Wczytuję dane...
Kod EAN: 9783947170050
Waga produktu: 0.450000 kg
Realizacja zamówienia: 24 godzin
Wysyłka od: 7.99 PLN
Wydawnictwo: deiure

Ćwiczenia w niemieckim języku prawniczym - (3 wydanie - poprawione i uzupełnione), zawierają słownictwo prawne do dziedzin prawa jak prawo cywilne, karne, rodzinne, spadkowe, handlowe, administracyjne, konstytucyjne oraz postępowania cywilnego i karnego.

Niniejszy podręcznik jest trzecim zmienionym i uzupełnionym wydaniem Ćwiczeń w niemieckim i polskim języku prawniczym. Zawiera terminologię prawniczą z zakresu wielu dziedzin prawa jak prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, prawo cywilne, prawo handlowe, prawo karne, prawo rodzinne i spadkowe, prawo pracy i uzupełniony został o terminologię z prawa podatkowego oraz procedury cywilnej i karnej. Dodatkowo w podręczniku zamieszczone zostały wzory umów. Podręcznik skierowany jest do studentów prawa i germanistyki oraz prawników i tłumaczy, którzy chcą ćwiczyć i pogłębiać swoją znajomość fachowej terminologii, jak również do wszystkich, którzy z prawniczego języka niemieckiego korzystają na co dzień w pracy zawodowej. Wprowadzające podstawowe informacje o poszczególnych dziedzinach prawa pozwalają także na poznanie podstaw systemu niemieckiego i polskiego prawa. Podręcznik może być wykorzystany do nauki na specjalistycznych kursach językowych, a dzięki kluczowi odpowiedzi także do samodzielnej nauki.

Ubungen in deutscher Rechtssprache. Neues Ubungsbuch für Studium und Beruf

Dieses Lehrbuch ist die dritte überarbeitete und ergänzte Auflage der Ubungen in deutscher und polnischer Rechtssprache. Es enthält juristisches Wortschatz von Rechtsgebieten, wie: Verfassungs-, Verwaltungs-, Zivil-, Handels-, Straf-, Familien-, Erb- und Arbeitsrecht und wurde urn Wortschatz aus dern Bereich Steuerrecht, sowie Zivil- und Strafverfahren ergänzt. In dern Buch ist zusätzlich eine Auswahl von Musterverträgen zu finden. Das Lehrbuch ist an Jura- und Gerrnanistikstudierende und an Juristen und Ubersetzer, die ihre fachlichen Deutsch ken ntnisse trainieren und vertiefen rnöchten, sowie an alle, die die Kenntnisse der deutschen juristischen Fachsprache tagtaglich irn Beruf benötigen, gerichtet. Die grundlegenden Informationen Ober einzelne Rechtsgebiete ermoglichen den Lernenden, auch die Grundzuge des deutschen und polnischen Rechtsysterns kennen zu lernen. Das Lehrbuch kann in Fachsprachkursen und zurn selbstandigen Lernen gebraucht werden. 

