Wczytuję dane...
Kod EAN: 9788363053079
Waga produktu: 0.400000 kg
Wysyłka: Wysyłka gratis!
Wydawnictwo: Translegis

Aktualne przepisy komentuje naczelnik Wydziału Tłumaczy Przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości, który wraz z przewodniczącym Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości i praktykami-tłumaczami omawia zasady wykonywania zawodu Tłumacza Przysięgłego.

SPIS TREŚCI

Rozdział I. Status prawny tłumacza przysięgłego

1. Tłumacz przysięgły jako instytucja prawa sądowego 1920-2004
2. Tłumacz przysięgły jako wolny zawód określony w ustawie
2 .1. Przepisy ogólne - podmiot ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
2.2. Nabywanie i utrata prawa do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego
2.3. Zasady wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego określone ustawą
2.3.1 Uprawnienia i obowiązki tłumaczy przysięgłych
2.3.2 Wynagrodzenie za czynności tłumacza przysięgłego
2.3.3 Dokumentowanie pracy tłumacza przysięgłego
2.4. Odpowiedzialność tłumaczy przysięgłych za nieprawidłowe i nierzetelne wykonywanie obowiązków
2.4.1. Odpowiedzialność karna tłumacza przysięgłego
2.4.2. Odpowiedzialność cywilna tłumacza przysięgłego
2.4.3. Odpowiedzialność dyscyplinarna tłumacza przysięgłego
2.4.4. Odpowiedzialność zawodowa tłumacza przysięgłego
2.5.Staż adaptacyjny i test umiejętności w postępowaniu o uznanie kwalifikacji tłumacza przysięgłego
2.5.1.Staż adaptacyjny w postępowaniu o uznanie kwalifikacji tłumacza przysięgłego
2.5.2. Test umiejętności w postępowaniu o uznanie kwalifikacji tłumacza przysięgłego

Rozdział II. Zasady wykonywania zawodu w praktyce tłumacza przysięgłego

1. Etyka tłumacza przysięgłego
1.2. Pojęcia staranności, wierności, rzetelności i bezstronności w tłumaczeniu
1.3. Zachowanie tajemnicy zawodowej
1.4. Doskonalenie kwalifikacji zawodowych
1.5. Korzystanie z pomocy warsztatowych i specjalistycznych konsultacji
1.6. Obowiązek przyjęcia zlecenia a prawo odmowy tłumaczenia
1.7. Wynagrodzenie tłumacza przysięgłego
1.8. Solidarność koleżeńska i kultura zawodowa tłumacza
2. Warsztat tłumacza przysięgłego – tłumaczenie pisemne
2.1. Przedmiot pisemnego i ustnego tłumaczenia poświadczonego
2.3. Poświadczenie zgodności tłumaczenia z tekstem niesygnowanym
2.5. Układ graficzny tekstu tłumaczenia a wynagrodzenie
2.6. Postać materialna tłumaczenia poświadczonego
2.7. Stosowanie opisu części pominiętych w tłumaczeniu
2.8. Uwagi i wzmianki tłumacza
2.9. Nazwy geograficzne zapisane w języku obcym w tłumaczeniu na język polski
2.10. Imiona i nazwiska w tłumaczeniu tekstów zapisanych w alfabetach niełacińskich
2.11. Forma nazwisk i imion w tłumaczeniu z języka fleksyjnego na niefleksyjny oraz z języka niefleksyjnego na fleksyjny
2.12. Znaki diakrytyczne i ich brak w nazwach własnych
2.13. Aktualna nazwa miejsca zdarzenia w tłumaczeniu aktów stanu cywilnego
2.14. Litery alfabetów niełacińskich w numerach identyfikacyjnych
2.15. Przytaczanie nazw jednostek miar i wag bez konwersji
2.16. Świadectwa i dyplomy w tłumaczeniu poświadczonym
2.17. Przytaczanie w tłumaczeniu adresu osoby lub instytucji
2.18. Zaznaczanie w tłumaczeniu niewypełnionych rubryk
2.19. Nieintegralne elementy dokumentu urzędowego lub firmowego
2.20. Niepoprawność ortograficzna lub gramatyczna
2.21. Błędy w ważnych elementach dokumentu
2.22. Elementy tekstu dokumentu w języku innym niż język źródłowy
2.23.Tłumaczenie części dokumentu
2.24. Tłumaczenie dokumentów wieloczęściowych
2.25. Tłumaczenie dokumentu w rubrykach pionowych
2.26. Sposób pisania dat w tłumaczeniu
2.27. Tłumaczenie skrótów i skrótowców
2.28. Łączenie i pieczętowanie tłumaczenia wielostronicowego
2.29. Poświadczenie tłumaczenia dostarczonego
2.30. Formuła poświadczająca tłumaczenie
2.31. Pieczęć okrągła tłumacza przysięgłego
2.32. Pieczęcie podłużne i blankiet firmowy tłumacza przysięgłego
2.33. Specjalna ochrona pieczęci tłumacza przysięgłego i jego osobista odpowiedzialność za przechowywanie tej pieczęci
2.34. Repertorium tłumacza przysięgłego
3. Warsztat tłumacza przysięgłego – tłumaczenie ustne
3.1. Prawo do informacji o tematyce i zakresie tłumaczenia ustnego
3.2. Prawo sprawdzenia możliwości porozumienia się z osobą, której wypowiedzi mają być tłumaczone
3.3. Stanowisko pracy tłumacza ustnego i dobra słyszalność wypowiedzi
3.4. Ustalenie technik tłumaczenia ustnego
3.5. Czas pracy tłumacza ustnego
3.6. Prawo tłumacza do otrzymania wyjaśnienia i uzupełniania tłumaczenia
3.7. Pojęcie wierności tłumaczenia ustnego
3.8. Dostosowanie tempa wypowiedzi i udostępnienie odczytywanego tekstu
3.9. Prawo do ochrony danych osobowych tłumacza ustnego

Rozdział III. Suplement

1. Akty prawne

Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości ws. Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości ws. wysokości opłaty egzaminacyjnej ponoszonej przez kandydata na tłumacza przysięgłego
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości ws. wzoru świadectwa potwierdzającego uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości ws. wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości ws. Komisji Odpowiedzialności Zawodowej
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości ws. stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ws.transliteracji imion i nazwisk
Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (wyciąg)
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym

2. Dokumenty

Zasady oceny poprawności prowadzenia repertorium czynności TP stosowane przez KOZ
Lista definicji polskiego szkolnictwa wyższego
Kodeks tłumacza polskiego STP
Kodeks tłumacza przysięgłego PT TEPIS

3. Literatura zawodowa

Szczegółowe dane o książce

 • ISBN: 

  978-83-63053-07-9

 • Autorzy: 

  Bolesław Cieślik, Danuta Kierzkowska, Anna Michalska, Dorota Staniszewska-Kowalak, Jacek Zieliński

 • Rok wydania: 

  2020

 • Numer wydania: 

  2

 • Rodzaj oprawy: 

  miękka

 • Ilość stron: 

  335

 • Format: 

  14,5 x 20,5

Polecamy także
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...