Wczytuję dane...
Kod EAN: 9788324206360
Waga produktu: 0.300000 kg
Wysyłka: Wysyłka gratis!
Wydawnictwo: UNIVERSITAS

Lektury podręczne to antologia tekstów satyrycznych adresowana do cudzoziemców, którzy dobrze znają język polski, a także do Polaków, mieszkających w kraju i za granicą. Pierwszej grupie odbiorców niniejszy zbiór pomoże poznać i zrozumieć polskie teksty satyryczne i humorystyczne, a drugiej - przypomnieć sobie klasyków satyry polskiej, stanowiących część naszej kultury. Antologia ta nie jest podręcznikiem, ale ponieważ towarzyszą jej sugestie metodyczne dla uczących języka polskiego jako obcego, stanowi swego rodzaju pomoc dydaktyczną.

Spis treści

Wstęp

Od Wydawcy


JAN SZTAUDYNGER

Fraszki


STEFANIA GRODZIEŃSKA

Krytyk i minister

Jakie cechy powinien mieć dobry szef?

Jak zawsze

Trzy tygodnie po ślubie

Tylko się nie denerwuj

Chory mąż

Z życia towarzyskiego

Tydzień drugi

Lizbona


JERZY WITTLIN

Jak nie stać się pacjentem na wakacjach?

Psychoanaliza

Jak kochać się zabawić?

Jak kochać gadać bez sensu?

Jak doradzać synowej?

Jest taki dowcip

Podręczny tytularz


STANISŁAW JERZY LEC

Myśli nieuczesane


Podpowiedzi - sugestie metodyczne

Bibliografia


Listening exercises. This anthology of satirical passages is to be used both by foreigners who speak very good Polish and by Poles who live abroad. Although the book is aimed to be read for pleasure, the passages are accompanied by a Polish-Polish dictionary with additional space for explanations of unknown words and expressions in the language best known to the reader. Because this volume can also be used for teaching Polish as a foreign language, at the back of the book there is a teaching guide with useful tips for language instructors.


Übungen zum Hörverstehen. Die Anthologie mit satirischen Texten Handlektüren, richtet sich sowohl an ausländische Lerner, die die polnische Sprache bereits gut beherrschen als auch an die im Ausland lebenden Polen. Auch wenn das Buch "zum Spaß" gelesen werden sollte, enthält es ein polnisches Wörterlexikon, mit Platz für Eintragungen der Bedeutung einzelner Wörter in der Sprache, die dem Leser am vertrautesten ist. Im Anhang finden Sie einen methodischen Ratgeber für den Lehrer (Poradnik metodyczny), denn die Anthologie kann durchaus im Unterricht Polnisch als Fremdsprache eingesetzt werden.


Антология сатирических текстов "Lektury podręczne" предназначена как для иностранцев, уже овладевших польским языком и знающих его хорошо, так и для поляков, проживающих за границей. Несмотря на то, что книга рассчитана на чтение «для удовольствия», к текстам приложен польско-польский словарик, в который читающие могут вписывать значение незнакомых слов и выражений на том языке, который им особенно близок. В конце книги находится "Методический справочник" с указаниями для учителей, поскольку данный сборник может также служить пособием при обучении польскому языку как иностранному

Szczegółowe dane o książce

 • Autorzy: 

  Ewa Lipińska

 • Rok wydania: 

  2007

 • Rodzaj oprawy: 

  miękka

 • Ilość stron: 

  96

 • Format: 

  21,0 x 29,7

 • Poziom: 

  C1-C2

 • Język publikacji: 

  polski

 • Tematyka: 

  język polski jako obcy

 • ISBN: 

  978-83-242-0636-0

Polecamy także
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...