Языковой юмор по-польски 450

Сокращения и символы (грамматиконы) 450

Литература 454

Szczegóły treści cyfrowej

 • ISBN: 

  978-83-242-1821-9

 • Autorzy: 

  Liliana Madelska

 • Liczba stron: 

  456

 • Rok wydania: 

  2012

 • Poziom: 

  A1-B1

 • Język publikacji: 

  polski/rosyjski

 • Format pliku: 

  PDF

Polecamy także
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...