Wczytuję dane...
Kod EAN: 9788324264599
Realizacja zamówienia: 24 godzin
Wysyłka: Wysyłka gratis!
Wydawnictwo: UNIVERSITAS

MATERIAŁ DŹWIĘKOWY DO POBRANIA [CD 1] [CD 2] [CD 3]

Jak to łatwo powiedzieć... to bogato ilustrowany zbiór ćwiczeń komunikacyjnych dla początkujących, uczących się na poziomie podstawowym (A1, A2).

Program zbioru powiązany jest z systemem certyfikatowym języka polskiego, zawiera bowiem intencje pragmatyczne przewidziane w opracowanym przez Komisję ds. Certyfikacji Znajomości Języka Polskiego jako Obcego inwentarzu funkcjonalno-pojęciowym; zawiera także elementy inwentarza tematycznego.

Zbiór charakteryzuje się bogactwem ćwiczeń słownikowych, ćwiczeń na rozumienie tekstów (pisanych i mówionych), a także ćwiczeń zawierające aspekt kulturowy oraz quizów tematycznych. Ponieważ większość uczących się to tzw. wzrokowcy, autorka kładzie szczególny nacisk na obraz, który ułatwia uczenie się.

Na zbiór składa się 10 jednostek lekcyjnych.

Każda jednostka jest podzielona na siedem, odpowiednio oznaczonych, części:

I. DIALOGI, SŁOWNICTWO, ĆWICZENIA
II. ĆWICZENIA PODSUMOWUJĄCE
III. WARTO PRZECZYTAĆ
IV. WARTO POSŁUCHAĆ
V. WARTO NAPISAĆ
VI. WARTO WIEDZIEĆ
VII. QUIZ

"Jak to łatwo powiedzieć..." to współczesny język polski w postaci dialogów, przedstawionych w formie obrazkowej (zdjęć) z tzw. "dymkami". Dialogi są napisane prostym, ale w miarę autentycznym językiem. Ich treść nie jest ściśle podporządkowana zagadnieniom gramatycznym.

Autorce chodziło raczej o autentyczność komunikacyjną, czego dowodem są zamieszczone w ćwiczeniach oryginalne teksty, pochodzące z polskich czasopism.

Teksty te mają stanowić zachętę do mówienia i dyskusji. Proponowane w każdej jednostce lekcyjnej ćwiczenia należy wykorzystywać kreatywnie, uzupełniając je własnymi pomysłami lub pomysłami uczących się.

Nauczyciel może zmieniać kolejność wprowadzania materiału poszczególnych części lekcji, a te fragmenty, które wydają się za trudne dla poziomu danej grupy, może opuścić.

Różnorodność i bogactwo ćwiczeń, nie tylko komunikacyjnych, fonetycznych i słownikowych, ale także w rozumieniu tekstów pisanych i mówionych oraz ćwiczeń prezentujących współczesną kulturę polską, sprawiają, iż zbiór stanowi cenną pomoc w nauce języka polskiego jako obcego.

MATERIAŁ DŹWIĘKOWY DO POBRANIA [CD 1] [CD 2] [CD 3]

SPIS TREŚCI

Od redaktora serii

Wstęp

Introduction

Vorwort

1. Grunt to rodzinka!

2. Koniec języka za przewodnika

3. Mądry Polak po szkodzie

4. Dobra wieść, kiedy niosą jeść

5. Pierwsza myśl najlepsza

6. Szlachetne zdrowie...

7. Co kraj, to obyczaj

8. Jaka praca, taka płaca

9. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej

10. Gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania

Słowniczek


This is an illustrated practice book with communicative exercises for beginner students of Polish (A1-A2 level). The volume contains a variety of vocabulary exercises, reading and listening comprehension exercises, as well as culture-profiled tasks and thematic quizes. "Jak to łatwo powiedzieć…" presents everyday Polish in the form of comic-strip dialogues. Since most students are visual learners, the author of the book decided to lay special emphasis on the image, which facilitates learning.


Das vorliegende Buch ist eine reich illustrierte Sammlung von Kommunikationsübungen für Anfänger, die auf der Stufe A1 und A2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens GER lernen. Die Sammlung zeichnet sich durch einen Reichtum an Wortschatzübungen, Übungen zum Lese- und Hörverstehen, aber auch Übungen mit einem kulturellen Aspekt und thematischen Quizübungen aus. "Jak to łatwo powiedzieć…" vermittelt ein zeitgenössisches Polnisch auf der Grundlage von Dialogen, vorgestellt in Form von Fotos mit Sprechblasen, also Comics. Da der Großteil der Lernenden dem visuellen Lerntyp entsprechen, legt die Autorin im Lehrwerk besonderen Wert auf Bilder, die das Lernen erleichtern.


Данное пособие это богатый сборник упражнений по коммуникации для начинающих изучение языка, уровень (A1, A2). Сборник отличается богатым собранием упражнений со словарём, учебных материалов по восприятию текстов на слух и взгляд, а также заданий содержаших культурный аспект, а именно тематические викторины и ребусы. "Jak to łatwo powiedzieć…" это современный польский язык, в форме диалогов и иллюстраций. Учитывая тот факт, что большенство людей имеют зрительную память, автор делает особенный акцент на изображение и картинки, для того чтобы, изучение языка было особенно эффективным.

Szczegóły treści cyfrowej

 • ISBN: 

  978-83-242-6459-9

 • Autorzy: 

  Danuta Gałyga

 • Liczba stron: 

  238

 • Rok wydania: 

  2017

 • Poziom: 

  A1-A2

 • Język publikacji: 

  polski

 • Format pliku: 

  PDF

Polecamy także
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...