Wczytuję dane...
Kod EAN: 9788383561745
Waga produktu: 0.2 kg
Realizacja zamówienia: 3 dni
Wysyłka od: 11.99 PLN
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Publikacja omawia w sposób kompleksowy zagadnienia transgranicznych i krajowych podziałów i przekształceń spółek po najnowszych zmianach Kodeksu spółek handlowych dokonanych ustawą z 16.8.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1705).

Prezentowana publikacja nie tylko komentuje wprowadzone zmiany, lecz kompleksowo omawia całą instytucję transgranicznych i krajowych podziałów i przekształceń spółek.

Omawiana nowelizacja Kodeksu spółek handlowych z 16.8.2023 r. stanowi implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z 14.6.2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (Dz.Urz. UE L Nr 169, s. 46 ze zm.), zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z 27.11.2019 r. zmieniającą dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek (Dz.Urz. UE L z 2019 r. Nr 321, s. 1 ze zm.).

Wprowadza ona m.in. następujące zmiany:

 • uzupełnienie przepisów o transformacjach podmiotowych spółek o transgraniczny podział i przekształcenie spółek prawa handlowego;
 • wprowadzenie nowego trybu podziału spółek – „podział przez wyodrębnienie”, na szczeblu krajowym i transgranicznym, którego pra-wzorem jest regulacja funkcjonująca w prawie niemieckim (Ausgliederung, niemiecka ustawa o transformacjach);
 • dopuszczenie do podziału spółki osobowej ‒ spółki komandytowo-akcyjnej, na szczeblu krajowym i transgranicznym.

W komentarzu omówiono m.in. nowy tryb podziału spółek – podział spółki „przez wyodrębnienie”. Podział ten polega na przeniesieniu części aktywów i pasywów spółki dzielonej na jedną lub więcej spółek przejmujących w zamian za emisję na rzecz spółki dzielonej udziałów lub akcji w spółce nowo zawiązanej. Warte podkreślenia jest również, że możliwość utworzenia spółki w drodze tego rodzaju podziału nie pozbawia spółek swobody w zakresie bezpośredniego zakładania spółek zależnych w innych państwach członkowskich. Taki typ podziału występuje w prawie niemieckim.

Wprowadzenie nowego typu podziału wiąże się również z wprowadzeniem szeregu uproszczeń proceduralnych. Zakres tych uproszczeń został szczegółowo omówiono w niniejszym komentarzu.

Główne zalety publikacji:

 • zawiera szczegółowy komentarz do nowych przepisów KSH,
 • komentuje istniejące przepisy, które uległy zmianie,
 • omawia w sposób kompleksowy zagadnienie transgranicznych i krajowych podziałów i przekształceń spółek,
 • pozwala szybko wdrożyć się w zakres zmian i ocenić, jakie są konsekwencje wejścia w życie nowych przepisów,
 • stanowi niezbędne narzędzie dla praktyków,
 • w sposób jasny wyjaśnia nowe regulacje, np. nowy tryb podziału spółek,
 • zawiera wyróżnione elementy „Ważne dla praktyki”, które podkreślają szczególnie istotne kwestie,
 • zawiera Linie orzecznicze – gdzie wskazano orzeczenia, które zachowują swoją aktualność po wejściu w życie zmian.

Komentarz stanowi nieodzowną pomoc dla: adwokatów, radców prawnych, notariuszy, sędziów, prokuratorów, aplikantów zawodów prawniczych, doktorantów i studentów oraz innych osób zajmujących się prawem handlowym w praktyce.

Prawo

 • ISBN: 

  978-83-8356-174-5

 • Autorzy: 

  Aleksandra Krawczyk, Bartosz Groele, Grzegorz Adam Kawalec, Grzegorz Keler, Jacek Pietrzela, Jonasz Kita, Przemysław Malinowski, Rafał Adamus, Sławomir Szejna, Tomasz Tomczak, Wojciech Bokina, Zbigniew Miczek

 • Wysokość: 

  205

 • Szerokość: 

  145

 • Grubość: 

  29

 • Liczba stron: 

  744

 • Oprawa: 

  Miękka ze skrzydełkami

 • Rok wydania: 

  2023

 • Miejscowość: 

  Warszawa

 • Seria cykliczna: 

  Komentarze & Linia orzecznicza

 • Tematyka: 

  Prawo

 • Wiek: 

  15-99 lat

 • Typ publikacji: 

  Książka

 • Data wprowadzenia do sprzedaży: 

  2023-11-09

Polecamy także