Wczytuję dane...
Kod EAN: 9788365099303
Waga produktu: 0.520000 kg
Realizacja zamówienia: 24 godzin
Wysyłka od: 11.99 PLN
Wydawnictwo: Linguae Mundi

Podręcznik "Polski na dobry start" dla poziomu A1-A2 z płytą CD podzielony został na dwie części "Kurs wstępny", którego podstawowym celem jest wyrównanie szans edukacyjnych uczących się oraz "Kurs podstawowy" składający się 10 czteroczęściowych modułów (łącznie 220 godzin dydaktycznych). Taka konstrukcja kursu doskonale sprawdzi się na kursach w szkołach letnich języka polskiego jako obcego oraz na kursach w grupach ze studentami z różnych grup kulturowych i językowych, w tym również dla słuchaczy słowiańskojęzycznych.

Materiały dydaktyczne Polski no dobry start powstały w ramach projektu Fundacji Nauki Języków Obcych Linguae Mundi, współfinansowanego z Program Krajowego Funduszu Azylu, Migracji I Integracji Bezpieczna Przystań, budżetu państwa oraz Urzędu ds. Cudzoziemców. W skład zestawu wchodzą: podręcznik do nauki języka polskiego, zeszyt ćwiczeń, rozmówki w dwóch wersjach językowych: polsko-rosyjskiej i polsko-angielskiej, poradnik metodyczny oraz dokumentacja metodyczna. Opracowane materiały z kolejnymi publikacjami serii Edukacja - Praca - Integracja.

Polski no dobry start jest przeznaczony dla osób, które ubiegają się o międzynarodową ochronę na terenie Rzeczypospolitej. Są to więc uczący się o specyficznych potrzebach, niemal od samego początku muszą bowiem "umieć się odnaleźć" w wielu sytuacjach komunikacyjnych niestandardowych z punktu widzenia uniwersalnych programów. Powyższe względy spowodowały, że zawarte w podręczniku treści nauczania wykraczają niekiedy poza te przewidziane dla najniższego poziomu zaawansowania (A1). Zostały też ujęte w dwóch częściach: kursie wstępnym zatytułowanym "Pierwsze spotkanie" i podstawowym noszącym tytuł "Z polskim no co dzień". Celem kursu wstępnego jest wyrównanie szans edukacyjnych uczących się, gdyż ich biografie językowe i przeszłość edukacyjna bywają niekiedy bardzo zróżnicowane. To nietypowe rozwiązanie metodyczne, które po raz pierwszy pojawia się w materiałach przeznaczonych do nauczania języka polskiego jako obcego, sprawdza się w praktyce dydaktycznej, co potwierdziły wyniki ewaluacji podręcznika przeprowadzonej w Fundacji.

Pierwsze spotkanie składa się z 20 lekcji, na których realizację przewiduje się 40 godzin dydaktycznych. Część ta ma za zadanie przygotowanie uczących się do językowo-kulturowej integracji z mieszkańcami Polski jako kraju przyjmującego, osłuchanie z ich językiem oraz umożliwienie im opanowania podstawowych struktur leksykalno-gramatycznych. W skład kursu podstawowego "Z polskim no co dzień" wchodzi natomiast 10 czteroczęściowych modułów tematycznych, a czas przewidziany na ich realizację to 180 godzin dydaktycznych. Jego celem jest rozwijanie kompetencji Lingwistycznej, realioznawczej i socjokulturowej uczących się, którzy poznają polski język i polskie realia wraz z pięcioma bohaterami podręcznika: Saidą z Syrii, Swietą z Ukrainy, Ferhatem z Turcji, Amirem z Indii oraz Mahadem z Somalii.

Polski no dobry start to mozaika dialogów, tekstów narracyjnych oraz zadań językowych, rozwijających wszystkie sprawności językowe: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie. Ćwiczenia podręcznika zostały oznaczone specjalnymi ikonami. Przy tych, którym towarzysz nagrania, pojawia się dodatkowe oznaczenie ułatwiające odszukanie ścieżki dźwiękowej na dołączonej do podręcznika płycie CD. Transkrypcja wszystkich nagranych tekstów oraz klucz z rozwianiami zadań znajduje się na końcu podręcznika.

Mamy nadzieję, że praca z podręcznikiem Polski no dobry start będzie przyjazna dla nauczycieli i przyjemna dla uczących się, którym umożliwi szybkie i skuteczne opanowanie podstaw polszczyzny.

Życzymy powodzenia!
Autorki

"Polski na dobry start" to kompleksowy zestaw materiałów do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie A1/A2 z elementami nabywania kompetencji zawodowych. Seria adresowana jest szczególnie do cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej. Z racji doświadczeń zdobytych podczas ewaluacji materiałów kurs sprawdzi się w grupie z każdego kręgu kulturowego, w tym również dla słuchaczy słowiańskojęzycznych.

Projekt „Polski na dobry start” został zrealizowany we współpracy Urzędu do Spraw Cudzoziemców z Fundacją Linguae Mundi. Materiały zostały wydane w ramach serii "Edukacja-Praca-Integracja" a ich doskonalenie trwało ponad dwa lata. Ewaluacja prowadzona była na grupie ponad 6 tysięcy cudzoziemców z różnych kręgów kulturowych.

