Wczytuję dane...
Kod EAN: 9788324239993
Waga produktu: 0.600000 kg
Realizacja zamówienia: 24 godzin
Wysyłka od: 11.99 PLN
Wydawnictwo: UNIVERSITAS

Doświadczenie w pracy dydaktycznej z cudzoziemcami uczącymi się języka polskiego, wśród których znaczącą liczbę stanowią biznesmeni, pokazało, że potrzebny jest podręcznik o tematyce biznesowej na średnim poziomie. Autorka wyszła z założenia, że już na poziomie średnio zaawansowanym możliwe jest, a zarazem pożądane posługiwanie się językiem specjalistycznym, jakim jest język biznesu.

Podręcznik został adresowany do tych wszystkich, którzy ukończyli naukę języka polskiego na poziomie podstawowym A1 i A2. Jest to więc podręcznik dla poziomów średnich B1 i B2, napisany z myślą o tych, którzy chcą poznać realia prowadzenia biznesu w Polsce, podstawowe słownictwo oraz struktury syntaktyczne używane w tej dziedzinie.

Powstawaniu O biznesie po polsku przyświecała taka koncepcja metodyczna, aby jako podręcznik specjalistyczny prezentował on słownictwo oraz struktury używane w biznesie, jednocześnie przywoływał struktury gramatyczne i słownictwo poznane przez uczących się języka polskiego na poziomie podstawowym - A1 i A2 I tak na przykład w lekcji pierwszej.

"Dane osobowe" pojawia się nowe słownictwo z kwestionariusza osobowego (stanowisko, zameldowanie), ale także powtarzane są podstawowe konstrukcje z narzędnikiem (jestem Polakiem, jestem inżynierem, czy - mam 25 lat, pracuję w firmie x) Takie podejście metodyczne pozwala na łagodne przejście z języka ogólnego do specjalistycznego Uczący się nie są przytłoczeni nadmiarem nowego słownictwa i konstrukcji, nie są nieprzyjemnie zaskoczeni i zablokowani.

Podręcznik może być wykorzystywany zarówno do pracy z nauczycielem, jak i samodzielnej pracy uczącego się. Stosunkowo prosty układ poszczególnych części oraz klucz do ćwiczeń pozwalają na samodzielną naukę.

Układ lekcji w podręczniku jest następujący:

- tekst lub dialog
- słownictwo ogólne
- słownictwo tematyczne
- 15 minut na gramatykę (w tym m in. konstrukcje zdań)
- ćwiczenia
- wiadomości gospodarcze

Na końcu podręcznika znajdują się:

- słowniczek do tematów: "Czas wolny" oraz "Giełda"
- tablice gramatyczne
- klucz do ćwiczeń
- słownik

Tekst i dialogi (w zależności od tematu i kontekstu sytuacyjnego jest to albo dialog, albo tekst ciągły) prezentują ogólne realia prowadzenia biznesu w Polsce, konstrukcje syntaktyczne oraz słownictwo dotyczące danego tematu. Jako teksty modelowe mogą stanowić punkt wyjścia lekcji. Ta część może służyć ćwiczeniom w czytaniu oraz pracy nad wymową (teksty zostały nagrane na CD).

Dialogi i teksty nie tworzą jakiejś historii, a to dlatego, iż zamiarem autorki było, aby z lekcji korzystano na zasadzie poradnika - uczący się może czytać dowolną lekcję, której znajomość jest mu potrzebna, np. "O gospodarce" czy "Rozmowa przez telefon".

Słownictwo podzielone zostało na dwie grupy - ogólne oraz tematyczne.

