Wczytuję dane...
Kod EAN: 9788392223450
Waga produktu: 0.45 kg
Realizacja zamówienia: 24 godzin
Wysyłka od: 7.99 PLN
Wydawnictwo: Tertium

Podjęte przez autorkę monografii badania są bardzo potrzebne (...) Wydzielenie zapożyczeń semantycznych jest niełatwym problemem teoretyczno - praktycznym. Autorzy prac poświęconych neosemantyzmom nie podawali kryteriów służących do wydzielenia tej warstwy. W recenzowanej pracy kryteria takie zostały sprecyzowane i zilustrowane przykładami zaczerpniętymi ze zgromadzonego materiału. Tę część rozprawy uważam za szczególnie cenną.

Sądzę, że założenia metodologiczne sformułowane przez autorkę będą wykorzystywane w przyszłości przez innych badaczy. (...) Rozprawa ma walory nie tylko teoretyczno - metodologiczne, ale również praktyczne, gdyż może być wykorzystana w pracach leksykograficznych.

[Z recenzji prof. dr hab. Bogusława Dunaja]

Rozprawa przynosi jedną z najbardziej wnikliwych prób opisu źródeł, mechanizmów oraz technik przenikania anglicyzmów semantycznych do współczesnego języka polskiego, tworząc w tym względzie wzorzec analizy(...).

Równie trwałe korzyści przynosi osobna, leksykograficzna część pracy, na którą składa się niezwykle rzetelnie i oryginalnie opracowany słownik anglosemantyzmów

[Z recenzji prof. nadzw. dr hab. Stanisława Koziary]

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne
Podziękowania
Wstęp
Źródła materiałowe

1. Neosemantyzmy i mechanizmy zmian semantycznych

1.1. Definicja neosemantyzmu
1.2. Funkcje neosemantyzmów
1.3. Arbitralność i relatywność znaczeń leksemów
1.4. Struktura semantyczna wyrazów
1.5. Stan badań nad zmianami semantycznymi
1.5.1. Klasyfikacja zmian semantycznych Hermanna Paula
1.5.2. Klasyfikacja zmian semantycznych Karola Jaberga
1.5.3. Klasyfikacja zmian semantycznych Gustafa Sterna
1.5.4. Klasyfikacja zmian semantycznych Stephena Ullmanna

2. Zapożyczenia semantyczne i kalki strukturalne jako wynik przeniesienia znaczenia i substytucji morfemowej

2.1. Problemy z definicją i historia badań nad zapożyczeniami semantycznymi
2.1.1. Zapożyczenie semantyczne a zapożyczenie leksykalne (homonimiczne do wyrazu tradycyjnego)
2.1.2. Rozwój semantyczny rodzimy czy pod wpływem obcym
2.1.3. Neosemantyzacja leksemów obcego pochodzenia oraz leksemów rodzimych
2.1.4. Neosemantyzmy ustabilizowane w języku a sporadyczne innowacje znaczeniowe
2.2. Historia zapożyczeń semantycznych w polszczyźnie
2.3. Kalki językowe
2.3.1. Kalki semantyczne
2.3.2. Kalki strukturalne
2.3.3. Kalki mieszane (hybrydy i półkalki)
2.4. Historia kalk językowych w polszczyźnie
2.5. Internacjonalizmy

3. Anglosemantyzmy w języku polskim

3.1. Kryteria ustalania źródła anglosemantyzmów
3.1.1. Kryterium historyczne
3.1.2. Kryterium słownikowo-źródłowe i chronologiczne
3.1.3. Kontekst kulturowo-tematyczny zapożyczenia znaczenia
3.1.4. Zakres łączliwości wyrazu użytego w nowym znaczeniu
3.1.5. Rodziny słowotwórcze leksemu angielskiego i leksemu polskiego używanego w nowym znaczeniu
3.1.6. Kryteria wewnątrzjęzykowe i zewnątrzjęzykowe
3.1.7. Różnice semantyczne i leksykalne między brytyjską i amerykańską odmianą języka angielskiego
3.2. Definicja anglosemantyzmu
3.3. Kierunki modyfikacji znaczeniowych zapożyczeń semantycznych
3.4. Przykładowa analiza pochodzenia oraz zmiany semantycznej anglosemantyzmu
3.5. Neosemantyzmy wtórne czyli zanglicyzowane latynizmy
3.6. Kalki strukturalne z języka angielskiego
3.6.1. Rzekome kalki strukturalne z języka angielskiego
3.7. Internacjonalizmy, których źródłem jest język angielski
3.8. Jak anglosemantyzmy wchodzą do języka polskiego? O przyczynach, sposobie i skutkach
3.8.1. Przyczyny wprowadzania anglosemantyzmów do języka polskiego
3.8.2. Upowszechnianie zapożyczeń semantycznych
3.8.2.1. Sposoby wprowadzania anglosemantyzmów do tekstu
3.8.2.2. Umieszczanie anglosemantyzmów w słownikach języka polskiego
3.8.3. Skutki przejmowania anglosemantyzmów
3.9. Anglosemantyzmy a pola tematyczne

4. Ocena normatywna omawianych zjawisk

4.1. Kryteria poprawności językowej
4.2. Pojęcie błędu językowego
4.3. Anglosemantyzmy uzasadnione i zbędne
4.4. Stanowisko językoznawców polskich Wnioski

Słownik anglosemantyzmów

Źródła
Zawartość słownika
Budowa artykułu hasłowego
Indeks kalk strukturalnych z języka angielskiego
Repliki frazeologiczne przysłów angielskich
Wykaz skrótów

Szczegółowe dane o książce

 • Autorzy: 

  Alicja Witalisz

 • Rok wydania: 

  2007

 • Numer wydania: 

  1

 • Rodzaj oprawy: 

  miękka

 • Ilość stron: 

  342

 • ISBN: 

  978-83-922234-5-0