Wczytuję dane...
Kod EAN: 9788324211081
Realizacja zamówienia: 24 godzin
Wysyłka: Wysyłka gratis!
Wydawnictwo: UNIVERSITAS

Per aspera ad astra to podręcznik dla cudzoziemców na poziomie zaawansowanym (C1) z ćwiczeniami rozwijającymi i doskonalącymi sprawność czytania oraz strategie pracy z tekstem.

Stanowi on kontynuację pracy Kto czyta - nie błądzi (2007).

Podobnie jak część pierwsza składa się z ośmiu jednostek, w których znajduje się kilka tematycznie powiązanych tekstów. Towarzyszą im rozmaite ćwiczenia. Jedne służą doskonaleniu sprawności czytania, inne rozwijają strategie globalnego, selektywnego i szczegółowego rozumienia tekstu, jeszcze inne koncentrują się na poszerzaniu lub uaktywnianiu zasobu leksykalnego uczących się. Większość typów zadań wykorzystywanych jest w egzaminach certyfikatowych sprawdzających stopień opanowania sprawności czytania w języku polskim jako obcym.

Praca z podręcznikiem umożliwia więc uczącym się jednoczesne zapoznawanie się z technikami egzaminacyjnymi.

Jednostkę zamykają sekcje Słowa, które warto zapamiętać oraz Powiedz albo napisz. Pierwsza zawiera te wyrazy, zwroty i wyrażenia, które pojawiły się w wypowiedziach pisemnych i zostały uznane za warte zapamiętania i/lub przypomnienia; druga ma za zadanie zachęcić użytkowników do przygotowywania dłuższych wypowiedzi ustnych i/lub pisemnych na tematy poruszane w tekstach.

SPIS TREŚCI

Wstęp

RODZINA XXI WIEKU

Nie żyjemy dla siebie
Rodzina wielorodzinna
Dzieci to skarb
Smutny świat ludzi młodych
Lęk przed wychowaniem

Słowa, które warto zapamiętać
Powiedz lub napisz

CIERPLIWOŚCIĄ I PRACĄ LUDZIE SIĘ BOGACĄ

O pracy
Najważniejszy klin
Sytuacja na rynku pracy a stan zdrowia społeczeństwa
Ósmy dzień
Sytuacja kobiet na polskim rynku pracy
Emigrują specjaliści
Lekarze w Wielkiej Brytanii

Słowa, które warto zapamiętać
Powiedz lub napisz

ZDROWYM BYĆ I NIC WIĘCEJ

Wirusy i losy świata
Zakażenia XXI wieku
Grypa kontra medycyna - 1:0
Jak zapewnić sprawność układu odpornościowego?
Styl życia a zdrowie
Zdrowie Polaków
Słowa, które warto zapamiętać
Powiedz lub napisz

POTĘGA SMAKU I ZAPACHU

Wielki powrót smaku i zapachu
Ekożywność podbija Zachód
Pod dobrym znakiem
Ludzie spod znaku ślimaka
Produkt czysty jak łza
Co to jest GMO?
Co Polacy sądzą o GMO?
GMO - i wszystko jasne?
Słowa, które warto zapamiętać
Powiedz lub napisz

W SZPONACH NAŁOGÓW

Nikotynowa narkomania
W szponach nałogów
Policyjny raport
Węgrzy, a nie Polacy piją najwięcej alkoholu w Unii Europejskiej
Choroba duszy
Wygnanie z raju
Terapia i co dalej

Słowa, które warto zapamiętać
Powiedz lub napisz

CIEMNE STRONY ŻYCIA

Łamanie prawa
Spór o szubienicę
Przestępstwa, wykroczenia, kary
Kara śmierci
Przestępcy seryjni
Cel - ujawnić
Raport 2005
Słowa, które warto zapamiętać
Powiedz lub napisz

MEDIA, CZYLI CZWARTA WŁADZA

Zawód: dziennikarz
Osiem predyspozycji do zawodu reportera
Media, czyli nowa rzeczywistość
Świętujemy dzień blogu
Głupia czwarta władza
Piąta władza

Słowa, które warto zapamiętać
Powiedz lub napisz

KUP! ZRÓB! PRZYJEDŹ! ZOBACZ! - CZYLI W DZISIEJSZYM ŚWIECIE REKLAMY

Reklama dźwignią handlu
Polacy o reklamie
Reklama cierpienia
Reklama społeczna

Słowa, które warto zapamiętać
Powiedz lub napisz


"Per aspera ad astra" is a continuation to the "Kto czyta – nie błądzi". As in the first part, each of 8 lessons contains from 4 to 6 texts connected thematically. Topics of the units were taken from the C1 level catalogue presented in the official Exam standards for C1 level. Those texts are accompanied by numerous exercises – some are supposed to develop and perfect reading (selective reading, global and detailed), others are supposed to incite discussion, making hypothesis, drawing conclusions, else are concentrated on broadening lexical knowledge. Most of the exercises are using during the exams.


"Per aspera ad astra" ist die Fortsetzung des Lehrbuchs "Kto czyta – nie błądzi". Ähnlich wie im ersten Teil, gibt es in jeder der acht Einheiten zwischen vier und sechs thematisch zusammenhängende Texte. Die Thematik der einzelnen Teile wurde aus dem Katalog für das Niveau C1 geschöpft, der in den Standards der Prüfungsinhalten (2003) enthalten ist. Den Texten folgen verschiedene Aufgaben. Die einen entwickeln und verbessern das Leseverstehen (selektives, globales und ausführliches Lesen) oder ermuntern zur Diskussion, Hypothesenstellung und Schlussfolgerungen, die anderen konzentrieren sich auf die Vergrößerung (oder auf die Aktualisierung) des Wortschatzes. Die meisten der vorgeschlagenen Aufgaben sind typisch für Zertifikatsprüfungsaufgaben, die das Leseverstehen auf Polnisch prüfen..


Издание представляет собой продолжение учебника "Kto czyta – nie błądzi" Так же, как и в первой части, в каждом из восьми разделов этого учебника находится от четырех до шести текстов, объединенных одной темой. Темы разделов соответствуют темам из каталога для уровня владения языком в совершенстве (С1), содержащемся в "Стандартах экзаменационных требований" (2003). Тексты сопровождают разнообразные задания – некоторые служат развитию и совершенствованию стратегий чтения (речь идет о выборочном, глобальном и детальном чтении); другие должны вовлечь учащихся в дискуссию, подтолкнуть к выдвижению гипотез или к выводам, третьи – сосредоточены на расширении (или активизации) словарного запаса. Большинство предлагаемых типов заданий входит в состав сертификационных экзаменов, проверяющих уровень владения навыками чтения на польском языке.

Szczegóły treści cyfrowej

 • ISBN: 

  978-83-242-1108-1

 • Autorzy: 

  Anna Seretny

 • Liczba stron: 

  228

 • Rok wydania: 

  2014

 • Poziom: 

  C1

 • Język publikacji: 

  polski

 • Format pliku: 

  PDF

Polecamy także
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...