Wczytuję dane...
Kod EAN: 9788381383165
Waga produktu: 0.520 kg
Realizacja zamówienia: 24 godzin
Wysyłka od: 7.99 PLN

"Kierunki badań w glottodydaktyce polonistycznej. Seria: Biblioteka LingVariów. Glottodydaktyka. Tom 20" to najnowsza monografia pod redakcją Iwony Janowskiej i Michaliny Biernackiej.

[…] monografia naukowa Kierunki badań w glottodydaktyce polonistycznej pod red. Iwony Janowskiej i Michaliny Biernackiej stanowi bardzo cenną i wyjątkową pozycję, długo oczekiwaną na gruncie glottodydaktyki polonistycznej. Tworzy spójną i przemyślaną całość, opracowaną w sposób rzetelny i bardzo staranny. Chociaż omawiana pozycja ma charakter stricte naukowy, to zawiera wiele przydatnych wskazówek dydaktycznych, które - co jest nie do przecenienia - są silnie ugruntowane w badaniach empirycznych.

Zawartość tomu stanowią artykuły, których celem jest zwrócenie uwagi środowiska glottodydaktyków na indywidualne, charakterystyczne dla poszczególnych autorów i rzadko w literaturze przedmiotu prezentowane zainteresowania badawcze, wynikające z aktualnie dostrzeganych potrzeb rozwijającej się dyscypliny. Zgromadzone teksty pokazują, że współcześni dydaktycy języka polskiego jako obcego nie poprzestają na rozważaniach teoretycznych, a rozmaite poglądy weryfikują, korzystając przy tym m.in. z metod czy narzędzi uznawanych za typowe choćby dla nauk ścisłych (statystyczne, korpusowe, akustyczne itp.). Opracowane wnioski z badań, przedstawione w poszczególnych artykułach, pozwalają na nowo spojrzeć na proces przyswajania i (lub) nauczania/ uczenia się polszczyzny w takich aspektach jak np.: skuteczność stosowania nowych technologii, jakość i zasadność werbalnych i niewerbalnych działań praktycznych nauczycieli (czy nawet stosowanej przez nich naukowej terminologii), właściwy dobór materiałów dydaktycznych podyktowany potrzebami określonych adresatów bądź sposoby rozwijania kompetencji językowych w grupach hetero- i homogenicznych. Istotne z punktu widzenia wielu badaczy okazały się ujęcia lapsologiczne, opisom poddano również elementy systemu certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego. Ponadto analizy o charakterze jakościowym, ilościowym, a najczęściej mieszanym oraz dość rozbudowane korpusy służące eksperymentom pozwalają uznać opisywane rezultaty jako istotne dla rozwijającej się dyscypliny oraz - co szczególnie cenne - aplikatywne.

Michalina Biernacka, Iwona Janowska, Wprowadzenie (fragment)

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie
Michalina Biernacka, Iwona Janowska

Od nauczania języków obcych do glottodydaktyki polonistycznej - przegląd koncepcji
Iwona Janowska

Badanie skuteczności stosowania aplikacji QuizWhizzer i genial.ly na lekcjach języka polskiego jako obcego
Paulina Kaźmierczak

Lingwistyka korpusowa w badaniach nad ewaluacją leksyki podręczników do języka polskiego jako obcego. Analiza i ocena podręcznika Polski krok po kroku 1
Piotr Mirocha

Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w świetle badań statystycznych
Mariola Fiema

Pytania lektora podczas lekcji języka polskiego jako obcego – analiza ilościowa i jakościowa
Kamila Kubacka

Komunikacja niewerbalna w nauczaniu języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowo-jakościowych
Mikołaj Borkowski

O trudnych miejscach polszczyzny dla osób z pierwszym językiem chińskim – badania interjęzyka uczących się polskiego Chińczyków
Monika Gworys

Badania kontrastywne nad aspektem polskiego czasownika a glottodydaktyka polonistyczna
Beata Terka

Błędy gramatyczne w polszczyźnie pisanej studentów ukraińskojęzycznych – korpusowe badania lapsologiczne
Dominika Izdebska-Długosz

Sposoby badania intonacji w glottodydaktyce polonistycznej na przykładzie nagrań mowy odtwarzanej studentów rosyjskojęzycznych
Anna Cychnerska, Emilia Kubicka

Badania nad kompetencją fonologiczną, ortoepiczną i ortograficzną w zakresie dźwięków odpowiadających literom ą oraz ę w grupie cudzoziemców uczących się języka polskiego 
Agnieszka Majewska

Wymowa a zapis – badania jakościowo-ilościowe błędów z prac uczących się języka polskiego jako obcego w grupach wielonarodowościowych
Michalina Biernacka

Błędy grafii w pracach pisemnych studentów z Niemiec uczących się języka polskiego jako obcego w perspektywie badań ilościowych
Joanna Zawadka

O rozumieniu terminów: błąd ortograficzny, błąd graficzny, literówka przez nauczycieli języka polskiego jako obcego. Wyniki badań ankietowych
Iwona Dembowska-Wosik

Szczegółowe dane o książce

 • ISBN: 

  978-83-8138-316-5

 • Autorzy: 

  opracowanie zbiorowe po redakcją Iwony Janowskiej i Michaliny Biernackiej

 • Redakcja: 

  Iwaona Janowska

 • Rok wydania: 

  2020

 • Rodzaj oprawy: 

  miękka

 • Ilość stron: 

  298

 • Format: 

  24,0 x 16,0

 • Język publikacji: 

  polski

Napisz opinię
2021-03-09 10:48:15 - Przemysław

Artykuły na najwyższym poziomie merytorycznym, Podobnie jak monografia z 2009 roku "Nowa generacja w glottodydaktyce polonistycznej po redakcją Władysława Miodunki", również ta monografia będzie ważną dla rzeszy nauczycieli języka polskiego jako obcego/drugiego. Polecam.

Ocena 5.00

Opinia o produkcie: 
2021-03-10 10:43:48 - Teresa

Artykuły młodych naukowców na różne tematy z odmiennym podejściem teoretycznym i metodologicznym. Polecam

Ocena 5.00

Opinia o produkcie: 
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...