Wczytuję dane...
Kod EAN: 9788382918465
Waga produktu: 1.74 kg
Realizacja zamówienia: 3 dni
Wysyłka: Wysyłka gratis!
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Komentarz stanowi omówienie ustawy z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 479 ze zm.), regulującej sposób postępowania wierzycieli oraz organów egzekucyjnych w przypadkach uchylania się zobowiązanych od wykonania ciążących na nich obowiązków.

Publikacja przedstawia następujące zagadnienia:

 • zasady ogólne i zasady prowadzenia egzekucji;
 • funkcjonowanie Rejestru Należności Publicznoprawnych, organów egzekucyjnych;
 • zawieszenie i umorzenie postępowania;
 • zbieg egzekucji oraz koszty egzekucyjne;
 • egzekucja należności pieniężnych;
 • egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym;
 • postępowanie zabezpieczające;
 • odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy.

W publikacji uwzględniono najnowsze zmiany legislacyjne, w tym m.in.:

 • ustawę z 9.3.2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 556 ze zm.), wprowadzającą m.in. rozwiązania umożliwiające przymusowe dochodzenie należności z tytułu podatku VAT rozliczanego w procedurze szczególnej od podmiotu, którego miejscem zamieszkania lub siedziby jest inne państwo niż Polska oraz dla którego państwem identyfikacji jest państwo inne niż Polska i w tym państwie identyfikacji została złożona deklaracja;
 • ustawę z 7.7.2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1429 ze zm.), dotyczącą wprowadzenia do systemu prawnego nowego rodzaju świadczenia, tj. świadczenia wspierającego;
 • ustawę z 7.7.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 2600), wprowadzającą przepis stanowiący o zaliczeniu do tej samej kategorii pierwszeństwa zaspokojenia należności obejmujących rentę z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz należności zasądzonych na rzecz pokrzywdzonego lub osób wykonujących prawa pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, jak to aktualnie ma miejsce w odniesieniu do należności za pracę za okres 3 miesięcy oraz kosztów zwykłego pogrzebu zobowiązanego;
 • ustawę z 28.7.2023 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1681), wprowadzającą w art. 3a § 1 i 2 zmiany w zakresie odwołań ustawowych;
 • ustawę z 28.7.2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1523), która wprowadza zmiany o charakterze wynikowym będące konsekwencją zmian w ustawie nowelizującej;
 • ustawę z 7.7.2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz.U. z 2023 r. poz. 1369), która w art. 8 w § 1 dotyczącym wyłączeń z egzekucji administracyjnej dodaje pkt 19 o treści „laptopy, laptopy przeglądarkowe oraz bony na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych przekazane w ramach wsparcia, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz.U. poz. 1369)";
 • ustawę z 26.5.2023 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1193), która w art. 3a w § 1 skreśla wyrazy ,,oraz opłat dodatkowych", a także uchyla pkt 4a, oraz w § 2 w pkt 1 skreśla wyrazy ,,w wezwaniu do wniesienia opłaty dodatkowej", a także uchyla § 3.

Komentarz jest adresowany do adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, komorników, organów administracji publicznej, w tym kontroli administracji skarbowej, a także do wszystkich osób zainteresowanych powyższą problematyką.

Prawo

 • ISBN: 

  978-83-8291-846-5

 • Autorzy: 

  Iwona Gębusia, Jan Chmielewski, prof. ALK, Jan Olszanowski, Krzysztof Kucharski, Marek Wierzbowski, Marian Masternak, prof. UKW, Paweł Daniel, prof. SWPS, Piotr Rączka, prof. UMK, Robert Talaga, Roman Hauser, Tomasz Grossmann, Tomasz Jędrzejewski, Wojciec

 • Wysokość: 

  240

 • Szerokość: 

  160

 • Grubość: 

  58

 • Liczba stron: 

  1024

 • Oprawa: 

  Twarda

 • Wydanie: 

  2

 • Rok wydania: 

  2024

 • Miejscowość: 

  Warszawa

 • Seria cykliczna: 

  Duże Komentarze Becka

 • Tematyka: 

  Prawo

 • Wiek: 

  15-99 lat

 • Typ publikacji: 

  Książka

 • Data wprowadzenia do sprzedaży: 

  2023-11-30

Polecamy także