Wczytuję dane...

Polski na dobry start - seria materiałów do nauczania polskiego Słowian

Nauczyciele, szkoły i instytucje udzielające pomocy uchodźcom stoją przed wyborem dobrego podręcznika do nauczania języka polskiego Ukraińców, którzy przebywają w Polsce. Mamy dla Państwa dobrą wiadomość. Pojawiło się wznowienie cyklu "Polski na dobry start" dedykowanego specjalnie dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej. Kurs sprawdzi się w grupie z każdego kręgu kulturowego, w tym również dla Słowian.

Dotychczas dostępne były tylko wersje cyfrowe materiałów. Pojawienie się wersji drukowanych bardzo pomoże na kursach stacjonarnych. Wydawca cyklu - Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi - zdecydował się znacząco obniżyć ceny komponentów, co w obecnej sytuacji jest bardzo dobrą wiadomością dla nauczycieli, którzy niejednokrotnie za własne pieniądze kupują materiały na zajęcia.

"Polski na dobry start" -  nowy standard nauki języka polskiego jako obcego

Cykl "Polski na dobry start" jest częścią serii Edukacja-Praca-Integracja. To pierwszy na rynku zestaw pomocy dydaktycznych dostosowany do potrzeb językowych cudzoziemców, którzy pragną w Polsce mieszkać, uczyć się i pracować. "Polski na dobry start" to kompleksowy zestaw materiałów do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie A1/A2 z elementami nabywania kompetencji zawodowych. Z racji doświadczeń zdobytych podczas ewaluacji materiałów kurs sprawdzi się w grupie z każdego kręgu kulturowego, w tym również dla słuchaczy słowiańskojęzycznych.

Polski na dobry start

Seria "Polski na dobry start" to efekt ciężkiej pracy zespołu Fundacji Linguae Mundi. Dzięki zaangażowaniu doświadczonych autorów-praktyków możemy cieszyć się innowacyjnym i dopracowanym w każdym szczególe zestawem materiałów do nauki języka polskiego dla cudzoziemców rozwijającym wszystkie sprawności językowe: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie. Co ważne autorzy kursu "Polski na dobry start" szczególny nacisk kładli na potrzeby edukacyjne (językowe) cudzoziemców, poprzedzone uprzednim audytem tychże potrzeb. W efekcie cudzoziemcy zaspokoją najważniejsze z ich punktu widzenia potrzeby językowe, w szczególności takie jak:

- codzienna komunikacja (m.in. sklepy, lokale gastronomiczne, komunikacja miejska, poczta, dworzec, fryzjer);
- sytuacje komunikacyjne związane z poszukiwaniem mieszkania;
- "poruszanie się" po urzędach;
- wsparcie rodziców cudzoziemskich w procesie edukacji dziecka;
- uzyskanie pomocy medycznej;
- adaptacja społeczna i kulturowa w społeczeństwie przyjmującym (rozwój kompetencji realioznawczych i kulturowych);
- przygotowanie do egzaminu certyfikowanego z języka polskiego;
- starania o nadanie obywatelstwa polskiego.

Podręcznik "Polski na dobry start" zawiera nagrania i podzielony został na dwie części "Kurs wstępny", którego podstawowym celem jest wyrównanie szans edukacyjnych uczących się oraz "Kurs podstawowy" składający się 10 czteroczęściowych modułów (łącznie 220 godzin dydaktycznych).

ZOBACZ SPIS TREŚCI PODRĘCZNIKA POLSKI NA DOBRY START >>

Zeszyt ćwiczeń "Polski na dobry start" jest uzupełnieniem podręcznika Polski no dobry start. Zawarte w nim propozycje działań mają pomóc uczącym się w automatyzowaniu struktur językowych, które pojawiły się w podręczniku.

Zbiór zadań "Polski na dobry start - Sprawdź się!" jest uzupełnieniem podręcznika oraz zeszytu ćwiczeń. Zawarte w nim propozycje zadań językowych pomagają uczącym się w utrwalaniu struktur leksykalno-gramatycznych, które zostały wprowadzone w podręczniku, a były automatyzowane w zeszycie ćwiczeń oraz kartach pracy w Poradniku metodycznym."Polski na dobry start" - kurs wstępny ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczących się

"Polski na dobry start" odróżnia od innych tego typu materiałów na rynku innowacyjna konstrukcja. Mianowicie podręcznik podzielony został na dwie części. "Kurs wstępny", którego podstawowym celem jest wyrównanie szans edukacyjnych uczących się  składa się z 20 lekcji, na których realizację przewiduje się 40 godzin dydaktycznych. Część ta ma za zadanie przygotowanie uczących się do językowo-kulturowej integracji z mieszkańcami Polski jako kraju przyjmującego, osłuchanie z ich językiem oraz umożliwienie im opanowania podstawowych struktur leksykalno-gramatycznych.

Polski na dobry start - kurs wstępnyKurs podstawowy "Polski na dobry start" składa się z 10 czteroczęściowych modułów

W skład kursu podstawowego "Z polskim no co dzień" wchodzi 10 czteroczęściowych modułów tematycznych, a czas przewidziany na ich realizację to 180 godzin dydaktycznych. Jego celem jest rozwijanie kompetencji lingwistycznej, realioznawczej i socjokulturowej uczących się, którzy poznają polski język i polskie realia wraz z pięcioma bohaterami podręcznika: Saidą z Syrii, Swietą z Ukrainy, Ferhatem z Turcji, Amirem z Indii oraz Mahadem z Somalii.

Polski na dobry start - kurs podstawowy

"Polski na dobry start - Sprawdź się!"

