Wczytuję dane...
Kod EAN: 9788324208067
Waga produktu: 0.200000 kg
Realizacja zamówienia: 24 godzin
Wysyłka od: 11.99 PLN
Wydawnictwo: UNIVERSITAS

Książka poświęcona jest zagadnieniu nauczania języka i kultury polskiej we włoskich uniwersytetach.

Jest to pierwsza tego typu praca o charakterze przekrojowym, napisana na podstawie badań przeprowadzonych wśród profesorów, lektorów i studentów polonistyki włoskiej.

Zebrany przez autorkę materiał pozwolił na nowe spojrzenie na uniwersyteckie studia polonistyczne we Włoszech: motywacje i oczekiwania studentów oraz sukcesy i problemy w pracy lektorów i kierowników polonistyk włoskich.

Urszula Marzec - absolwentka komparatystyki literackiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracowała jako lektorka kontraktowa na Uniwersytecie w Udine (2007/2008), obecnie naucza języka polskiego na Uniwersytecie w Turynie. Od października 2007 r. jest doktorantką na Wydziale Polonistyki UJ.

SPIS TREŚCI

Od redaktora serii

1. WSTĘP

1.0. Pomysł badań

1.1. Cel badań

1.2. Próba badawcza

1.3. Metodologia i realizacja badań

2. WYNIKI ANKIET PROFESORSKICH

2.0. Osadzenie studiów polonistycznych w strukturach uniwersyteckich

2.1. Kadra polonistyczna

2.2. Przedmioty o charakterze polonistycznym

2.3. Liczebność studentów włoskich polonistyk

2.4. Współpraca z polskimi uczelniami

2.5. Biblioteki

2.6. Działania uniwersytetów na rzecz promocji języka i kultury polskiej we Włoszech

2.7. Konferencje naukowe

2.8. Liczebność absolwentów włoskich polonistyk w latach 2002-2006

2.9. Podsumowanie

3. WYNIKI ANKIET LEKTORSKICH

3.0. Charakterystyka respondentów

       3.0.1. Dane społeczne

       3.0.2. Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe lektorów

3.1. Staż pracy

3.2. Zakres działalności dydaktycznej w uniwersytecie

3.3. Podręczniki i pomoce naukowe

3.4. Nauczanie sprawności i podsystemów języka

3.5. Samoocena lektorów w zakresie własnej działalności dydaktycznej

3.6. Podsumowanie

4. WYNIKI ANKIET STUDENCKICH

4.0. Charakterystyka respondentów

      4.0.1. Dane społeczne

      4.0.2. Rodzaj i rok studiów

      4.0.3. Dziedziny studiów reprezentowane przez respondentów

      4.0.4. Pochodzenie studentów

      4.0.5. Język ojczysty studentów

4.1. Egzamin maturalny

4.2. Długość nauki języka polskiego

4.3. Przeduniwersytecki kontakt z polszczyzną

4.4. Motywacja studentów

4.5. Znajomość innych języków obcych

4.6. Pozycja języka obcego w programie studiów

4.7. Udział studentów w innych zajęciach polonistycznych

4.8. Plany naukowe studentów

4.9. Plany zawodowe studentów

4.10. Stosunek studentów do certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego

4.11. Udział studentów w programach wyjazdowych do Polski

4.12. Samoocena studentów

4.13. Podsumowanie

5. WNIOSKI

6. UWAGI KOŃCOWE

Spis tabel

Spis wykresów

Bibliografia

Załączniki

- Wzór ankiety profesorskiej
- Wzór ankiety lektorskiej
- Wzór ankiety studenckiej


This publication is devoted to the issue of teaching Polish at Italian university. This is the first publication of this type, cross-sectional, created on the basis of research conducted among professors, lecturers and students of Italian Polish studies. The research report has only an introduction character, including comparison and description of all data obtained as a result of polls and surveys, and it also contains the analysis. Author not only notes down the frequency of some phenomena, she also tries to present the question why they happen. The material collected enables the new, documented view on Polish studies in Italy; students’ motivations and expectations and successes and problems in the work of lecturers and supervisors of Italian Polish studies.


Dieses Buch ist dem Problem gewidmet, wie die polnische Sprache und Kultur an italienischen Universitäten unterrichtet werden. Das ist die erste Publikation dieser Art mit Überblickscharakter, die anhand der Ergebnisse der unter Professoren, Lektoren und Studenten durchgeführten Umfrageforschungen geschrieben wurde. Der Bericht über die Forschungsarbeiten hat die Form einer Darstellung, die die Zusammenstellung und Beschreibung der Umfrageergebnisse berücksichtigt und zugleich eine Problemanalyse dieser Thematik enthält. Die Autorin schreibt nicht nur über die Häufigkeit des Vorkommens gewisser Erscheinungen, sondern sie stellt auch die Frage, warum sie zustande kommen. Das von der Autorin gesammelte Material erlaubt einen neuen, dokumentierten Einblick ins Universitätsstudium in der Fachrichtung Polonistik in Italien: Motivationen und Erwartungen von Studenten sowie Erfolge und Probleme bei der Arbeit der Lektoren und Leiter des Polonistik-Studiums in Italien


Книга посвящена проблеме обучения польскому языку и культуре в итальянских университетах. Это первая работа такого рода, имеющая обзорный характер и написанная на основе исследований, которые были проведены среди преподавателей и студентов факультета полонистики в Италии. В книге представлен отчет об исследовании, сопоставление и описание данных, полученных во время опроса, а также попытка проблемного анализа данной темы. Автор не только отмечает частоту возникновения определенных явлений, но и задумывается о причинах их возникновения. Собранный автором материал позволяет по- новому взглянуть на факультеты полонистики в университетах Италии: на мотивацию и ожидания студентов, удачи и проблемы в работе преподавателей и руководителей итальянских полонистик.

Szczegółowe dane o książce

 • Autorzy: 

  Urszula Marzec

 • Rok wydania: 

  2009

 • Rodzaj oprawy: 

  miękka

 • Ilość stron: 

  168

 • Format: 

  14 x 20.5

 • Język publikacji: 

  polski

 • Tematyka: 

  język polski jako obcy

 • ISBN: 

  978-83-242-0806-7

Polecamy także