Wczytuję dane...
Kod EAN: 9788324240807
Waga produktu: 0.640000 kg
Realizacja zamówienia: 24 godzin
Wysyłka od: 11.99 PLN
Wydawnictwo: UNIVERSITAS

Pobierz nagrania  MATERIAŁ DŹWIĘKOWY DO POBRANIA [Pobierz nagrania]

Wszyscy, którzy chcą sprawdzić znajomość języka i kultury polskiej lub zdać egzamin certyfikatowy na najwyższym poziomie zaawansowania, bez wątpienia powinni zapoznać się z wyjątkowym zbiorem zadań Celuję w C2.

Publikacja wyczerpująco opisuje i prezentuje różne typy zadań testowych, z którymi można spotkać się na egzaminie.

Co najważniejsze są wspaniałym sposobem na powtórzenie, utrwalenie bądź skontrolowanie posiadanych umiejętności językowych (do zbioru zadań został dołączony klucz).

Ale to nie wszystko. Śmiało można stwierdzić, że Celuję w C2 to zarazem zbiór zadań i doskonały poradnik! Osoby przygotowujące się do zdawania państwowego egzaminu certyfikatowego znajdą w tej publikacji bardzo istotne informacje i wskazówki dotyczące samego egzaminu. Kto zastosuje się do czasu rozwiązywania zadań i zasad punktacji, poczuje się niemalże jak na egzaminie. I o to właśnie chodziło autorkom! By pracujący z tą książką osiągnęli zamierzony cel – zgodnie z regułą: kto dobrze celuje, ten dobrze trafia!

