Wczytuję dane...
Kod EAN: 9788382918526
Waga produktu: 2.14 kg
Realizacja zamówienia: 3 dni
Wysyłka: Wysyłka gratis!
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), regulującej kwestie dotyczące:

 • zasad, etapów przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielanie zamówienia;
 • szczegółowych instrumentów, trybów i procedur w zakresie zamówień;
 • podmiotów obowiązanych do stosowania przepisów przedmiotowej ustawy;
 • zakresu wyłączeń stosowania przedmiotowej ustawy;
 • wymagań dotyczących umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów ramowych;
 • organów właściwych w sprawach zamówień;
 • środków ochrony prawnej;
 • pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego;
 • kontroli udzielania zamówień oraz kar pieniężnych.

Nowe wydanie zostało uzupełnione o bogate orzecznictwo sądów powszechnych oraz Krajowej Izby Odwoławczej. Ponadto na stronie internetowej repozytorium Czytelnik znajdzie wybrane wzory do pobrania, pomocne osobom zajmującym się zamówieniami publicznymi w praktyce.

W Komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany ustawodawcze wynikające z:

 • ustawy z 16.6.2023 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1720), umożliwiającej wyeliminowanie wątpliwości, czy możliwe jest stosowanie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych do procedowania przez organizatora publicznego transportu zbiorowego konkursowego wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym i metrze;
 • ustawy z 14.4.2023 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 825 ze zm.), która rozszerza wyłączenia stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych poniżej progów unijnych wskazanych w art. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26.2.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L Nr 94, s. 65 ze zm.) w zakresie dotyczącym czynności związanych z podejmowaniem działań w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP.

Komentarz kierowany jest do sędziów, adwokatów, radców prawnych, pracowników administracji, podmiotów świadczących usługi doradztwa z zakresu stosowania przepisów prawa zamówień publicznych oraz osób wykonujących kontrolę zamówień publicznych. Stanowi również cenne źródło wiedzy dla aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów.

Prawo

 • ISBN: 

  978-83-8291-852-6

 • Autorzy: 

  Iga Granecka, Paweł Granecki

 • Wysokość: 

  240

 • Szerokość: 

  160

 • Grubość: 

  65

 • Liczba stron: 

  1528

 • Oprawa: 

  Twarda

 • Wydanie: 

  2

 • Rok wydania: 

  2024

 • Miejscowość: 

  Warszawa

 • Seria cykliczna: 

  Duże Komentarze Becka

 • Tematyka: 

  Prawo, Sektor publiczny

 • Wiek: 

  15-99 lat

 • Typ publikacji: 

  Książka

 • Data wprowadzenia do sprzedaży: 

  2024-06-13

Polecamy także