INHALTSVERZEICHNIS/SPIS TREŚCI

Kapitel I WICHTIGE GRUNDLEGENDE BEGRIFFE
Lektion    1 Juristische Berufe
Lektion    2 Rechtsgebiete
Lektion 3 Hierarchie der Rechtsakte im polnischen und deutschen Rechtssystem
Lektion 4 Ordnung - Verfahren - Prozessrecht
Grundlegendes zur Struktur der Gerichtsbarkeit in Polen und in Deutschland
Lektion 5 Gerichte und Gerichtshöfe
Grundlegende Informationen zur Rechtstheorie
Lektion 6 Grundlagen der Rechtstheorie
Lektion 7 Grundlegende Rechtsbegriffe in Sätzen, I
Lektion 8 Grundlegende Rechtsbegriffe in Sätzen II
Lektion 9 Wichtige Verben
Lektion 10 Grundlegende Begriffe - Wiederholung
Lektion    11 Abkürzungen
KAPITEL II VERFASSUNGSRECHT
Grundlegendes Ober die polnische Verfassung und das deutsche Grundgesetz
Lektion 12 Verfassungsrecht - grundlegende Begriffe, I
Lektion 13 Verfassungsrecht, Grundlegende Beg riffe, II
Lektion 14 Verfassungsrecht, grundlegende Begriffe, III
Lektion    15 Grundrechte I
Lektion 16 Grundrechte II
Lektion 17 WichtigeVerben aus dem Verfassungsrecht, I
Lektion 18 WichtigeVerben aus dem Verfassungsrecht, II
Lektion 19 WichtigeVerben aus dem Verfassungsrecht, III
Lektion 20 Verfassungsrecht - Wiederholung
KAPITEL III VERWALTUNGSRECHT
Grundlegendes zum Verwaltungsrecht in Deutschland und Polen
Lektion 21 Verwaltungsrecht - grundlegende Begriffe, I
Verwaltungsrecht - grundlegende Begriffe, II - territoriale Selbstverwaltung
Lektion 22 Verwaltungsrecht - grundlegende Begriffe, II - territoriale Selbstverwaltung
Grundlegendes Ober Aufgaben und Finanzierung der Selbstverwaltung
Lektion 23 Verwaltungsrecht - grundlegende Begriffe, III
Lektion 24 Verwaltungsrecht - Wiederholung
KAPITEL IV BURGERLICHES RECHT
Grundlegende Informationen zum polnischen und deutschen Zivilrecht
Lektion 25 burgerliches Recht / Zivilrecht - grundlegende Begriffe, I
Lektion 26 bürgerliches Recht / Zivilrecht - grundlegende Begriffe, II
Lektion    27 Verträge I
Lektion 28 Verträge II
Lektion 29 burgerliches Recht I Zivilrecht - Wiederholung
KAPITEL V FAMILIEN-UNDERBRECHT
Grundlegendes Ober das polnische und deutsche Familienrecht
Lektion 30 Familienrecht - grundlegende Begriffe, I
Lektion 31 Familienrecht - grundlegende Begriffe, II
Lektion 32 Familienrecht - Wiederholung
Grundlegendes zum polnischen und deutschen Erbrecht
Lektion 33 Erbrecht - grundlegende Begriffe
Lektion 34 Erbrecht - Wiederholung
KAPITEL VI HANDELS- UND GESELLSCHAFTSRECHT
Grundlegendes zum polnischen und deutschen Handels - und Gesellschaftsrecht
Lektion 35 Handels- und Gesellschaftsrecht - grundlegende Begriffe
Lektion 36 Handels- und Gesellschaftsrecht - grundlegende Begriffe, II
Lektion 37 Handels- und Gesellschaftsrecht - Wiederholung
KAPITEL VII STRAFRECHT
Grundlegendes Ober das polnische und deutsche Strafrecht
Lektion 38 Strafrecht - grundlegende Begriffe
Lektion 39 Straftaten I
Lektion    40 Straftaten II
Lektion    41 Straftaten III
Lektion 42 Strafen
Lektion 43 Strafrecht - Wiederholung
KAPITEL VIII ARBEITSRECHT
Grundlegende Informationen zum polnischen und deutschen Arbeitsrecht
Lektion 44 Arbeitsrecht - grundlegende Begriffe, I
Lektion 45 Arbeitsrecht - grundlegende Begriffe, II
Lektion 46 Arbeitsrecht - Wiederholung
KAPITEL IX STEUERRECHT
Grundlegende Informationen zum Steuerrecht
Lektion 47 Steuerrecht - grundlegende Beg riffe
Lektion 48 Steuerrecht - Steuerarten
Lektion 49 Steuerrecht - Wiederholung
KAPITEL X ZIVILVERFAHREN
Grundlegende Informationen zum Strafverfahren in Deutschland und in Polen
Lektion 50 Klage
Lektion5l Zivilverfahren
Lektion 52 Zivilprozess - Wiederholung
KAPITEL XI STRAFVERFAHREN
Grundlegende Informationenzum Strafverfahren in Deutschland und in Polen
Lektion 53 Strafverfahren - grundlegende Begriffe
Lektion 54 Strafverfahren Wiederholung
ANHANG - MUSTERVERTRAGE UND MUSTERSCHREIBEN
Dienstreisekostenabrechnung
Pełnomocnictwo Nollmacht
Pełhomocnictwo procesowe ogólne / dla reprezentowania spraw spółki    
Genera lvollmacht zur Interessenvertretung der Gesellschaft
Umowa o dzieło/Werkvertrag
Kaufvertrag für ein gebrauchtes Kraftfahrzeug
Umowa najmu/Mietvertrag
Umowa założycielska spółki prawa cywilnego / Gesellschaftsvertrag zur Grundung    
einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts, GbR
Umowa o pracę/Arbeitsvertrag
Scheid ungsantrag
LOSUNGEN

Szczegółowe dane o książce

 • ISBN: 

  978-3-9471700-5-0

 • Autorzy: 

  Agnieszka Malicka, Ewa Tuora-Schwierskott

 • Rok wydania: 

  2017

 • Numer wydania: 

  3 poprawione i uzupełnione

 • Rodzaj oprawy: 

  miękka

 • Ilość stron: 

  246

 • Format: 

  17 x 24

 • Język publikacji: 

  niemiecki/polski

Polecamy także