Wczytuję dane...
Kod EAN: 9788324212316
Waga produktu: 0.450000 kg
Realizacja zamówienia: 24 godzin
Wysyłka od: 11.99 PLN
Wydawnictwo: UNIVERSITAS

Propozycja dla studentów, nauczycieli i lektorów języka polskiego jako obcego zainteresowanych rolą oraz miejscem realiów i kultury w kształceniu językowym.

Opracowana w formie podręcznika metodycznego publikacja prezentuje ewolucję polskiej i europejskiej myśli dydaktycznej w zakresie rozwijania kompetencji kulturowych uczących się.

Omawia założenia teoretyczne poszczególnych podejść i metod oraz ukazuje ich realizację w praktyce.

Zawiera szereg ćwiczeń i zadań do wykorzystania na zajęciach warsztatowych i seminaryjnych.

Uwzględnia założenia Europejskiego profilu kształcenia nauczycieli języków.

Jest to pierwsza znana mi monografia, która tak szeroko ujmuje zagadnienia kultury i języka.

Autor wyszedł naprzeciw potrzebom zarówno nauczycieli języka polskiego jako obcego pragnących po-głębić wiedzę o kulturze oraz wyrównać braki w swojej kompetencji, jak i dopiero początkującym lektorom i nabywającym kwalifikacje zawodowe studentom.

(Z recenzji prof. Urszuli Żydek-Bednarczuk)

Uważam, że książka P. Gębala jest jednocześnie monografią, a więc szczegółowym, naukowym opracowaniem ważnego zagadnienia, jakim jest nauczanie kultury w kształceniu polonistycznym cudzoziemców, oraz podręcznikiem, który akcentuje, które z zagadnień są ważne i dlaczego. Za świetnie opracowaną uważam, znajdującą się w każdym rozdziale pracy, część ZASTANÓW SIĘ! SPRÓBUJ, w której namawia się czytelników poszczególnych fragmentów pracy do refleksji nad omówionymi zagadnieniami oraz stawia się im pytania i problemy do rozwiązania. Kolejnym ciekawym pomysłem są - POWIĄZANIA - fragmenty rozdziałów, w których autor odsyła do teorii wiążących się z przedstawionymi wcześniej przez niego wątkami głównymi.

(Z recenzji prof. Grażyny Zarzyckiej)


Proposition for students, teachers and lectures of Polish as a foreign language that are interested in the role and place of reality and culture in cultural education. Prepared in the form of a textbook, it presents the evolution of Polish and European didactic thought within the scope of developing cultural competences of those who study. It discusses theoretical assumptions of each approach and method and presents their realization in practice. The book includes exercises and tasks to be used in class and during lectures. Also takes European teaching profile into consideration.


Der Vorschlag für Studenten, Lehrer und Lektoren für Polnisch als Fremdsprache, die sich für die Rolle der Landes- und Kulturkunde im Sprachunterricht interessieren. Die in Form einer Lehrerhandreichung bearbeitete Publikation stellt die Evolution der polnischen und europäischen Didaktik im Bereich der Entwicklung von Kulturkompetenzen der Lernenden. Sie setzt sich mit theoretischen Grundgedanken und Methoden auseinander und zeigt, wie sie in die Praxis umgesetzt werden. Das Buch enthält eine Reihe von Übungen und Aufgaben, die man in Workshops und Seminaren anwenden kann. Es berücksichtigt das Europäische Profil für Sprachlehrerausbildung.


Это издание мы предлагаем студентам, учителям и преподавателям польского языка как иностранного, которых интересует роль культуры и реалий Польши в процессе обучения. Книга является методическим пособием, в котором представлена эволюция польской и европейской дидактической мысли в области культурной компетенции учащихся. Автор рассматривает теоретические основы различных подходов и методов, а также способы применения их на практике. Кроме того, в книге можно найти ряд упражнений и заданий, которые можно использовать на семинарах и практических занятиях. В данном пособии учтены положения "Европейского профиля квалификации учителей иностранного языка".

Szczegółowe dane o książce

 • Autorzy: 

  Przemysław E. Gębal

 • Rok wydania: 

  2010

 • Rodzaj oprawy: 

  miękka

 • Ilość stron: 

  232

 • Format: 

  16,5 x 24

 • Język publikacji: 

  polski

 • Tematyka: 

  język polski jako obcy

 • ISBN: 

  978-83-242-1231-6

Polecamy także
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...