Wczytuję dane...
Kod EAN: 9788365099174
Waga produktu: 0.550000 kg
Wysyłka: Wysyłka gratis!
Wydawnictwo: Linguae Mundi

Pierwsza publikacja na polskim rynku wydawniczym, której przedmiotem jest nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego dzieci w wieku przedszkolnym. Adresowana jest do pedagogów, logopedów oraz psychologów, którzy na co dzień pracują z dziećmi cudzoziemców. Po ?Metodykę?? mogą również sięgnąć studenci kierunków pedagogicznych, planujący w przyszłości pracę z dziećmi, dla których język polski nie jest językiem rodzimym. Z porad zawartych w publikacji mogą także korzystać studenci glottodydaktyk polonistycznych oraz lektorzy języka polskiego jako obcego. W książce znajdują się wskazówki dotyczące organizacji nauki języka polskiego w placówce przedszkolnej, wyboru i tworzenia programów dydaktycznych, przygotowywania scenariuszy zajęć oraz przykłady zadań językowych adresowanych do dzieci.

Od wydawcy

Wśród licznych publikacji, poświęconych nauczaniu języka polskiego jako obcego, próżno szukać poradników lub opracowań metodycznych, adresowanych do nauczycieli przedszkolnych pracujących z dziećmi cudzoziemskimi.

W polskiej rzeczywistości edukacyjnej, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, mieliśmy do czynienia z sytuacją wręcz paradoksalną: na skutek wzmożonej imigracji ekonomicznej gwałtowanie rosła liczba dzieci cudzoziemskich w przedszkolach i szkołach w Polsce, a na rynku wydawniczym nie było podręcznika do nauczania dzieci języka polskiego jako obcego.

Książka Beaty Katarzyny Jędryki jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym pomocą metodyczną do nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego dzieci w wieku przedszkolnym. Publikacja ma charakter podręcznika, który powstał jako suma badań i refleksji naukowej oraz doświadczeń pracy z dziećmi cudzoziemskimi samej Autorki.

Badanie przez Autorkę potrzeb językowych dzieci, obserwacja procesu ich integracji językowej, kulturowej i społecznej stały się inspiracją do opracowania autorskiego programu nauczania polszczyzny (B. K. Jędryka, 2015, Ja i mój świat. Program nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego dzieci w wieku przedszkolnym, Warszawa), do przygotowania autorskich pomocy dydaktycznych (B. K. Jędryka, 2015, Ja i mój świat. Program i pomoce nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego dzieci w wieku przedszkolnym. Część A, Warszawa; B. K. Jędryka, 2015, Ja i mój świat. Program i pomoce nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego dzieci w wieku przedszkolnym. Część B, Warszawa; B. K. Jędryka, 2015, Mój świat. Multimedialny podstawowy słownik do nauki języka polskiego, Warszawa), do zaprezentowania metod i sposobów wsparcia dziecka cudzoziemskiego w procesie przygotowania do edukacji szkolnej, a w konsekwencji do życia w nowym społeczeństwie.

Należy podkreślić, że wszystkie przedstawiane w podręczniku propozycje metodyczne przeszły proces ewaluacji na zajęciach językowych, organizowanych dla dzieci cudzoziemskich w wieku od 2 do 5 lat, w ramach projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (projekt ?Mama, tata, ja... Edukacja językowo-kulturowa imigrantów: przedszkolaków i ich rodziców wyrównaniem szans edukacyjnych i wsparciem w procesie integracji", projekt "Mama, tata, ja i mój nauczyciel. Edukacja językowo-kulturowa imigrantów: przedszkolaków oraz ich rodziców i nauczycieli wychowania przedszkolnego szansą na sukces edukacyjny i integrację"), w których Autorka podręcznika, w latach 2013-2015, pełniła funkcję metodyka nauczania dzieci języka polskiego jako obcego.

Praca w zespole projektowym umożliwiła także Autorce poznanie i zbadanie potrzeb środowiska oświaty przedszkolnej w zakresie sytuacji prawnej dziecka cudzoziemskiego, problemów z komunikacją językową pomiędzy przedstawicielami placówek przedszkolnych a rodzicami dzieci cudzoziemskich, a także z integracją dzieci cudzoziemskich i ich rodziców.

Jako koordynator obu wyżej wymienionych projektów wysoko oceniam ogromne osobiste zaangażowanie, radość, empatię i wymierne efekty dydaktyczne Autorki w pracy z dziećmi, a także Jej doświadczenie metodyczne i wiedzę z zakresu zagadnień międzykulturowych.

Gratuluję Autorce umiejętności diagnozowania potrzeb edukacyjnych oraz wiedzy i kompetencji, niezbędnych do stworzenia innowacyjnej pomocy glottodydaktycznej zaspokajającej te potrzeby - taką niewątpliwie jest Metodyka nauczania języka polski ego jako obcego/drugiego dzieci w wieku przedszkolnym.

Urszula Sajkowska Prezes Zarządu
Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi

Recenzja

Zalety tekstu to przede wszystkim umiejętne połączenie informacji o charakterze teoretycznym z informacjami o stanie prawnym, potrzebach dzieci cudzoziemskich i ich rodziców, możliwościach, ale i trudnościach, jakie napotykają dyrektorzy i nauczyciele w przedszkolach przyjmujących dzieci, które nie znają języka polskiego. Ogromną zaletą tekstu jest włączenie znacznej liczby konkretnych propozycji metodycznych. Publikacja jest zgodna z linią polityki edukacyjnej i językowej Rady Europy i Unii Europejskiej, jest także zgodna z nowymi tendencjami w dydaktyce języków obcych. Rozwiązania metodyczne zawarte w tekście świetnie nadają się do natychmiastowych wdrożeń, co dowodzi ogromnego doświadczenia praktycznego Autorki i zwiększa tym sam przydatność publikacji. (?) Jest to niezwykle wartościowy tekst metodyczny, niewątpliwie innowacyjny, o ogromnej przydatności dla dyrektorów, administracji oświatowej, metodyków, nauczycieli przedszkoli, a także pracowników uczelni wyższych prowadzących szkolenia z zakresu dydaktyki języka polskiego jako obcego. Tekst ten upowszechnia doskonałe i już gotowe rozwiązania metodyczne opracowane w ramach projektu "Mama, tata, ja i mój nauczyciel", a także oferuje nowe, autorskie pomysły i scenariusze zajęć z przedszkolakami z rodzin cudzoziemskich.

Z recenzji prof. dr hab. Hanny Komorowskiej
Instytut Anglistyki

Szczegółowe dane o książce

 • ISBN: 

  978-83-65099-17-4

 • Autorzy: 

  Beata Katarzyna Jędryka

 • Rok wydania: 

  2015

 • Numer wydania: 

  2

 • Rodzaj oprawy: 

  miękka

 • Ilość stron: 

  135

 • Format: 

  21 x 29,5

 • Język publikacji: 

  polski

 • Tematyka: 

  Ja i mój świat

Polecamy także
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...