SPIS TREŚCI

1. Wstęp

1.1. Informacje ogólne

1.1.1. Ogólny opis kompetencji w języku polskim jako obcym

1.1.2. Regulamin przeprowadzania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego dla cudzoziemców

1.2. Struktura egzaminu

1.3. Katalogi

1.3.1. Katalog A – funkcjonalno-pojęciowy

1.3.2. Katalog B – tematyczny

1.3.3. Katalog C – gramatyczny

1.4. Regulamin dla zdających

1.4.1. Regulamin dla zdających pisemną część egzaminu

1.4.2. Regulamin dla zdających ustną część egzaminu

1.5. Bibliografia

2. Rozumienie ze słuchu

2.1. Standardy wymagań egzaminacyjnych

2.1.1. Ogólny opis umiejętności

2.1.2. Rodzaje tekstów

2.2. Budowa części A egzaminu certyfikatowego – rozumienie ze słuchu

2.3. Typy zadań testowych

2.4. Wskazówki dla przygotowujących się do części A egzaminu certyfikatowego

2.5. Przykładowe zadania

3. Poprawność gramatyczna

3.1. Standardy wymagań egzaminacyjnych

3.1.1. Ogólny opis umiejętności

3.1.2. Lista zagadnień gramatyczno-syntaktycznych

3.2. Budowa części B egzaminu certyfikatowego – poprawność gramatyczna

3.3. Typy zadań testowych

3.4. Zakres i układ zadań przykładowych

3.5. Przykładowe zadania

4. Rozumienie tekstu pisanego

4.1. Standardy wymagań egzaminacyjnych

4.1.1. Ogólny opis umiejętności

4.1.2. Rodzaje tekstów

4.2. Budowa części C egzaminu certyfikatowego – rozumienie tekstu pisanego

4.3. Typy zadań testowych

4.4. Wskazówki dla przygotowujących się do części C egzaminu certyfikatowego

4.5. Przykładowe zadania

5. Pisanie

5.1. Standardy wymagań egzaminacyjnych

5.1.1. Ogólny opis umiejętności

5.1.2. Opis umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnych

5.1.3. Rodzaje tekstów

5.1.4. Role komunikacyjne

5.2. Budowa części D egzaminu certyfikatowego – pisanie

5.2.1. Budowa zestawów egzaminacyjnych

5.2.2. Opis form wypowiedzi pisemnych

5.3. Wskazówki dla przygotowujących się do części D egzaminu certyfikatowego

5.4. Kryteria oceny

5.5. Przykładowe tematy prac pisemnych

6. Mówienie

6.1. Standardy wymagań egzaminacyjnych

6.1.1. Ogólny opis umiejętności

6.1.2. Rodzaje wypowiedzi

6.1.3. Role komunikacyjne

6.2. Budowa części E egzaminu certyfikatowego – mówienie i typy zadań

6.2.1. Budowa zestawów egzaminacyjnych

6.2.2. Opis form wypowiedzi ustnych

6.3. Przykładowe zadania

6.4. Wskazówki dla przygotowujących się do części E egzaminu certyfikatowego

6.5. Przykładowe zestawy zadań

7. Przykładowy test i zestawy egzaminacyjne

Część A – rozumienie ze słuchu

Część B – poprawność gramatyczna

Część C – rozumienie tekstu pisanego

Część D – pisanie

Część E – mówienie

8. Klucz i transkrypcje nagrań

Klucz do zadań

Klucz do przykładowych zadań

Klucz do przykładowego testu egzaminacyjnego

Transkrypcje nagrań

Transkrypcje nagrań do przykładowych zadań

Transkrypcje nagrań do przykładowego testu egzaminacyjnego


Everyone who is interested in checking their Polish language and culture knowledge or pass the exam on the higher level should undoubtedly get familiar with this book. This publication describes profoundly different types of exam tasks that are used during the exam. What’s more, they are a great way to revise for the exam, fix the knowledge or checked yourself (there is an answer key with the book). But that’s not all. It can be easily said that this book is also a great handbook.


Alle, die ihre Kenntnisse der polnischen Sprache und Kultur prüfen oder die Zertifikatprüfung auf dem höchsten Niveau bestehen wollen, sollten sich mit der außergewöhnlichen Aufgabensammlung "Celuję w C2" bekannt machen. Die Publikation beschreibt umfassend verschiedene Arten von Testaufgaben, mit denen man in der Prüfung zu tun hat, und stellt sie dar. Das Wichtigste ist, dass sie die beste Hilfe bei der Wiederholung, Festigung oder Kontrolle von Sprachkenntnissen sind. (Der Aufgabensammlung ist der Lösungsschlüssel beigelegt.). Aber das ist noch nicht alles. Man kann bestimmt feststellen, dass "Celuję w C2" nicht nur eine Aufgabensammlung, sondern auch ein ausgezeichneter Ratgeber ist.


Все, кто хочет проверить свое знание польского языка и польской культуры или сдать сертификационный экзамен на высший уровень владения языком, без сомнения, должны познакомиться с незаурядным сборником упражнений "Celuję w C2". Эта публикация всесторонне описывает разнообразные типы тестовых заданий, с которыми можно встретиться на экзамене. Кроме того, эти задания – отличный способ для повторения, закрепления или контроля языковых умений (сборник заданий содержит ключ с ответами). Но это еще не все. Можно смело сказать, что "Celuję w C2" - это одновременно и сборник упражнений, и превосходное пособие!

Szczegółowe dane o książce

 • Autorzy: 

  Anna Butcher, Grażyna Przechodzka, Grażyna Zarzycka, Iwona Janowska

 • Dodatki: 

  bezpłatny dostęp do nagrań MP3

 • Rok wydania: 

  2012, dodruk 2024

 • Numer wydania: 

  2

 • Rodzaj oprawy: 

  miękka

 • Ilość stron: 

  192

 • Format: 

  20,5 x 29,5

 • Poziom: 

  C2

 • Język publikacji: 

  polski

 • Tematyka: 

  język polski jako obcy, certyfikacja

 • ISBN: 

  978-83-242-4080-7

Napisz opinię
2024-04-19 15:53:01 - Dagmara

Dobry podręcznik przygotowujący do poziomów C 1 i C2.

Ocena 5.00

Opinia o produkcie: 
Polecamy także
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...