Wczytuję dane...
Kod EAN: 9788324267125
Realizacja zamówienia: 24 godzin
Wysyłka: Wysyłka gratis!
Wydawnictwo: UNIVERSITAS

Książka stanowi owoc wspólnych dyskusji prowadzonych podczas spotkań Zespołu Języka Polskiego poza Granicami Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN w latach 2021 i 2022 z różnymi naukowcami z Polski i zagranicy. Co ważne, ukazuje kierunki współczesnych badań polonistycznych nad wielojęzycznością postrzeganą jako wyzwanie społeczno-kulturowe, językowe i edukacyjne. Wielopłaszczyznowa perspektywa podkreśla interdyscyplinarny charakter omawianego zjawiska oraz jego wewnętrzną złożoność. Kontakty języka polskiego dotyczą różnych kontekstów, w tym badań dwujęzyczności polsko-portugalskiej i portugalsko-polskiej w Brazylii, dwujęzyczności ukraińsko-polskiej w Polsce, dwujęzyczności angielsko-polskiej w Wielkiej Brytanii, wielojęzyczności rumuńsko-ukraińsko-rosyjsko-polskiej oraz wielojęzyczności rodzin polsko-egipskich. Całość zamyka prezentacja działalności Zespołu Języka Polskiego poza Granicami Kraju, a w szczególności cyklu, dzięki któremu powstała prezentowana monografia.


Wyniki badań bilingwizmu prowadzone w różnych aspektach, środowiskach, przy zastosowaniu zróżnicowanych metod są przydatne w lingwistyce, glottodydaktyce, logopedii, socjolingwistyce. Jak wynika z zaprezentowanych tekstów wiele zagadnień ma walor perspektywiczny, wymaga dalszych pogłębionych analiz. Tym bardziej że Polska z kraju monolingwalnego staje się krajem wielojęzycznym.

z rec. prof. dr hab. Elżbiety Sękowskiej, UW

Tom dotyczy aktualnej problematyki, wciąż niewystarczająco opisanej w polskim językoznawstwie, a poszczególne rozdziały powinny zainteresować zarówno językoznawców, jak i przedstawicieli innych dyscyplin.

z rec. dr. hab. Michała Głuszkowskiego, prof. UMK


Redaktor serii
dr hab. Anna Żurek pracuje na Uniwersytecie Wrocławskim jako badaczka i dydaktyczka, kieruje Szkołą Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców UWr, jest pomysłodawczynią serii wydawniczej „Glotto-Logo”, poświęconej zagadnieniom związanym z nauczaniem języka polskiego jako obcego, drugiego, odziedziczonego, a także z wielojęzycznością i logopedią. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z zakresu: teorii akwizycji języka, bilingwizmu, etykiety językowej, dydaktyki i metodyki języka polskiego jako obcego, komunikacji międzykulturowej oraz edukacji dzieci z doświadczeniem migracyjnym (w tym uchodźczym).

Spis treści

Wprowadzenie (Anna Żurek)

I. Badania bilingwizmu polsko-portugalskiego w Brazylii, widziane po trzydziestu latach, na tle rozwoju badań bilingwizmu i wielojęzyczności z udziałem języka polskiego

Władysław T. Miodunka

II. Z badań nad polszczyzną Ukraińców mieszkających w Polsce. W kierunku bilingwizmu ukraińsko-polskiego

Anna Żurek

III. Uczeń z Ukrainy w małopolskiej szkole w świetle badań ankietowych. Zarys problematyki

Paweł Levchuk

IV. Między rumuńskim, ukraińskim, rosyjskim i polskim – moja biografia językowa

Helena Krasowska

V. Rola transferu pomiędzy blisko spokrewnionymi językami. Implikacje interkomprehensji dla dalszego rozwoju glottodydaktyki polonistycznej

Jacopo Saturno

VI. Specyficzne trudności w nabywaniu dwóch języków. Na przykładzie dwujęzyczności angielsko-polskiej

Marzena Błasiak-Tytuła

VII. Wielojęzyczność w rodzinach polsko-egipskich

Katarzyna Dzierżawin

VIII. Działalność Zespołu Języka Polskiego poza Granicami Kraju w latach 2019–2022

prof. dr hab. Władysław Miodunka, dr hab. Anna Żurek, dr Agnieszka Rabiej

Noty biograficzne Autorów

Indeks nazwisk

Szczegóły treści cyfrowej

 • ISBN: 

  978-83-242-6712-5

 • Autorzy: 

  Anna Żurek

 • Liczba stron: 

  164

 • Rok wydania: 

  2023

 • Język publikacji: 

  polski

 • Format pliku: 

  PDF, epub, mobi

Polecamy także
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...