Wczytuję dane...
Kod EAN: 9788382918106
Waga produktu: 2.07 kg
Wysyłka: Wysyłka gratis!
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Komentarz do ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.) wyjaśniający praktycznie zagadnienia dotyczące m.in.:

 • zakresu opodatkowania VAT dostawy towarów, w tym wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy oraz świadczenia usług;
 • określenia miejsca świadczenia przy dostawie towarów, wewnątrzwspólnotowym nabyciu i dostawie towarów, imporcie towarów i świadczeniu usług;
 • momentu powstania obowiązku podatkowego, w tym wobec małych podatników i ustalenia podstawy opodatkowania;
 • zasad wymiaru i poboru podatku;
 • bieżących stawek podatkowych i katalogu zwolnień;
 • zasad odliczenia i warunków zwrotu podatku;
 • form zapłaty podatku, w tym składania JPK i deklaracji VAT;
 • wystawiania faktur ustrukturyzowanych;
 • procedur szczególnych dotyczących m.in. drobnych przedsiębiorców, rolników, świadczenia usług turystycznych, dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, zwrotu podatku podróżnym.

Ostatnie zmiany wynikają m.in. z:

 • ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z 16.6.2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1598);
 • ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z 26.5.2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1059);
 • ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z 14.4.2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 996);

a także:

 • ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw z 9.3.2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 556);
 • ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z 29.10.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105);
 • ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw z 13.7.2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1852). 

Najważniejsze z nich dotyczą:

 • wprowadzenia obligatoryjnego fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur i związanych z tym dostosowań obowiązujących przepisów;
 • tzw. pakietu Slim VAT 3 (Simple Local And Modern VAT), wprowadzonego w celu uproszczenia rozliczania przez podatników;
 • implementacji dyrektywy Rady (UE) 2020/284 z dnia 18.2.2020 r., mającej na celu wzmocnienie ram współpracy administracyjnej państw unijnych, by rozwiązać problem oszustw związanych z VAT w sektorze e-commerce;
 • wprowadzenia rozwiązań umożliwiających przymusowe dochodzenie należności z tytułu podatku VAT rozliczanego w procedurze szczególnej od podmiotu, którego miejscem zamieszkania lub siedziby jest inne państwo niż Polska oraz dla którego państwem identyfikacji jest państwo inne niż Polska i w tym państwie identyfikacji została złożona deklaracja podatkowa;
 • stworzenia regulacji w zakresie opodatkowania opakowań zwrotnych wielokrotnego użytku objętych systemem kaucyjnym.

Stan prawny: 13.10.2023 r. – na dzień wejścia w życie zmiany z Dz.U. z 2023 r. poz. 1852 – z uwzględnieniem zmian opublikowanych w:

 • Dz.U. z 2021 r. poz. 2105 ze zm., które wchodzą w życie 1.1.2025 r.,
 • Dz.U. z 2023 r. poz. 996, które wchodzą w życie 1.1.2024 r.,
 • Dz.U. z 2023 r. poz. 1598, które wchodzą w życie 1.1.2024 r., 1.7.2024 r. i 1.1.2025 r.

Podatki

 • ISBN: 

  978-83-8291-810-6

 • Autorzy: 

  Tomasz Michalik

 • Wysokość: 

  240

 • Szerokość: 

  160

 • Grubość: 

  76

 • Liczba stron: 

  2204

 • Oprawa: 

  Twarda

 • Wydanie: 

  17

 • Rok wydania: 

  2024

 • Miejscowość: 

  Warszawa

 • Seria cykliczna: 

  Podatkowe Komentarze Becka

 • Tematyka: 

  Podatki

 • Wiek: 

  15-99 lat

 • Typ publikacji: 

  Książka

 • Data wprowadzenia do sprzedaży: 

  2023-11-20

Polecamy także