W efekcie ciężkiej pracy zespołu Fundacji Linguae Mundi możemy cieszyć się innowacyjnym i dopracowanym w każdym szczególe zestawem materiałów do nauki języka polskiego dla cudzoziemców rozwijającym wszystkie sprawności językowe: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie. Co ważne autorzy kursu "Polski na dobry start" szczególny nacisk kładli na potrzeby edukacyjne (językowe) cudzoziemców, poprzedzone uprzednim audytem tychże potrzeb. W efekcie cudzoziemcy zaspokoją najważniejsze z ich punktu widzenia potrzeby językowe, w szczególności takie jak:

- codzienna komunikacja (m.in. sklepy, lokale gastronomiczne, komunikacja miejska, poczta, dworzec, fryzjer);
- sytuacje komunikacyjne związane z poszukiwaniem mieszkania;
- "poruszanie się" po urzędach;
- wsparcie rodziców cudzoziemskich w procesie edukacji dziecka;
- uzyskanie pomocy medycznej;
- adaptacja społeczna i kulturowa w społeczeństwie przyjmującym (rozwój kompetencji realioznawczych i kulturowych);
- przygotowanie do egzaminu certyfikowanego z języka polskiego;
- starania o nadanie obywatelstwa polskiego.

"Polski na dobry start" odróżnia od innych tego typu materiałów na rynku innowacyjna konstrukcja. Mianowicie podręcznik podzielony został na dwie części "Kurs wstępny", którego podstawowym celem jest wyrównanie szans edukacyjnych uczących się oraz "Kurs podstawowy" składający się 10 czteroczęściowych modułów. Taka konstrukcja kursu doskonale sprawdzi się na kursach w szkołach letnich języka polskiego jako obcego oraz na kursach w grupach ze studentami z różnych grup kulturowych i językowych. Tematyka kursu jest bardzo aktualna a materiały przedstawione są w sposób dynamiczny a zarazem bardzo atrakcyjny.

Materiały "Polski na dobry start" składają się z następujących komponentów:

1) Podręcznika z płytą CD składającego się z kursu wstępnego i podstawowego dla poziomu A1-A2 (łącznie 220 godzin dydaktycznych);
2) Zeszytu ćwiczeń będącego uzupełnieniem podręcznika i utrwalających materiał gramatyczno-leksykalny;
3) Rozmówek polsko-angielskich i polsko-rosyjskich zawierających podstawowe zwroty używane w typowych sytuacjach;
4) Poradnika metodycznego zawierającego wskazówki dla nauczyciela, scenariusze lekcji oraz propozycje gier i zabaw językowych;
5) Pakietu dla nauczyciela (Dokumentacja metodyczna) składającego się z:
- Programu kursu języka polskiego jako obcego z elementami wiedzy o Polsce i orientacji zawodowej,
- Testu wstępnego i ankiety potrzeb językowych,
- Testów podsumowujących,
- oraz materiałów do kopiowania: dziennika zajęć, programu grupy, sprawozdania, arkusza hospitacji, wzoru certyfikatu.

Recenzja serii POLSKI na dobry start

Wszelkie działania ze strony państwa przyjmującego, których celem jest łagodzenie doświadczanego przez przybyszów szoku kulturowego oraz umożliwienie im poznania języka codziennej komunikacji, uznać należy za przejaw roztropności. Cel taki przyświecał pomysłodawcom i autorom serii materiałów dydaktycznych "Polski na dobry start", współfinansowanej z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (Bezpieczna Przystań), budżetu państwa oraz Urzędu ds. Cudzoziemców.

Seria ta, w której skład wchodzą: podręcznik do nauki języka, zeszyt ćwiczeń, rozmówki, poradnik metodyczny oraz dokumentacja metodyczna, została bowiem przygotowana z myślą o specyficznych potrzebach uchodźców, o ich możliwie jak najszybszej, pomyślnej językowo-kulturowej integracji. Zawarte w niej treści nauczania dostosowano, podobnie jak i same techniki pracy, do potrzeb osób dorosłych o różnej biografii językowej i przeszłości edukacyjnej. Materiały serii, mimo ie w większości powstały na potrzeby podręcznika, cechuje autentyczność interakcyjna i komunikacyjna, a proponowane rozwiązania dydaktyczne - różnorodność.

Opanowanie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem w ważnych dla nich sytuacjach komunikacyjnych i określonym kontekście socjokulturowym jest dla migrantów kwestią priorytetów. Dzięki przemyślanej koncepcji metodycznej materiałów dydaktycznych serii Polski na dobry start będą mogli nie tylko skutecznie uczyć się języka, lecz także w ciekawy sposób poznawać polskie realia i polską kulturę.

Z recenzji dr hab. Anny Seretny
Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie
Uniwersytet Jagielloński

Szczegółowe dane o książce

 • Autorzy: 

  Anna Mijas, Beata Katarzyna Jędryka, Marta Buława

 • Dodatkowe nośniki danych: 

  CD audio

 • Ilość nośników: 

  1

 • Rok wydania: 

  2018

 • Numer wydania: 

  3

 • Rodzaj oprawy: 

  miękka

 • Ilość stron: 

  128

 • Format: 

  21 x 29,7

 • Poziom: 

  A1-B1

 • Język publikacji: 

  polski

 • ISBN: 

  978-83-65099-30-3

Napisz opinię
2021-10-10 21:39:27 - Andrzej

Bardzo dobry podręcznik dla dorosłych. Polecam.

Ocena 5.00

Opinia o produkcie: 
2022-04-02 15:15:06 - Adelajda

Bardzo dobrze sprawdza się w grupach ukraińskojęzyczmych. Polecam.

Ocena 5.00

Opinia o produkcie: 
2023-05-25 14:02:27 - Christine

Bardzo dobry podręcznik również dla grup niemieckojęzycznych. :)

Ocena 5.00

Opinia o produkcie: 
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...