Wczytuję dane...
Kod EAN: 9788324217045
Waga produktu: 0.720000 kg
Wysyłka: Wysyłka gratis!
Wydawnictwo: UNIVERSITAS

Na łamach prasy część 2 to podręcznik do nauki języka polskiego dla zaawansowanych obcokrajowców i osób ze środowisk polonijnych.

 Stanowi on kontynuację części pierwszej zarówno w budowie, jak i rozwiązaniach metodycznych. Dobór nowych tematów jest również podporządkowany wymogom egzaminu certyfikatowego na poziomie C2, a źródła tekstów stanowią prasa i Internet. Integralną część obydwu tomów podręcznika stanowi wkładka Strategie egzaminacyjne, dołączona do tomu pierwszego.

Prezentuje ona typy zadań na egzaminach certyfikatowych z języka polskiego jako obcego w testowaniu rozumienia tekstu pisanego oraz podaje szczegółowe wskazówki ich rozwiązywania. Można ją też wykorzystywać z innymi materiałami dydaktycznymi, gdyż na rynku brak jest dotychczas podobnej pozycji.

Zintegrowane ujęcie sprawności i poszczególnych elementów językowych w podręczniku powoduje, że można z nim pracować z powodzeniem na regularnych zajęciach kursowych.

Oprócz cudzoziemców zainteresuje z pewnością także rodzimych użytkowników języka polskiego.

Spis treści

Wstęp

I. Beztroskie życie szlachcica

II. Lecznicza moc zwierząt

III. W stadzie byki są krowami

IV. Zawód biznesmen

V. Augustowskie... dni

VI. Sztuka dawania

VII. Nie lekceważ Morfeusza

VIII. Cały czas żyję z głową w chmurach

IX. Pracownik naprawdę wirtualny

X. Nieśmiertelne marzenie

XI. Palmy sięgają do nieba

XII. Zakorkowani

XIII. Kaplica Zakochanych

Teksty

Klucz

Żródła


The book is addressed to advanced foreign learners and people from Polish diaspora. It follows both the structure and methodology of the first part. The subjects covered, selected according to the requirements of the level C2 certificate exam, use a variety of materials taken from the press and the Internet. A companion attached to the first part – Exam Strategies – complements the material covered in both parts, presenting types of Writing tasks for the Certificate in Polish as a Foreign Language (Exam Part C), together with sample answers and guidelines. Being the only position of this type on the market, the companion may be freely combined with other materials.


Das Lehrbuch ist gedacht für fortgeschrittene Ausländer und Personen mit einer polnischen Herkunft, die außerhalb von Polen leben. Es ist eine Fortsetzung des ersten Bands, und zwar sowohl hinsichtlich des Aufbaus, als auch hinsichtlich der Lehrmethoden. Eine Auswahl neuer Themen wurde gemäß der Anforderungen der Zertifikatsprüfung auf der Niveaustufe C2 des GER getroffen, die Textquellen sind Presse und Internet. Zu den beiden Bänden des Lehrbuchs gehört die Beilage Prüfungsstrategien, die in den ersten Band eingefügt ist. Sie enthält Aufgabentypen der Zertifikationsprüfungen von Polnisch als Fremdsprache zum Testen des Leseverstehens (Teil C) und gibt verschiedene Hinweise für deren Lösung. Man kann die Beilage auch zusammen mit anderen Lehrmaterialien nutzen, nicht zuletzt, weil auf dem Markt immer noch eine entsprechende Veröffentlichung fehlt.


Пособие предназначено для иностранцев, владеющих польским языком на продвинутом уровне, а также для представителей польскоязычной среды. Оно является продолжением первой части как по структуре, так и по методическим подходам. Выбор новых тем отвечает требованиям сертификационного экзамена на уровне C2, а тексты взяты из прессы и Интернета. Неотъемлемым компонентом обеих частей является приложение "Экзаменационные стратегии", которое можно найти в первом томе пособия. В нем представлены типы заданий на сертификационный экзамен по польскому языку как иностранному для проверки понимания письменного текста (раздел С), а также подробные указания по их выполнению. Приложение также можно использовать с другими дидактическими материалами, поскольку на рынке до сих пор не было подобной публикации.

Szczegółowe dane o książce

 • Autorzy: 

  Bogusław Kubiak

 • Rok wydania: 

  2012

 • Rodzaj oprawy: 

  miękka

 • Ilość stron: 

  240

 • Format: 

  20,5 x 29,5

 • Poziom: 

  C2

 • Język publikacji: 

  polski

 • Tematyka: 

  język polski jako obcy

 • ISBN: 

  978-83-242-1704-5

Polecamy także
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...