Słownictwo tematyczne zawiera zarówno słownictwo specjalistyczne związane z tematem lekcji, jak i słownictwo ogólne czy potoczne, które rozszerza zasób słów dotyczących tematów lekcji. W jego skład weszły również wyrażenia i zwroty. Część słownictwa tematycznego stanowi punkt "Łatwo zapamiętasz", w którym prezentowane są internacjonalizmy. W obrębie słownictwa tematycznego znalazły się słowa, które nie pojawiły się w tekście danej lekcji. O ich włączeniu zdecydowało kryterium frekwencyjne - analiza tekstów prasowych oraz tekstów autentycznych, pisanych przez biznesmenów. W słowniczku podaje się dwie formy czasownika, w kolejności - najpierw niedokonany, potem dokonany, niezależnie od tego, który czasownik pojawił się w tekście. Zdarza się, iż pewne słowa, które autorka uznała za ważne, a jednocześnie trudne do zapamiętania, powtarzają się w słowniczku dwukrotnie (np. potwierdzać, odwoływać, przekładać znajdują się w lekcji 3 oraz w lekcji 8)

Przyswojenie słownictwa specjalistycznego jest obok opanowania konstrukcji syntaktycznych podstawą posługiwania się językiem specjalistycznym. Dlatego nowe słowa są potem używane w ćwiczeniach zarówno leksykalnych, jak i gramatycznych.

Dzięki dużej ilości powtórzeń mogą być zapamiętane przez uczących się.

Punkt "15 minut na gramatykę" prezentuje nowe zagadnienia gramatyczne albo też przywołuje te poznane w trakcie kursu podstawowego, które autorka uznała za trudne, jak np. odmiana czasownika chcieć w trybie warunkowym.

Pamiętając jednak o tym, że podręcznik ukazuje się w serii "Język polski dla cudzoziemców", autorka nie powtarza wszystkich zagadnień gramatycznych, które pojawiają się w trakcie kursu (deklinacji rzeczownika czy koniugacji). Podstawą, do której odsyła się korzystających z O biznesie po polsku, jest podręcznik Ewy Lipińskiej Z polskim na ty. Dla tych wszystkich, którym dla przypomnienia gramatyki wystarczy rzut oka na tablice, na końcu podręcznika zamieszczono tablice gramatyczne - zestawienie odmiany rzeczowników, zaimków dzierżawczych oraz zaimków osobowych przez przypadki, odmiany czasownika, a także zestawienie liczebników w mianowniku, bierniku i dopełniaczu.

W paragrafie "Konstrukcje" prezentowane są konstrukcje syntaktyczne, do których należą zarówno konstrukcje charakterystyczne dla języka biznesu, jak i takie, które stosowane są w języku ogólnym.

Podstawą ostatniej części podręcznika, w której ćwiczone jest rozumienie ze słuchu, są krótkie artykuły prasowe nagrane na CD Ich treść stanowią informacje gospodarcze. Integrując rozumienie ze słuchu z pozostałymi sprawnościami, autorka proponuje na koniec pytania wiążące się z treścią artykułu, a jednocześnie odwołujące się do doświadczenia uczącego się, na które może on odpowiedzieć ustnie lub pisemnie.

Podręcznik został przetestowany na sześciu różnych grupach średnio zaawansowanych

W przygotowaniu podręcznik na następny poziom języka biznesu - C1.

SPIS TREŚCI:

1 DANE OSOBOWE - KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
(Wypełnianie kwestionariusza osobowego, podawanie informacji o swojej drodze zawodowej, zadawanie pytań o dane osobowe)

2 PREZENTACJA FIRMY
(Opisywanie firmy: firma działa na polskim rynku x lat, zatrudnia x pracowników, współpracuje z)

3 MÓJ DZIEŃ
(Omawianie z asystentką planu dnia: przychodzi X, odwołać, przełożyć spotkanie. Godziny)

4 STRUKTURA FIRMY
(Przedstawianie działów, dyrektorów, zajmować się..., być odpowiedzialnym za...)

5 KONTO W BANKU
(Zakładanie konta w banku, rozmowa z urzędniczką, kredyt w banku: warunki, spłata, oprocentowanie itp. )

6 ROZMOWA PRZEZ TELEFON
(Prowadzenie rozmowy telefonicznej, charakterystyczne zwroty)

7 O GOSPODARCE
(Opisywanie sytuacji gospodarczej Polski: inflacja, bezrobocie, dochód PKB, czasowniki: spadać, rosnąć, wzrastać)

8 SPOTKANIE
(Umawianie się na spotkanie z klientem, formuły używane przy inicjowaniu spotkania, ustalanie terminu spotkania)