Zbiór zadań jest uzupełnieniem podręcznika oraz zeszytu ćwiczeń. Zawarte w nim propozycje zadań językowych pomagają uczącym się w utrwalaniu struktur leksykalno-gramatycznych, które zostały wprowadzone w podręczniku, a były automatyzowane w zeszycie ćwiczeń oraz kartach pracy w Poradniku metodycznym. W zbiorze znajdują się ćwiczenia, których celem jest rozwijanie sprawności słuchania oraz czytania ze zrozumieniem z wykorzystaniem różnorodnych technik stosowanych w testach sprawdzających znajomość języka polskiego jako obcego podczas egzaminów certyfikacyjnych. Zadania rozwijające sprawność słuchania ze zrozumieniem wykorzystują ścieżki dźwiękowe, które wcześniej pojawiły się w podręczniku, ćwiczeniach oraz poradniku metodycznym. Jest to przemyślane działanie, ponieważ ponowne wysłuchanie tekstu i sprawdzenie jego zrozumienia za pomocą innej techniki niż w materiałach kursowych da uczącemu możliwość weryfikacji własnych umiejętności językowych w tym obszarze. Na końcu zbioru zadań znajduje się klucz z rozwiązaniami ćwiczeń. 

Polski na dobry start. Sprawdź się!

W labiryncie polskiej edukacji. Poradnik asystenta szkolnego w pracy z uczniem z doświadczeniem migracji

Omawiając serię Polski na dobry start wspomnieć należy również o publikacji "W labiryncie polskiej edukacji" W książce w sposób klarowny przedstawiono organizację, reguły i zasady oceniania panujące w zreformowanym polskim systemie edukacji. Poradnik można potraktować jako pomoc przeznaczoną nie tylko dla asystentów szkolnych, ale również dla dyrektorów, nauczycieli, pedagogów szkolnych, którzy stanowią nieodłączny element w procesie adaptacji i integracji nowego ucznia w szkole. To poradnik nie tylko dla asystentów, ale także dla rodziców i nauczycieli.

W labiryncie polskiej edukacji

Wersje cyfrowe materiałów "Polski na dobry start"

Materiały dydaktyczne "Polski no dobry start" powstały w ramach projektu Fundacji Nauki Języków Obcych Linguae Mundi, współfinansowanego z Program Krajowego Funduszu Azylu, Migracji I Integracji Bezpieczna Przystań, budżetu państwa oraz Urzędu ds. Cudzoziemców. Na stronie Urzędu ds. Cudzoziemców dostępne są robocze wersje cyfrowe podstawowych komponentów serii "Polski na dobry start". Można tam pobrać pliki PDF książek oraz nagrania do podręcznika. Wersje cyfrowe przydatne będą na kursach online.

UWAGA! wersje cyfrowe to pierwsze nieaktualne wydanie, znacznie różniące się od wersji papierowej, która została poprawiona i zaktualizowana. W najnowszym trzecim wydaniu wersji papierowej, wprowadzono poprawki edytorskie, literówki. Zmieniono elementy rozdziału 10. Oznaczenia nagrań na płycie są zgodne z podręcznikiem. W nowym wydaniu drukowanym jest również alfabet.

Seria "Polski na dobry start" to obecnie jedyny tak kompleksowy zestaw materiałów do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie A1/A2 z elementami nabywania kompetencji zawodowych. Doskonale sprawdzi się w grupach ze studentami z różnych grup kulturowych i językowych, w tym również dla słuchaczy słowiańskojęzycznych. To co odróżnia kurs od innych tego typu materiałów na rynku, to innowacyjna konstrukcja (podział podręcznika na kurs wstępny i kurs podstawowy) oraz bogaty zestaw komponentów dla ucznia i nauczyciela, w tym materiały dodatkowe online i wersje cyfrowe wybranych komponentów.

Bardzo ważnym argumentem przemawiającym za wprowadzeniem materiałów do programu kursów (oprócz argumentów merytorycznych) - jest cena. Komplet zawierający podręcznik i ćwiczenia kosztuje tylko 96 zł. W cenie 150 zł otrzymują Państwo podręcznik, zeszyt ćwiczeń oraz zbiór zadań "Sprawdź się!". W porównaniu z innymi popularnymi podręcznikami kursowymi dostępnymi na rynku za 150 zł można kupić tylko podręcznik i ćwiczenia.

Materiały "Polski na dobry start" składają się z następujących komponentów:

1) Podręcznika z płytą CD składającego się z kursu wstępnego i podstawowego dla poziomu A1-A2 (łącznie 220 godzin dydaktycznych);
2) Zeszytu ćwiczeń będącego uzupełnieniem podręcznika i utrwalających materiał gramatyczno-leksykalny;
3) Zbioru zadań Polski na dobry start - Sprawdź się!
4) Rozmówek polsko-angielskich i polsko-rosyjskich zawierających podstawowe zwroty używane w typowych sytuacjach;
5) Poradnika metodycznego zawierającego wskazówki dla nauczyciela, scenariusze lekcji oraz propozycje gier i zabaw językowych;
6) Pakietu dla nauczyciela w teczce (Dokumentacja metodyczna) składającego się z:
- Programu kursu języka polskiego jako obcego z elementami wiedzy o Polsce i orientacji zawodowej,
- Testu wstępnego i ankiety potrzeb językowych,
- Testów podsumowujących,
- oraz materiałów do kopiowania: dziennika zajęć, programu grupy, sprawozdania, arkusza hospitacji, wzoru certyfikatu.
7) W labiryncie polskiej edukacji. Poradnik asystenta szkolnego w pracy z uczniem z doświadczeniem migracji