Wczytuję dane...
Kod EAN: 9788324219292
Realizacja zamówienia: 24 godzin
Wysyłka: Wysyłka gratis!
Wydawnictwo: UNIVERSITAS

Czasowniki ruchu w nauczaniu języka polskiego jako obcego stanowią duże wyzwanie metodyczne dla uczących, bo z jednej strony są bardzo trudne, z drugiej należą jednak do kanonu leksykalnego i gramatycznego, jako takie, powinny znaleźć się w programie nauczania dla początkujących.

W niniejszym podręczniku wybrano te czasowniki ruchu, które są najczęściej używane.

Ze względu na wspomniane wyżej problemy metodyczne proponuje się ćwiczenia o różnym stopniu trudności.

Większość przeznaczona jest jednak dla osób o średniej i zaawansowanej znajomości języka polskiego, ale ćwiczenia w pierwszej części podręcznika mogą zostać wykorzystane w programie dla początkujących.

Są to z reguły ćwiczenia gramatyczne, dotyczące połączeń czasowników ruchu z przyimkami i łączącymi się z nimi rzeczownikami.

Dla ułatwienia, przed każdą partią ćwiczeń podano krótkie komentarze i schematy użycia z podstawowymi przyimkami, łącznie z podaniem końcówek przypadków użytych w ćwiczeniach.

Do tego samego celu służy tabela zbiorcza przyimków i przypadków oraz wzory odmiany we wszystkich czasach.


Grammatical/semantic exercises in motion verbs. This textbook is addressed to foreigners who have mastered the Polish language at various levels, although the majority of exercises here are directed at intermediate and advanced students. Users will find here theoretical information, easy to remember schemes and patterns of declension, and grammatical/ semantic exercises dealing with practical application of motion verbs with prepositions. These verbs are, after all, the most fundamental and most often used in the process of communication. The book also enables one to learn and practice the expanded forms of prefixes which, for semantic reasons, cause problems for foreigners.


Grammatisch-semantische Übungen zu den Verben der Bewegung. Das Lehrbuch richtet sich an Polnischlerner der verschiedensten Lernniveaus, die Übungen sind vor allem auf die Mittel- und Oberstufe zugeschnitten. Die Lehrbuchnutzer finden hier theoretische Darstellungen, leicht memorierbare Schemata, die Konjugationsmuster, grammatisch-semantische Übungen zum praktischen Gebrauch der wichtigsten und häufigsten Verben der Bewegung und der Präpositionen, die sich mit ihnen verbinden. Das Lehrbuch ermöglicht es auch, komplexere Formengebilde zuzuordnen und einzuüben, die ausländischen Lernern gerade in semantischer Hinsicht oft große Schwierigkeiten bereiten.


Грамматические и семантические упражнения с глаголами движения. Учебник предназначен для иностранцев, овладевших польским языком в разной степени. Преобладающая часть упражнений рассчитана на средний и продвинутый уровень владения языком. Учащиеся найдут здесь теоретические сведения, легко запоминающиеся схемы, правила спряжения глаголов, грамматические и семантические упражнения, касающиеся практического применения глаголов движения с предлогами, чаще всего употребляемых в процессе общения. Учебник позволяет ознакомиться и проработать расширенные глагольные формы с приставками, весьма затруднительные для иностранцев по семантическим причинам

Szczegóły treści cyfrowej

 • ISBN: 

  978-83-242-1929-2

 • Autorzy: 

  Józef Pyzik

 • Liczba stron: 

  232

 • Rok wydania: 

  2011

 • Poziom: 

  B2-C1

 • Język publikacji: 

  polski

 • Format pliku: 

  PDF

Polecamy także
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...