Wczytuję dane...
Kod EAN: 9788324231874
Waga produktu: 1.001000 kg
Realizacja zamówienia: 24 godzin
Wysyłka od: 11.99 PLN
Wydawnictwo: UNIVERSITAS

Bohaterem Monografii czasowników dla lektorów języka polskiego i obcokrajowców, z megatestem à la carte,jest czasownik polski – podstawa komunikacji językowej. W kilkudziesięciu odsłonach (rozdziałach i podrozdziałach) autor zamieścił więc wiele ciekawych informacji z zakresu morfologii i składni tej części mowy: począwszy od odmiany czasowników regularnych i nieregularnych, czasowników ruchu, poprzez formy nieosobowe, aż po synonimię leksykalną i składniową, czasowniki dwuaspektowe, polisemię i homonimię.

Dołączony do monografii zbiór 835 zadań testowych został przygotowany jako pomoc dydaktyczna dla obcokrajowców uczących się języka polskiego. Ten językowy kolaż à la carte, zaadresowany został do uczących się języka polskiego, którzy poznali już podstawy programowe dla poziomów niższych, a ponadto do studentów:

- pragnących sprawdzić swoją wiedzę na temat gramatyki języka polskiego oraz potwierdzić umiejętności z zakresu aspektu, wielofunkcyjności czasowników ruchu, łączliwości składniowej i jej zależności, oswoić się z różnymi konstrukcjami składniowymi, poznać współczesną normę językową związaną z trudniejszymi czasownikami;

- średnio zaawansowanych, którzy chcą ugruntować wiedzę językową, lepiej zrozumieć zależności systemu języka polskiego, uświadomić sobie braki;

- perfekcjonistów, dla których bezbłędne rozwiązanie zadania testowego będzie oznaczać kolejny, znaczny sukces w procesie ujarzmiania żywej materii, czyli polszczyzny;

- na koniec językowych purystów, którzy chcieliby znaleźć niebudzące żadnych wątpliwości odpowiedzi na każdy językowy dylemat.

Spis treści

Wstęp
0. Przykładowy uniwersalny test biegłości z gramatyki czasownika
1. Odmiana czasowników
1.1. regularnych i nieregularnych
1.2. odmiana czasowników ruchu
1.3. odmiana homonimów czasownikowych i ich użycie
2. Czasowniki w połączeniu z przypadkami bez udziału przyimków (dopełniacz – celownik – narzędnik)
3. Czasowniki zanegowane
3.1. Czasowniki z nie stanowiącym ich integralną część
4. Alternacje w odmianie czasowników
5. Aspekt – czasowniki niedokonane i dokonane
6. Prefiksy czasowników
7. Czasowniki ruchu i przemieszczania
7.1. Wtórne przedrostkowe pary aspektowe
7.2. Odmiana raz jeszcze
7.3. Łączliwość składniowa
7.4. Semantyka
7.5. Połączenia z wyrazem się
7.6. Osobliwe połączenia i użycie potoczne
8. Czasowniki wielokrotne
9. Czasowniki z liczebnikami lub wyrazami wykazującymi związek z liczbą
10. Czasowniki w połączeniu z wyrazem się lub bez tego wyrazu
10.1. Czasowniki w połączeniu z modulantem sobie jako osobną jednostką leksykalną
11. Rzeczowniki odczasownikowe
12. Formy imiesłowowe
13. Tryb przypuszczający – zdania wzajemnego uwarunkowania i warunkowe
14. Nieosobowe formy trybu przypuszczającego
15. Formy trybu rozkazującego
16. Tzw. tryb życzący w zdaniach typu:
17. Łączliwość składniowa czasowników
17.1. Składnia wybranych czasowników. Poziom podstawowy
17.2. Składnia czasowników. Wybór właściwych połączeń
17.3. Składnia czasowników. Poziom średni
17.4. Składnia czasowników. Poziom zaawansowany
17.5. Składnia czasowników. Semantyka
17.6. Składnia zdań. Gotowe elementy składniowe
17.7. Składnia zdań. Połączenia bezpośrednie z narzędnikiem
17.8. Składnia zdań. Połączenia bezpośrednie z celownikiem
18. Synonimia leksykalna czasowników
19. Synonimia składniowa czasowników
20. Czasowniki łączące się z przyimkami
21. Połączenia alternatywne z wybranymi czasownikami
22. Czasowniki łączące się z bezokolicznikami
23. Czasowniki – antonimy i typologia czasowników antonimicznych według Joanny Okoniowej
23.1. Typologia czasowników antonimicznych według J. Okoniowej
24. Czasowniki łączące się z przysłówkami
25. Dobieranie właściwych czasowników
26. Kolokacja albo typowe połączenia wyrazowe z czasownikami
27. Czasowniki – błędy językowe a poprawność językowa, norma językowa
28. Czasowniki wieloczynnościowe łączące się z leksemami w liczbie mnogiej
29. Czasowniki dystrybutywne, tzw. perfectiva tantum
30. Czasowniki niefleksyjne oraz zero- i jednomiejscowe
31. Gniazda słowotwórcze czasowników
32. Czasowniki dwuaspektowe
33. Derywaty prefiksalne wymienne o różnym stopniu efektywności
34. Polisemia i homonimia czasowników
35. Czasowniki z sufi ksem tematycznym –ną– i bezokoliczniki o formach wariantywnych
(bez czasowników momentalnych)
35.1. Czasowniki z sufi ksem tematycznym –ną–
35.2. Bezokoliczniki o formach wariantywnych typu biec / biegnąć
36. Czasowniki momentalne z przyrostkiem –ną–
37. Frazeologizmy z czasownikami ruchu
Cytowane pomoce dydaktyczne
Zalecane słowniki dla obcokrajowców
Cytowane publikacje
Skróty i znaki
Tego samego autora
KLUCZ DO ZADAŃ – PDF DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ WYDAWNICTWA

Szczegółowe dane o książce

 • Autorzy: 

  Stanisław Mędak

 • Rok wydania: 

  2018

 • Rodzaj oprawy: 

  miękka

 • Ilość stron: 

  572

 • Format: 

  16,5 x 24

 • Język publikacji: 

  polski

 • Tematyka: 

  język polski jako obcy

 • ISBN: 

  978-83-242-3187-4

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...