Wczytuję dane...
Kod EAN: 9788324238927
Waga produktu: 0.810 kg
Realizacja zamówienia: 24 godzin
Wysyłka od: 11.99 PLN
Wydawnictwo: UNIVERSITAS

Dla każdego cudzoziemca poznawanie gramatyki polskiej, a zwłaszcza praktyczne opanowanie jej reguł stanowi wielką przygodę. Mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik, miejscownik, wołacz to kolejne stopnie wprowadzania w polską deklinację. Kiedy dojdzie do tego jeszcze słowotwórstwo - można zagubić się w gąszczu końcówek i form...

Wtedy konieczny jest dobry przewodnik, dzięki któremu zawiłości gramatyczne dadzą się ująć w jasne i logiczne reguły.

Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla obcokrajowców w różnym stopniu znających reguły gramatyczne języka polskiego z zakresu fleksji imiennej i słowotwórstwa.

Zwięzłe i funkcjonalne objaśnienia teoretyczne, oparte na najnowszych opracowaniach, znajdują swoje praktyczne zastosowanie w dużej liczbie ćwiczeń wdrażających i sprawdzających.

Klucz do wszystkich ćwiczeń umożliwia samodzielną pracę studenta.

Przygoda z gramatyką jest podręcznikiem przeznaczonym dla obcokrajowców w różnym stopniu znajomości reguł gramatycznych języka polskiego z zakresu fleksji imiennej i słowotwórstwa. Zwięzłe i funkcjonalne objaśnienia teoretyczne, oparte na najnowszych opracowaniach teoretycznych języka polskiego jako obcego, znajdują swoje praktyczne zastosowanie w dużej liczbie ćwiczeń wdrażających i sprawdzających, które ze względu na rozwiązania podane na końcu podręcznika mogą być wykonywane samodzielnie lub z nauczycielem.

Spis Treści

Wstęp
FLEKSJA
Ogólna informacja, o wymianach spółgłoskowych i samogłoskowych
Mianownik
Ćwiczenia wdrażające
Ćwiczenie sprawdzające
Dopełniacz
Funkcje dopełniacza w zdaniu
Ćwiczenia wdrażające
Ćwiczenia sprawdzające
Rzeczowniki i przymiotniki . . . .
Zaimki
Liczebniki
Przyimki
Celownik
Funkcje celownika w zdaniu
Ćwiczenia wdrażające
Ćwiczenia sprawdzające
Rzeczowniki i przymiotniki
Zaimki
Przyimki
Liczebniki
Biernik
Funkcje biernika w zdaniu
Ćwiczenia wdrażające
Ćwiczenia sprawdzające
Rzeczowniki i przymiotniki
Zaimki
Przyimki
Liczebniki
Narzędnik
Funkcje narzędnika w zdaniu
Ćwiczenia wdrażające
Ćwiczenia sprawdzające
Rzeczowniki i przymiotniki
Zaimki
Liczebniki
Przyimki
Miejscownik
Funkcje miejscownika w zdaniu
Ćwiczenia wdrażające
Ćwiczenia sprawdzające
Rzeczowniki i przymiotniki
Zaimki
Liczebniki
Przyimki
Wołacz
Ćwiczenia wdrażające
Ćwiczenia uzupełniające
Zaimek zwrotny "się"
Zaimek "sam"
Rzeczowniki z przyrostkiem -ka
Przymiotniki złożone
Liczebniki zbiorowe
Ćwiczenia sprawdzające znajomość wszystkich przypadków
Rzeczowniki
Przymiotniki
Rzeczowniki, przymiotniki, liczebniki i zaimki
Zaimki
Przyimki
Liczebniki
Słowotwórstwo
Informacje ogólne
Rzeczowniki
Słowotwórstwo rzeczowników - ćwiczenia
Formacje transpozycyjne
Formacje modyfikacyjne
Formacje mutacyjne
Wyrazy złożone
Przymiotniki
Słowotwórstwo przymiotników - ćwiczenia
Przymiotniki odrzeczownikowe
Przymiotniki odczasownikowe
Przymiotniki odprzymiotnikowe
Przymiotniki od wyrażeń syntaktycznych
Stopniowanie przymiotników
Zaimki - ćwiczenia
Liczebniki
Przysłówki - ćwiczenia
Stopniowanie przysłówków
Ćwiczenia sprawdzające
Ćwiczenia syntaktyczne
Rozwiązania ćwiczeń
Fleksja
Słowotwórstwo


Inflection and formation of names. This is a textbook directed at the intermediate and advanced levels, but, thanks to the introductory exercises which appear after the discussion of the endings in each case, it can also be used at the threshold level. The student has the chance to systematize his or her thus far acquired knowledge on the subject of noun inflection and vocabulary while the large number of exercises will assist in the automatic application of rules in practice. This handbook will be one used by either the individual (exercise answer key included), or under the guidance of a teacher.


Flexion und Wortbildung der Nomina. Das Lehrbuch richtet sich an die Mittel- und Oberstufe, doch dank der einführenden Übungen, die den Darstellungen der einzelnen Flexionsparadigmen folgen, kann es auch auf Kontaktschwellenniveau eingesetzt werden. Die Lerner können hier ihr vorhandenes Wissen über die Substantivflexion und Wortbildung systematisieren; die Vielzahl der verankernden Übungen erlaubt es ihnen, die Anwendung der erlernten Regeln für die Praxis zu automatisieren. Das Lehrbuch ist unentbehrlich für das selbständige Lernen (ein Lösungsschlüssel befindet sich im Anhang), aber auch für das Arbeiten unter der Anleitung eines Lehrenden.


Флексия и словообразование имен. Учебник предназначен для общего среднего и продвинутого уровня, но благодаря вводным упражнениям, приведенным после обсуждения окончаний каждого падежа, может быть использован также на вступительном уровне. Учащиеся получают возможность систематизировать свои знания в области именной флексии и словообразования, к тому же многочисленные закрепляющие упражнения позволяют им автоматически применять на практике усвоенные правила. Книга необходима в качестве дополнительного учебника как при самостоятельной работе (ключ к упражнениям находится в конце учебника), так и при занятиях с учителем.

Szczegółowe dane o książce

 • Autorzy: 

  Józef Pyzik

 • Rok wydania: 

  2013, dodruk 2022

 • Rodzaj oprawy: 

  miękka

 • Ilość stron: 

  464

 • Format: 

  17,6 x 25

 • Poziom: 

  B2-C1

 • Język publikacji: 

  polski

 • Tematyka: 

  język polski jako obcy

 • ISBN: 

  978-83-242-3892-7

Napisz opinię
2022-10-28 15:06:34 - Igor

Bardzo dobra książka. Polecam.

Ocena 5.00

Opinia o produkcie: 
Polecamy także
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...