Wczytuję dane...
Kod EAN: 9788322615645
Waga produktu: 0.760000 kg
Wysyłka: Wysyłka gratis!

Na tom składają się utwory lub fragmenty utworów literackich z różnych epok, także wyimki tekstów filozoficznych oraz naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych. Są także teksty użytkowe, dowcipy, sentencje, przysłowia. Ukazują one zatem polszczyznę bogatą, różnorodną, barwną, niejednolitą.

Wybrane teksty skupione są wokół kręgów tematycznych wyznaczonych stopniem istotności dla każdego, kto pragnie poznać kulturę innego narodu.

Są więc teksty zgromadzone wokół dwudziestu centrów podzielonych na trzy partie:
- pierwszą tworzą teksty i ćwiczenia oddające fenomen języka polskiego jako obcego, jako systemu znaków i zespołu odmian (Język polski jako obcy; Alfabet; ABC frazeologii; Odmiany języka polskiego; Ile jest języków polskich?),
-druga poświęcona jest najważniejszym kategoriom semantycznym tworzącym mozaikę polskiego językowego obrazu świata (Życie; Kondycja człowieka; Kobieta; Uczucia; Rodzina; Dom; Przyjaźń; Szkoła; Pory roku; Pogoda; Kolory; Zwierzęta; Jak masz na imię?),
- wreszcie część trzecia to ukazanie języka w działaniu (Grzeczność językowa; Gafy wielkie i małe; Tabu językowe i eufemizm; Gest w komunikacji).

Książka powstawała z myślą o osobach uczących się języka polskiego jako obcego na poziomie średnio zaawansowanym oraz zaawansowanym. Jednak krąg jej odbiorców nie jest ograniczony. Podręcznik powinien trafić także do studentów polonistyki, dziennikarstwa, zarządzania. Można go bowiem wykorzystywać na zajęciach z leksykologii, semantyki, stylistyki, onomastyki, kultury języka.

Książka "Człowiek i jego świat w słowach i tekstach" jest pomyślana jako dopełnienie opublikowanego przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w 1998 roku podręcznika Małgorzaty Kity Wybieram gramatykę!

Małgorzata Kita – prof. dr hab., językoznawca, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego. Jej prace naukowe dotyczą współczesnej polszczyzny (zwłaszcza języka potocznego, grzeczności językowej, języka mediów), genologii językoznawczej (głównie wywiadu prasowego), komunikacji werbalnej, stylistyki językoznawczej, glottodydaktyki. Publikuje artykuły m.in. w „Biuletynie Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, „Stylistyce”, „Socjolingwistyce”, „Języku Artystycznym”, w serii: „Język a Kultura”. Jest autorką kilku książek, m.in. Wywiad prasowy. Język — gatunek — interakcja (Katowice 1998), Językowe rytuały grzecznościowe (Katowice 2005), Szeptem albo wcale. O wyznawaniu miłości (Katowice 2007), Wybieram gramatykę! Gramatyka języka polskiego w praktyce (dla cudzoziemców zaawansowanych) (Katowice 1998, 2009). Należy do pomysłodawców i organizatorów cyklu konferencji internetowych poświęconych rozmowie. Pod jej redakcją ukazały się zbiory studiów o rozmowie: Porozmawiajmy o rozmowie. Lingwistyczne aspekty dialogu (Katowice 2003), Dialog a nowe media (Katowice 2004), Czas i konwersacja. Przeszłość i teraźniejszość (Katowice 2006). Należy do Rady Programowej periodyków „Postscriptum Polonistyczne” i „Media – Kultura – Społeczeństwo”. Jest redaktorem serii wydawniczej UŚ: Kultura i Język Polski dla Cudzoziemców. [07.10.2012]

Aldona Skudrzyk, prof. nadzw. w Zakładzie Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikacyjnych. Zainteresowania naukowe: socjolingwistyka, językoznawstwo pragmatyczne, kultura języka, stylistyka językoznawcza, glottodydaktyka i dialektologia. Jest członkiem Komisji Kultury Komitetu Językoznawstwa PAN, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Jako pracownik naukowo-dydaktyczny prowadzi zajęcia z zakresu komunikacji społecznej, kultury języka polskiego, językoznawstwa pragmatycznego, języka promocji oraz dialektologii. W pracy naukowej zajmuje się różnorodnymi aspektami zróżnicowania współczesnej polszczyzny, a wyniki swych badań publikuje w artykułach i rozprawach dotyczących m.in. komunikacyjnych przeobrażeń współczesności (zagadnienia kompetencji interakcyjnej, wspólnot dyskursu), przemian współczesnej polszczyzny pisanej – w tym także polszczyzny artystycznej, języka podręczników szkolnych, funkcjonowania polszczyzny regionalnej, ortografii. Jest autorką ponad stu publikacji naukowych. Najważniejsze z nich to: książki: Język (za)pisany (Katowice 1994), Polszczyzna Zagłębia Dąbrowskiego (Katowice 1994; współaut.); Czy zmierzch kultury pisma? O synestezji i analfabetyzmie funkcjonalnym, (Katowice 2005), Mały słownik terminów z zakresu socjolingwistyki i pragmatyki językowej (Kraków -Warszawa 2000; współaut.); Gwara śląska – narzędzie komunikacji, świadectwo kultury. Sytuacja językowa w miastach Górnego Śląska. (Katowice 2001; współaut.); Style literatury (po roku 1956) (Katowice 2003; współaut.); Kultura piśmienności młodego pokolenia (Katowice 2010; współat.), Małe ojczyzny. Świadomość językowo-kulturowa społeczności lokalnych (Katowice 2010; współaut.); słowniki ortograficzne, m.in. Nowy słownik ortograficzny PWN (z E. Polańskim i J. Grzenią), Słownik pisowni łącznej i rozdzielnej (z E. Polańskim; Gdańsk 2000), Mała i wielka litera w polskich tekstach (2008). [11.02.2013]

Szczegółowe dane o książce

 • Autorzy: 

  Aldona Skudrzyk, Małgorzata Kita

 • Rok wydania: 

  2009

 • Numer wydania: 

  3

 • Rodzaj oprawy: 

  miękka

 • Ilość stron: 

  440

 • Format: 

  17,0 x 24,0

 • Poziom: 

  B2-C1

 • ISBN: 

  978-83-226-1564-5

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...