Wczytuję dane...
Kod EAN: 9788381386098
Waga produktu: 0.510 kg
Realizacja zamówienia: 24 godzin
Wysyłka od: 11.99 PLN

Książka Sławomiry Kołsut ujmuje całościowo najnowsze tendencje we współczesnej dydaktyce językowej. Pokazuje, że nauczanie i uczenie się języków obcych to nie tylko rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, ale przede wszystkim zaangażowanie i uruchomienie potencjału afektywnego, społecznego i kognitywnego użytkowników języka.

W swoich dociekaniach i analizach teoretycznych Autorka pracy zwraca uwagę na to, że człowiek konstruuje swój system wiedzy przez całe życie, dzięki pozytywnym emocjom, zdolności do organizowania reorganizowania doświadczeń, strukturyzowania i restrukturyzowania ich, a cały ten proces zachodzi w określonym kontekście społeczno-kulturowym. Podczas tworzenia wiedzy i posługiwania się nią kluczowe znaczenie ma kultura, a zwłaszcza język, jako jej główny element.

z recenzji dr hab. Iwony Janowskiej, prof UJ

Sławomira Kołsut, Politechnika Śląska

Lingwistka, dydaktyczka i badaczka w zakresie neuroedukacji, od lat wspierająca rozwój dydaktyki języków obcych w nurcie konstruktywistycznym, działaniowym i projektowym, skorelowanym z uwarunkowaniami psychologicznymi związanymi z emocjami w procesie uczenia się i nauczania języków obcych. Pracownik badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. W 2020 r. na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego obroniła doktorat poświęcony zaangażowaniu emocjonalnemu w procesie kształcenia językowego. Autorka i współautorka podręczników oraz materiałów dydaktycznych do nauki języka niemieckiego ogólnego, zawodowego i specjalistycznego. Aktywna uczestniczka międzynarodowych projektów badawczo-dydaktycznych, których celem było m.in. opracowanie zorientowanych konstruktywistycznie interaktywnych multimedialnych materiałów do nauki języków obcych oraz pomocy dydaktycznych wspierających kształcenie językowe dzieci i młodzieży z dysleksją.

Spis treści

Od Redaktora serii
Wprowadzenie
ROZDZIAŁ I. W STRONĘ NOWEJ KULTURY UCZENIA SIĘ. KONSTRUKTYWIZM W UCZENIU SIĘ I NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH
1. Teoretyczne założenia współczesnej dydaktyki języków obcych
1.1. Kultura uczenia się
1.2. Koncepcja nowej kultury uczenia się
1.3. Podejście konstruktywistyczne
1.4. Pojęcie uczenia się w ujęciu glottodydaktycznym i pedagogicznym
1.5. Podsumowanie
ROZDZIAŁ II. OD DYDAKTYKI KOMUNIKACYJNEJ KU NAUCZANIU DZIAŁANIOWO-ZADANIOWEMU
2. Podejście działaniowo-zadaniowe jako kontynuacja podejścia komunikacyjnego
2.1. Teoretyczne podstawy podejścia komunikacyjnego
2.2. Dydaktyka komunikacyjna
2.3. Podsumowanie
ROZDZIAŁ III. PODEJŚCIE DZIAŁANIOWE. WSPÓŁCZESNA FILOZOFIA KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO
3. Charakterystyka podejścia działaniowego
3.1. Geneza podejścia działaniowego
3.2. Podbudowa teoretyczna podejścia działaniowego
3.3. Cechy charakterystyczne podejścia działaniowego
3.4. Formy pracy w podejściu działaniowym
3.5. Schemat lekcji w podejściu działaniowym
3.6. Ocenianie
3.7. Podsumowanie
ROZDZIAŁ IV. PODEJŚCIE ZADANIOWE (TASK-BASED LEARNING). PRAGMATYKA KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO
4. Charakterystyka podejścia zadaniowego
4.1. Geneza podejścia zadaniowego
4.2. Rozwój podejścia zadaniowego w wybranych krajach europejskich
4.3. Cechy charakterystyczne podejścia zadaniowego
4.4. Zalety i wady podejścia zadaniowego
4.5. Podejście zadaniowe vs. podejście komunikacyjne (PPP)
4.6. Podejście zadaniowe na tle podejścia działaniowego i komunikacyjnego
4.7. Podsumowanie
ROZDZIAŁ V. DYDAKTYKA DZIAŁANIOWO-ZADANIOWA W UJĘCIU GLOTTOPEDAGOGICZNYM
5. Koncepcja nowego podejścia
5.1. Nauczanie działaniowo-zadaniowe na tle nowej kultury uczenia się
5.2. Konstruktywistyczne podłoże podejścia
5.3. Podejście działaniowo-zadaniowe na tle koncepcji dydaktyki konstruktywistycznej
5.4. Nowe podejście jako wypadkowa podejścia działaniowego i zadaniowego
5.5. Podsumowanie
ROZDZIAŁ VI. DYDAKTYKA DZIAŁANIOWO-ZADANIOWA Z PERSPEKTYWY NEUROPEDAGOGICZNEJ
6. Neurobiologiczne podstawy procesu uczenia się
6.1. Rozwój struktur neuronowych
6.2. Uczenie się społeczne
6.3. Mózg jako organ społeczny
6.4. Proces uczenia się w ujęciu neurobiologicznym
6.5. Uczenie się języka obcego z perspektywy neurobiologicznej
6.6. Wyniki badań neurobiologicznych nad procesami uczenia się
6.7. Wnioski wypływające z badań neurobiologicznych nad procesami uczenia się
6.8. Podejście działaniowo-zadaniowe na tle badań neurobiologicznych
6.9. Model uczenia się z perspektywy podejścia działaniowo- -zadaniowego – koncepcja autorska
6.10. Perspektywy podejścia działaniowo-zadaniowego do uczenia się i nauczania języków obcych
6.11. Podsumowanie
ROZDZIAŁ VII. ZAANGAŻOWANIE MŁODZIEŻY UCZĄCEJ SIĘ JĘZYKA OBCEGO A EFEKTYWNOŚĆ PROCESU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO. PROJEKT EMPIRYCZNY
7. Interdyscyplinarny wymiar projektu badawczego
7.1. Emocje a kognicje
7.2. Zaangażowanie emocjonalne uczących się na lekcjach języka obcego
7.3. Koncepcja badań i przyjęte hipotezy badawcze
7.4. Metodologia badań
7.5. Narzędzia badawcze
7.6. Dobór i opis grupy respondentów
7.7. Przebieg badań
7.8. Rezultaty przeprowadzonych badań empirycznych
7.9. Weryfikacja hipotez badawczych – dyskusja
7.10. Podsumowanie i perspektywy
Zakończenie
Aneks
Bibliografia
Spis tabel
Spis schematów
Indeks osobowy

Szczegółowe dane o książce

 • Autorzy: 

  Sławomira Kołsut

 • Rok wydania: 

  2021

 • Numer wydania: 

  1

 • Rodzaj oprawy: 

  miękka

 • Ilość stron: 

  449

 • Format: 

  14,5 x 20,5

 • Język publikacji: 

  polski

 • ISBN: 

  978-83-8138-609-8

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...