9 DLACZEGO ZMIENIAĆ PRACĘ? CURRICULUM VITAE
(Motywy zmiany pracy, typowe pytania pracodawcy zadawane podczas rozmowy kwalifikacyjnej, prezentacja własnych dokonań zawodowych)

10 CZY POTRZEBNE SĄ ZMIANY?
(Plany zmian w firmie: planujemy rozszerzyć współpracę, zamierzamy zwiększyć sprzedaż)

11 WZROST CZY SPADEK?
(Podawanie danych dotyczących obrotów, zysków, strat firmy Czasowniki: spaść, wzrosnąć, zwrot: utrzymywać się na tym samym poziomie)

12 DOBRY INTERES
(O pieniądzach nieformalnie: X zrobił majątek na handlu kasetami wideo, robić interesy z..., zaczynać od..., dorobić się... )

13 NEGOCJOWANIE CEN
(Zwroty i wyrażenia używane przy negocjowaniu warunków umowy)

14 WŁASNA FIRMA
(Kroki na drodze do założenia własnej firmy, urzędy, dokumenty)

15 PODSUMOWANIE ROKU
(Udało nam się..., zrealizowaliśmy plan, odnieśliśmy sukces)

CZAS WOLNY - zestawienie słownictwa

GIEŁDA - zestawienie słownictwa

TABLICE GRAMATYCZNE

KLUCZ DO ĆWICZEŃ

SŁOWNIK


This publication was surely awaited by those who want to get to know the rules and regulation of having your own business in Poland. Knowing only the subject is not enough. It’s important that any businessperson knows how to say what they want to say and how to say it correctly. "O biznesie po polsku" is a technical textbook presenting specialist vocabulary and structures used in this department. A great value of this book lies within the fact that it can be used for student-teacher work or for self-development studies. The system of exercises is relatively easy constructed, providing the answer key as well, what makes self-study work easier and more user-friendly. Each chapter is a new step on the road to success (Business structure, Private business, Negotiations).


Auf diese Publikation haben sicherlich alle diejenigen gewartet, die Business-Führung in Polen und die Business-Sprache kennen lernen wollen. Die Kenntnis der Branche reicht nicht. Wichtig ist, dass der Geschäftsmann das sagt, was er sagen will, und dass er das korrekt ausdrückt. Die Publikation "O biznesie po polsku" ist ein Fachbuch, das den Wortschatz und die lexikalische Satzstrukturen präsentiert, die in diesem Bereich gebraucht werden. Sein großer Vorteil ist, dass es beim Lernen sowohl mit als auch ohne Lehrer benutzt werden kann. Der relativ einfache Aufbau der einzelnen Teile und der Schlüssel zu den Übungen ermöglichen das Studium als Autodidakt. Jedes Kapitel ist ein Schritt auf dem Weg zum Geschäft (Firmenstruktur, Eigene Firma, Preisverhandlungen).


Этой публикации несомненно ждали все те, кто хотел бы узнать о реалиях ведения бизнеса в Польше, а также о языке делового общения. Одного только знания законов бизнеса не достаточно. Важно, чтобы бизнесмен сказал именно то, что он хочет сказать и сделал это правильно. "O biznesie po polsku" - это специальный учебник, который знакомит с лексикой и структурами, необходимыми для общения в этой сфере деятельности. Существенным достоинством этого учебника является то, что он имеет простую и логичную структуру, а также ответы к упражнениям, поэтому по нему можно заниматься не только с преподавателем, но и самостоятельно. Каждый новый раздел учебника – это следующий шаг в мире бизнеса: "Структура фирмы", "Собственная фирма", "Ценовые переговоры" и др.

Szczegółowe dane o książce

 • Autorzy: 

  Marzena Kowalska

 • Rok wydania: 

  2018, 2023

 • Rodzaj oprawy: 

  miękka

 • Ilość stron: 

  224

 • Format: 

  20,5 x 29,5

 • Poziom: 

  B1-B2

 • Język publikacji: 

  polski

 • Tematyka: 

  język polski jako obcy

 • ISBN: 

  978-83-242-3999-3

Polecamy także
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...