Wczytuję dane...
Kod EAN: 9788381380539
Waga produktu: 0.630000 kg
Wysyłka: Wysyłka gratis!

Nauczanie języka polskiego jako obcego w grupach heterogenicznych pod redakcją Ewy Lipińskiej i Anny Seretny.

"Pomysł napisania poradnika wynika z długoletniego doświadczenia zawodowego redaktorek, które doskonale orientują się zarówno w samym procesie glottodydaktycznym, jak i znają braki literatury glottodydaktycznej. Autorzy poszczególnych części monografii, czynni dydaktycy, dzielą się wiedzą i doświadczeniami, podsuwają pomysły metod, technik i form pracy, wskazują dodatkową literaturę pomagającą lepiej zgłębić omawiane zagadnienia. (...) ze względu na zawartość merytoryczną, walory kompozycyjne i redakcyjne, a także znaczenie w praktyce glottodydaktycznej, uważam tę monografię za jedno z bardziej wartościowych opracowań glottodydaktycznych, które w ostatnim czasie pojawiły się na polskim rynku wydawniczym. Co więcej, powinno stać się niezbędnym elementem biblioteczki pomocy glottodydaktycznych dla osób przygotowujących się do zawodu i początkujących lektorów. Nauczyciele z doświadczeniem także znajdą tutaj interesujące i pożyteczne treści. Z monografią winni się zapoznać również potencjalni autorzy pomocy dydaktycznych".

- recenzji dr hab. Małgorzaty Gębki-Wolak

"Za główną, chociaż nie jedyną zaletę tej pracy należy uznać opis wnikliwych badań i rozpoznawania adresatów ukierunkowanego procesu nauczania języka obcego. Jest to analiza wielopłaszczyznowa – zarówno antropologiczna, kulturowa, biologiczna, środowiskowa, jak i psychologiczna czy religioznawcza. (...) Autorzy po wielokroć wskazują na istotę dwubiegunowości w praktyce glottodydaktycznej. Po pierwsze, na mentalne, kulturowe czy językowe podobieństwa uczących się i nauczających - po drugie, na inwentarze różnic, jakie zawsze zachodzą na pograniczu językowych światów i zbiorowych wyobrażeń. Dzięki temu możliwa jest nie tylko przemyślana strategia nauczania, lecz również świadomy proces uczenia się i poznawania".

- z recenzji dra hab. Piotra Garncarka

SPIS TREŚCI

EWA LIPIŃSKA, ANNA SERETNY
Współczesny polonista - nauczyciel polifunkcyjny czy wyspecjalizowany?
[Słowa klucze: nauczyciel języka polskiego jako ojczystego/obcego/odziedziczone- go, kształcenie nauczycieli, kształcenie jednotorowe i wielotorowe]

EWA LIPIŃSKA, ANNA SERETNY
Z domu lub ze szkoły - grupy mieszane: uczący się zróżnicowani ze względu na sposób i kontekst opanowania języka
[Słowa klucze: nauczanie języka polskiego jako nierodzimego, język obcy, język odziedziczony, grupy mieszane]

EWA LIPIŃSKA
Dwa w jednym - grupy wielopoziomowe: uczący się zróżnicowani pod względem umiejętności językowych
[Słowa klucze: klasy łączone, grupy wielopoziomowe, program autorski, strategie uczenia (się), nauczanie języka polskiego jako obcego, kształcenie nauczycieli]

EWA LIPIŃSKA, ANNA SERETNY, MARIOLA FIEMA, ANNA MIKULSKA
Dorośli i seniorzy - grupy różnolite wiekowo: uczący się zróżnicowani ze względu na wiek, wykształcenie i stan zdrowia
[Słowa klucze: wiek, fazy dorosłości, seniorzy, specyfika nauczania osób dorosłych i seniorów]

ANNA SERETNY, BEATA SAŁĘGA-BIELOWICZ
Profesjonaliści i adepci - grupy o niejednakowym poziomie wiedzy zawodowej: uczący się zróżnicowani ze względu na stopień znajomości języka specjalistycznego
[Słowa klucze: język specjalistyczny, nauczanie na potrzeby akademickie, nauczanie na potrzeby zawodowe, leksyka specjalistyczna]

EWA LIPIŃSKA
Flegmatyczny słuchowiec, choleryczny wzrokowiec - grupy różnorodne osobowościowo: uczący się o zróżnicowanych temperamentach i różnej modalności
[Słowa klucze: temperament, modalność, preferencje półkulowe, intra-, ekstrawer- sja, modyfikacja materiałów dydaktycznych]

DANUTA PUKAS-PALIMĄKA, WERONIKA RODZIŃSKA
Nauczanie języka a specjalne potrzeby edukacyjne uczniów: uczący się uzdolnieni, niepełnosprawni, z deficytami poznawczymi i/lub motorycznymi
[Słowa klucze: specjalne potrzeby edukacyjne, deficyty poznawcze, deficyty moto- ryczne, uczniowie wybitnie zdolni]

TAMARA CZERKIES
Płeć Ha kultura - uczący się o zróżnicowanych korzeniach kulturowych
[Słowa klucze: kultura, kontekst kulturowy, płeć kulturowa, glottodydaktyka]

PIOTR MIROCHA (wstęp i opracowanie)
Między Wschodem a Zachodem. Osobliwości językowo-kulturowe wybranych krajów w kontekście nauczania języka polskiego jako obcego
[Słowa klucze: język, kultura, religia, zwyczaje, tabu]

MARTA BODZIOCH, MARZENA WAWRZEŃ
Zadanie i trening akulturacyjny jako narzędzia rozwijania międzykulturowej kompetencji komunikacyjnej
[Słowa klucze: kultura, międzykulturowa kompetencja komunikacyjna, symulacja, trening akulturacyjny, zintegrowane nauczanie języka i kultury]

IWONA JANOWSKA
Glottodydaktyk nowej generacji (w świetle dokumentów Rady Europy)
[Słowa klucze: nauczyciel języka obcego I jego role, europejskie standardy kształcenia nauczycieli, kompetencje zawodowe]

Notki biograficzne autorów
Streszczenia w języku angielskim
Indeks autorów

Szczegółowe dane o książce

 • ISBN: 

  9788381380539

 • Autorzy: 

  Anna Seretny, Ewa Lipińska

 • Redakcja: 

  Anna Seretny, Ewa Lipińska, Iwona Janowska

 • Rok wydania: 

  2019

 • Rodzaj oprawy: 

  miękka

 • Ilość stron: 

  372

 • Format: 

  17 x 24

 • Język publikacji: 

  polski

Polecamy także
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...