Wczytuję dane...
Kod EAN: 9788373068797
Waga produktu: 0.222000 kg
Realizacja zamówienia: 24 godzin
Wysyłka od: 11.99 PLN

Beknopte grammatica van het Nederlands voor studenten to kompendium wie­dzy na temat gramatyki języka niderlandzkiego oraz interesujące opracowanie stworzone z myślą o tych, którzy nie tylko znają podstawy języka, ale także próbują zrozumieć zasady gramatyczne nim rządzące. Książka zawiera krótki przegląd morfologii z najważniejszymi kategoriami gramatycznymi. W części zatytułowanej "Składnia" autorzy zwracają uwagę na strukturę zdania holen­derskiego, która diametralnie różni się od polskiego. Często brak jest jednoznacznego odpowiednika w języku polskim dla holenderskich kategorii skła­dniowych. Niemniej jednak podjęto próbę znalezienia polskiego tłumaczenia, które możliwie najlepiej odpowiada kategoryzacji w obu językach.

Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę polskich studentów niderlandystyki, mamy nadzieję, że praca ta stanie się przydatna zarówno dla nich, jak i dla nauczycieli akademickich.

Autorzy pracują na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, gdzie zajmują się nauczeniem języka niderlandzkiego.

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD

1. TERMINOLOGIE


A. Taalkundig ontleden (rozbiór gramatyczny zdania)
B. Redekundig ontleden (rozbiór logiczny zdania)

DEEL A - TAALKUNDIG ONTLEDEN

1. HET WERKWOORD

Tegenwoordige tijd (o.t.t.)
Verleden tijd (o.v.t.)
Voltooid tegenwoordige en verleden tijd
Toekomende tijd
Conditionalis.
Tijden van het Nederlandse werkwoord in een schema.

2. HET ZELFSTANDIG NAAMWOORD EN ZIJN COMPLEMENTEN

Het zelfstandig naamwoord
Semantische indeling
Morfologische en syntactische indeling
Geslacht (rodzaj gramatyczny)
Meervoudsvorming
Onregelmatige meervouden.
Vreemde woorden.
Het lidwoord.
Bijvoeglijk naamwoord
Trappen van vergelijking
Telwoorden

3. VOORZETSELS

4. VOORNAAMWOORDEN

Persoonlijk voornaamwoord.
Wederkerend en wederkerig voornaamwoord
Bezittelijk voornaamwoord
Aanwijzend voornaamwoord
Vragend voornaamwoord.
Betrekkelijk voornaamwoord
Onbepaald voornaamwoord
Uitroepend voornaamwoord.

5. BIJWOORDEN (EN PARTIKELS)

Bijwoord
Het partikel er

6. SAMENGESTELDE WERKWOORDEN

Niet scheidbare werkwoorden
Scheidbaar samengestelde werkwoorden
Samengestelde zelfstandige naamwoorden.
Samengestelde bijvoeglijke naamwoorden.

7. VOEGWORDEN

Nevenschikkende voegwoorden
Onderschikkende voegwoorden
Tussenwerpsels

DEEL B - REDEKUNDIG ONTLEDEN

INLEIDING

1. ZINSBOUW
2. HET GEZEGDE

Delen van het gezegde
Overige delen van het gezegde
Hulpwerkwoorden
Koppelwerkwoorden
Naamwoordelijk deel van het gezegde.
Oorzakelijk voorwerp.
Werkwoordelijke uitdrukking.
Predicatief complement..

3. HET ONDERWERP

4. DE OBJECTEN

Direct object (Lijdend voorwerp).
Indirect voorwerp
Voorzetselvoorwerp
Specificerend complement

5. BEPALINGEN

Bijwoordelijke bepaling
Bepaling van modaliteit of zinbepaling
Bepaling van gesteldheid.

6. DELEN VAN ZINSDELEN

Bijvoeglijke bepaling
Bijstelling of appositie
Predicatieve toevoeging
Bepaling van graad
Bepaling van hoeveelheid

7. ELEMENTEN BUITEN DE EIGENLIJKE ZIN

Omschrijving vooraf en achteraf van zinsdelen
Aangesproken persoon
Tussenwerpsel

8. ZINSTYPEN

Mededelende zinnen
Vragende zinnen
Gebiedende zinnen
Wensende zin
Uitroepende zin
Elliptische zin
Samengestelde zinnen
Bijzinnen

APPENDIX I - RECTIE BIJ ENKELE WERKWOORDEN
APPENDIX II - STAMTIJDEN VAN DE STERKE WERKWOORDEN
APPENDIX III - STAMTIJDEN ONREGELMATIGE WERKWOORDEN

Szczegółowe dane o książce

 • Autorzy: 

  Bas Hamers, Beata Popławska

 • Rok wydania: 

  2020

 • Rodzaj oprawy: 

  miękka

 • Ilość stron: 

  110

 • Format: 

  17 x 24

 • Język publikacji: 

  niderlandzki

 • ISBN: 

  978-83-7306-879-7

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...