Wczytuję dane...
Kod EAN: 9788324208890
Waga produktu: 0.260000 kg
Realizacja zamówienia: 24 godzin
Wysyłka od: 11.99 PLN
Wydawnictwo: UNIVERSITAS

Książka niniejsza jest wprowadzeniem do badań w dziedzinie komunikacji internetowej oraz wpływu tej komunikacji na utrzymywanie języków mniejszościowych.

Zawiera zatem przegląd współczesnej literatury, prezentuje oryginalne badania stanowiące wkład do literatury światowej oraz zawiera syntezę tych badań i wskazówki dla przyszłych badaczy lub studentów interesujących się tą problematyką.

Niektóre wskazówki mogą być również przydatne dla rodziców wychowujących dzieci w środowiskach wielojęzycznych oraz dla nauczycieli języków mniejszościowych.

Analiza tekstów elektronicznych produkowanych przez emigrantów może również służyć do zrozumienia zjawisk migracji, w taki sam sposób, jak analiza listów pisanych przez emigrantów służyła przez wiele lat do zgłębiania wiedzy na ten temat.


SPIS TREŚCI
Wprowadzenie od Redaktora Serii

Wstęp

Rozdział I

Znaczenie elektronicznych komunikatorów dla języków mniejszościowych
Robert Dębski

Rozdział 2

Witryny internetowe Polaków mieszkających za granicą
Robert Dębski

Rozdział 3

Użycie Internetu w języku polskim przez Polaków mieszkających w Melbourne
Michael Fitzgerald i Robert Dębski

Rozdział 4

Użycie elektronicznych komunikatorów w języku arabskim przez mniejszości etniczne w Melbourne
Abdul Al-Asmari i Robert Dębski

Rozdział 5

Język irlandzki w komunikacji elektronicznej: badania dzieci w trzech sytuacjach językowych
Aisling Fleming i Robert Dębski

Rozdział 6

Wpływ procesora tekstów na produkcję znaków kanji przez bilingwistów japońsko-angielskich
Ayumi Sato i Robert Dębski

Rozdział 7

Od mediów przekazu do mediów uczestniczenia: kierunki i narzędzia badań
Robert Dębski

Bibliografia

Dodatki

Dodatek A: Arkusz do kodowania danych użytych w projekcie "The Internet in Support of Community Languages - Web sites created by Poles living abroad" (Rozdział 2)

Dodatek B: Pytania użyte w wywiadzie z działaczami społeczności arabskojęzycznej w Melbourne (Rozdział 4)

Dodatek C: Jeden z kwestionariuszy użyty w projekcie "Attitudes to and usage of Irish in media and network communications by schoolchldren from three linguistic backgrounds in Ireland" (Rozdział 5)

Dodatek D: Przykład aplikacji do Komitetu ds. Etyki Badań z Udziałem Ludzi (Rodział 5)

Dodatek E: Niespecjalistyczny opis badań przygotowany dla uczniów szkół średnich z regionu Kerry w Irlandii (Rozdział 5)

Dodatek F: Przykład pozwolenia na prowadzenie badań (Rozdział 5)


This publication serves as an entry to the subject of internet communication and the way it influences regional, minority languages. It includes the anthology of current literature, presents original research that can be considered as the entry point for the world literature and it also contains the synthesis of this research and tips for future investigators or students interested in this subject. Some of the tips may also be useful for parents bringing up their children in multi-language societies and for minority languages teachers. The electronic texts analysis produced my emigrants can also be used to understand the idea of migration in the same was as letter analysis was before used to explore the emigrants’ fate.


Das vorliegende Buch ist eine Einführung in die Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Internetkommunikation und deren Einfluss auf die Erhaltung der Minderheitssprachen Es gibt einen Überblick über die Gegenwartsliteratur, stellt originelle Forschungen dar, die einen Beitrag zur Weltliteratur leisten, und enthält die Synthese dieser Forschungen sowie Ratschläge für künftige Forscher oder Studenten, die sich für diese Problematik interessieren. Manche Hinweise sind brauchbar sowohl für Eltern, die ihre Kinder in einer Minderheitsumgebung erziehen, als auch für Minderheitssprachlehrer. Die Analyse der von Emigranten elektronisch verfassten Texte kann genauso zur besseren Kenntnis der Migrationserscheinungen beitragen, wie die Analyse der von Emigranten geschriebenen Briefe dabei jahrelang geholfen hat.


Данное издание представляет собой введение в исследования в сфере интернет -общения и его роли в сохранении языка меньшинств. Книга содержит обзор современной литературы в этой области, оригинальные исследования, а также их обобщение с указаниями для будущих ученых или студентов, интересующихся данной проблематикой. Некоторые указания могут быть полезны как родителям, воспитывающим детей в условиях многоязычной среды, так и учителям языков национальных меньшинств. Анализ электронных текстов, написанных эмигрантами, может помочь понять сущность эмиграции, так же, как в течение многих лет письма эмигрантов помогали расширить знания по этой теме.

Szczegółowe dane o książce

 • Autorzy: 

  Robert Dębski

 • Rok wydania: 

  2008

 • Rodzaj oprawy: 

  miękka

 • Ilość stron: 

  208

 • Format: 

  13.5 x 20.5

 • Język publikacji: 

  polski

 • Tematyka: 

  język polski jako obcy

 • ISBN: 

  978-83-242-0889-0

Polecamy także