Wczytuję dane...
Kod EAN: 9788383562049
Waga produktu: 1.73 kg
Realizacja zamówienia: 3 dni
Wysyłka: Wysyłka gratis!
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Komentarz stanowi kompleksowe i zarazem praktyczne omówienie kwestii dotyczących regulacji dotyczących zamówień publicznych.

Publikacja przedstawia zagadnienia dotyczące m.in.:

 • planowania, przygotowania, prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia,
 • polityki zakupowej państwa, analizy potrzeb i wymagań, planu postępowań o udzielenie zamówień, ustalenia warunków zamówienia, szacowania jego wartości i dokonywania opisu przedmiotu zamówienia;
 • zasad i trybów udzielania zamówień klasycznych, zamówień sektorowych, w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, organizowania konkursu;
 • nowych zasad udzielania zamówień klasycznych o wartości podprogowej, w tym w trybie podstawowym;
 • kwalifikacji podmiotowej wykonawców, badania i oceny ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty;
 • zawierania i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego (forma, obowiązkowe i zakazane postanowienia, zabezpieczenie należytego wykonania, zmiana treści umowy, podwykonawstwo);
 • środków ochrony prawnej (odwołanie do Prezesa Izby, skarga do sądu zamówień publicznych, skarga kasacyjna);
 • pozasądowego rozwiązywania sporów;
 • organów właściwych w sprawach zamówień publicznych i zasad ich działania (Prezes Urzędu, Prezes Izby, Krajowa Izba Odwoławcza, Komitet do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych, Rada Zamówień Publicznych);
 • kontroli udzielania zamówień.

Drugie wydanie zawiera stan prawny na dzień 1.12.2023 r. i uwzględnia zmiany wynikające m.in. z:

 • ustawy z 16.6.2023 r., która uchyliła wyłączenie obowiązku stosowania PZP do zamówień lub konkursów, których przedmiotem są usługi publiczne w zakresie transportu pasażerskiego koleją lub metrem, zmiana weszła w życie 28.9.2023 r.;
 • ustawy z 2.12.2021 r., zmiany dotyczą zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz polegają na uchyleniu w art. 12 ust. 2, a także uchyleniu art. 15 stanowiącego delegację ustawową do wydania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa; zmiany weszły w życie 20.1.2022 r.

Dodatkową zaletą prezentowanej pozycji jest formułowanie – w kwestiach budzących wątpliwości – autorskich interpretacji i wskazówek dotyczących stosowania ustawy.

Gwarancję najwyższego poziomu opracowania i przydatności praktycznej stanowi zespół autorski składający się z wybitnych praktyków z dziedziny prawa zamówień publicznych.

Komentarz jest adresowany do wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych, przede wszystkim zamawiających i wykonawców, ich pełnomocników i pracowników, ale też organów rozstrzygających spory zamówieniowe, podmiotów świadczących usługi doradztwa z zakresu prawa zamówień publicznych, osób wykonujących kontrolę zamówień publicznych. Stanowić może cenne źródło wiedzy również dla studentów i aplikantów zawodów prawniczych.

Prawo

 • ISBN: 

  978-83-8356-204-9

 • Autorzy: 

  Agnieszka Matusiak, Dorota Grześkowiak-Stojek, Julia Jarnicka, Marzena Jaworska

 • Wysokość: 

  240

 • Szerokość: 

  160

 • Grubość: 

  54

 • Liczba stron: 

  1408

 • Oprawa: 

  Miękka

 • Wydanie: 

  2

 • Rok wydania: 

  2024

 • Miejscowość: 

  Warszawa

 • Seria cykliczna: 

  Komentarze Kompaktowe

 • Tematyka: 

  Prawo, Sektor publiczny

 • Wiek: 

  15-99 lat

 • Typ publikacji: 

  Książka

 • Data wprowadzenia do sprzedaży: 

  2023-11-30

Polecamy także