Wczytuję dane...
Kod EAN: 9788363186289
Waga produktu: 0.310000 kg
Wysyłka: Wysyłka gratis!

Podręcznik stanowi celowo dobrany zbiór tekstów źródłowych, uzupełniony o odpowiednie ćwiczenia leksykalne, jak również odniesione do tych ćwiczeń zadania. Materiał ćwiczeniowy ma służyć w przede wszystkim rozwijaniu przez uczniów średnich szkół zawodowych zdolności pisemnego i ustnego wyrażania treści logistycznych oraz zdobywaniu wymaganych w pracy zawodowej kompetencji językowych.

Opanowanie materiału zawartego w książce pozwala na uzupełnienie ogólnej wiedzy językowej i odpowiedni wzrost poziomu posługiwania się językiem niemieckim, szczególnie pod względem adekwatnego stosowania fachowej terminologii logistycznej.  Załączony materiał dokumentacyjny zawiera m. in. wzory wybranych dokumentów (w języku niemieckim) stosowanych w logistyce.

Podręcznik został napisany z myślą o polskich i polskojęzycznych adeptach logistyki, kształcących się w zawodach technik logistyk i technik spedytor (autorzy uwzględnili treści podstawy programowej dla tych zawodów).

Po książkę powinni sięgnąć także studenci uczelni logistycznych, słuchacze lektoratów języka niemieckiego, jak również wszyscy, którzy przygotowują się do pracy w branży logistycznej.

Pliki MP3 do pobrania ze strony wydawcy.

SPIS TREŚCI:

Kapitel 1. Grundlegendes zur Logistik
Kapitel 2. Meine Arbeit
Kapitel 3. Bewerbungsgespräch
Kapitel 4. Mein Unternehmen
Kapitel 5. Im Büro
Kapitel 6. Preislisten
Kapitel 7. Rechnungslegung
Kapitel 8. Incoterms 2010
Kapitel 9. Speditionsgewerbe
Kapitel 10. Güterverkehr
Kapitel 11. Personenverkehr
Kapitel 12. Schienentransport
Kapitel 13. Straβentransport
Kapitel 14. Seetransport
Kapitel 15. Luftverkehr
Kapitel 16. Intermodaler Verkehr
Kapitel 17. Güterhandling
Kapitel 18. Lagerung 102
Kapitel 19. Lagerungsmittel und Bedientechnik
Kapitel 20. Güterverladung
Kapitel 21. Güteridentifikation
Kapitel 22. Logistik und das Internet
Kapitel 23. Logistik und die Umwelt
Anhang
WÖRTERBUCH DEUTSCH-POLNISCH
WÖRTERBUCH POLNISCH-DEUTSCH
Literaturverzeichnis

Prof. dr inż. Neumann
W latach 2002 – 2009 pracownik naukowo-dydaktyczny Otto-von-Guericke-Universität w Magdeburgu. Obecnie profesor logistyki technicznej w Technische Hochschule Wildau. Głównym polem zainteresowań autorki jest zarządzanie wiedzą w obszarze logistyki (opracowała m.in. specjalistyczne moduły e-learningowe do nauki logistyki). Jednym z ważniejszych projektów realizowanych przez prof. Neumann jest koordynacja europejskiej sieci nauczycieli propagujących wykorzystanie nowoczesnych mediów w edukacji logistycznej. W swoim dorobku ma wiele publikacji w międzynarodowych czasopismach fachowych. Jest współautorką wielojęzycznego słownika logistycznych systemów informacyjnych (Logistics Information Systems Dictionary).

Mariola aus der Mark
Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od wielu lat pracuje jako nauczycielka w technikach logistycznych w Nadrenii Północnej-Westfalii. Dużą część swojej aktywności zawodowej poświęca jako opiekun szkolnych praktyk zawodowych, organizowanych przez operatorów logistycznych z Zagłębia Ruhry. Jest inicjatorem polsko-niemieckich logistycznych projektów edukacyjnych. Jako nauczyciel akademicki współpracuje m.in. z Hochschule Bochum i Hochschule Neuss für Internationale Wirtschaft.

Tomasz Janiak
Absolwent filologii germańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 1997 roku pracownik Instytutu Logistyki i Magazynowania (ILiM). Redaktor działu zagranicznego czasopisma "Logistyka" i redaktor prowadzący książek ukazujących się w serii wydawniczej "Biblioteka Logistyka". W swoim dorobku ma aktywny udział w prestiżowych konferencjach logistycznych w Niemczech. Jest autorem artykułów publikowanych w niemieckiej prasie branżowej (m.in. "Jahrbuch der Logistik" i "Wissenschaftliche Beiträge der TH Wildau"). Członek Polskiego Towarzystwa Logistycznego.