Wczytuję dane...
Kod EAN: 9788324224050
Realizacja zamówienia: 24 godzin
Wysyłka: Wysyłka gratis!
Wydawnictwo: UNIVERSITAS

Słownik minimum języka polskiego Haliny Zgółkowej jest bardzo potrzebny z kilku powodów: 1) wzrasta liczba osób chcących się nauczyć języka polskiego, zarówno wśród dzieci imigrantów i reemigrantów, jak i wśród dorosłych podejmujących studia lub pracę zawodową w Polsce; 2) jest przydatny w dydaktyce nauczania języka polskiego jako ojczystego, np. przy opracowywaniu podręczników szkolnych na I i II etapie edukacji; 3) stanowi wyjściowy poziom znajomości języka polskiego, czyli służy do wyznaczenia normy znajomości języka polskiego ważnej w certyfikacji języka polskiego jako obcego. Bardzo chwalę dobór haseł słownika przy zastosowaniu metody pól tematycznych. Pozwoliło to Autorce wyznaczyć kręgi tematyczne, wychodząc od tych, które są najbliższe użytkownikowi języka: sprawdzić, czy i w jakim stopniu są reprezentowane wszystkie te właśnie najbliższe użytkownikowi języka pola semantyczne (A. Człowiek, B. Człowiek w środowisku społecznym, C. Komunikacja międzyludzka, D. Dom i jego wyposażenie, E. Życie społeczne, gospodarcze i kulturalne, F. Forma istnienia w przestrzeni, G. Czas, H. Środowisko naturalne); 2) ułożyć słownik, dobierając leksemy ważne z antropologicznego punktu widzenia.

Dr hab. Józef Pora

Halina Zgółkowa - profesor zwyczajny w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza, dr habilitowany. W UAM jest kierownikiem (założycielem) Zakładu Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa i koordynuje studia na specjalnościach Dziennikarstwo oraz Dziennikarstwo i PR na kierunku filologia polska. Jest członkiem ministerialnej komisji rekrutującej lektorów akademickich języka polskiego jako obcego pracujących w uczelniach zagranicznych, współpracuje z Radą Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz jest członkiem Rady Naukowej i jury programu Mistrz Mowy Polskiej. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół leksykologii i leksykografii, języka dzieci w wieku przedszkolnym, gwary uczniowskiej, języka subkultur młodzieżowych (zwłaszcza środowisk rockowych), retoryki i pragmalingwistyki, nauczania języka polskiego jako obcego. Jest autorką lub współautorką serii słowników frekwencyjnych dla kilku odmian współczesnej polszczyzny, słowników minimum polsko- duńskiego, fińskiego, norweskiego i szwedzkiego oraz słownika podstawowego języka polskiego z zarysem gramatyki polskiej, słownika gwary uczniowskiej, a przede wszystkim redaktorką naukową wielkiego (największego w dziejach polszczyzny), 50-tomowego Praktycznego słownika współczesnej polszczyzny. Ponadto opublikowała jako współautorka podręcznik licealny Mówię, więc jestem oraz poradnik Językowy savoir vivre.


SPIS TREŚCI:

Zaproszenie do słownika
1. Kogo zapraszamy do korzystania ze słownika
2. Co zawiera Słownik minimum języka polskiego
3. Jak i po co korzystać ze Słownika minimum języka polskiego
4. Budowa artykułu hasłowego

Zarys gramatyki polskiej
I. Fonetyka i wymowa
II. Odmiana rzeczowników
III. Odmiana przymiotników
IV. Stopniowanie przymiotników i przysłówków
V. Tworzenie i odmiana liczebników
VI. Odmiana zaimków
VII. Odmiana czasowników
VIII. Tworzenie nowych wyrazów
IX. Budowa zdań

Znaki graficzne alfabetu polskiego

Stosowane skróty i symbole
Indeks haseł z podziałem na części mowy
Rzeczowniki
Czasowniki
Przymiotniki
Przysłówki
Zaimki
Liczebniki
Przyimki
Spójniki
Partykuły
Wykrzykniki
Słownik
Pola tematyczne słownictwa zawartego w Słowniku minimum języka polskiego

A Człowiek
A1 Dane osobowe
A2 Nazwy człowieka i grup ludzi
A3 Życie człowieka
A4 Budowa ludzkiego ciała
A5 Wygląd zewnętrzny i higiena osobista
A6 Odzież i dodatki do odzieży
A7 Zdrowie, choroba, leczenie
A8 Cechy ludzkiego charakteru
A9 Emocje i uczucia
A10 Właściwości rozumu ludzkiego
A11 Poznawanie świata
B Człowiek w środowisku społecznym
B1 Członkowie rodziny
B2 Nazwy zawodów
B3 Funkcje polityczne i społeczne
B4 Czynności i zachowania ludzkie
B5 Zewnętrzne otoczenie człowieka
B6 Celowe działanie człowieka
B7 Warunki działań człowieka
C Komunikacja międzyludzka
C1 Język i jego budowa
C2 Mówienie
C3 Tekst językowy
C4 Dokument
C5 Grzeczność językowa i zwroty grzecznościowe
C6 Kontakty między ludźmi
C7 Komunikacja masowa
C8 Narzędzia komunikacji
D Dom i jego wyposażenie
D1 Części domu i mieszkania
D2 Pomieszczenia użytkowe
D3 Wyposażenie mieszkania
D4 Drobny sprzęt domowy
D5 Naczynia
D6 Porządek i sprzątanie mieszkania
D7 Pożywienie i napoje
E Życie społeczne, gospodarcze i kulturalne
E1 Symbole religijne i kulturowe
E2 Edukacja, nauka
E3 Życie publiczne
E4 Budynki i instytucje publiczne
E5 Kultura i rozrywka
E6 Hobby i zainteresowania
E7 Sport i wypoczynek
F Forma istnienia w przestrzeni
F1 Własności i miary przedmiotów
F2 Miejsce i kierunek
F3 Teren i jego części
F4 Pojazdy i ich części
F5 Ruch ze zmianą miejsca
F6 Ruch bez zmiany miejsca
G Czas
G1 Rok i pory roku
G2 Miesiące
G3 Dni tygodnia
G4 Pory dnia
G5 Godziny
G6 Trwanie w czasie
G7 Zamknięte odcinki czasu
H Środowisko naturalne
H1 Zjawiska atmosferyczne
H2 Nazwy zwierząt i ich wyglądu
H3 Nazwy roślin i ich części
H4 Kolory
H5 Elementy przyrody

Indeks przysłów, które wystąpiły w Słowniku

Szczegóły treści cyfrowej

 • ISBN: 

  978-83-242-2405-0

 • Autorzy: 

  Halina Zgółkowa

 • Liczba stron: 

  396

 • Rok wydania: 

  2013

 • Język publikacji: 

  polski

 • Format pliku: 

  PDF

Polecamy także