Wczytuję dane...
Kod EAN: 9788366384316
Waga produktu: 0.340 kg
Wysyłka: Wysyłka gratis!
Wydawnictwo: Preston Publishing

To wymarzony podręcznik dla młodzieży i dorosłych, dla uczniów i samouków. Część trzecia pozwala przećwiczyć i utrwalić zagadnienia na poziomie średnio zaawansowanym plus (B1/B2).

Książka stanowi doskonałe uzupełnienie tradycyjnych kursów języka francuskiego, nauki w szkole lub na uniwersytecie. Jest to też niezbędna pomoc dla maturzystów oraz osób przystępujących do egzaminów certyfikacyjnych.

 • jasny, nowatorski i logiczny układ stron zmotywuje Cię do regularnej i skutecznej nauki,
 • przystępne objaśnienia gramatyczne oraz wskazówki w języku polskim pozwolą Ci szybko zrozumieć wszystkie zagadnienia i przyswoić wiedzę,
 • setki zdań i wyrażeń przydatnych na co dzień, opracowanych według zagadnień gramatycznych, ułatwią Ci zapamiętanie potrzebnych konstrukcji zdaniowych i słownictwa,
 • nagrania mp3 w ponad sześciogodzinnym kursie audio umożliwią Ci ćwiczenie umiejętności rozumienia ze słuchu, wymowy, intonacji i tworzenia francuskich zdań.

Spis treści:

Wprowadzenie
Zasady francuskiej wymowy i czytania

1. La révision des temps | Powtórzenie czasów
2. Les structures Il/Elle est / C’est+l’adjectif épithète | Konstrukcje Il/Elle est + przymiotnik, c’est + przymiotnik
3. Les conjonctions que, parce que, pour | Spójniki że, ponieważ, żeby
4. Exprimer la cause. Les conjonctions puisque, comme etc. | Wyrażanie przyczyny. Spójniki ponieważ, skoro itd.
5. Les conjonctions mais, ou, et, donc, or, ni, car et d’autres | Spójniki ale, lub, i, więc, otóż, ani, bo i inne
6. Le pronom relatif dont | Zaimek względny dont
7. La structure C’est ( Jean)… qui/que... Konstrukcja typu To Jean…
8. Exprimer les questions au discours indirect | Wyrażanie pytań w mowie zależnej
9. L’expression du présent | Sposoby wyrażania teraźniejszości
10. Exprimer la proximité de temps | Wyrażanie bliskiej odległości w czasie
11. Les verbes de déplacement | Czasowniki wyrażające zmianę miejsca
12. L’expression du futur. Le futur antérieur | Sposoby wyrażania przyszłości. Czas przyszły dokonany
13. Les verbes avec deux compléments. L’ordre des pronoms | Czasowniki z dwoma dopełnieniami. Kolejność zaimków
14. L’ordre et la place des pronoms compléments | Kolejność i miejsce zaimków dopełnieniowych
15. Le plus–que-parfait | Czas przeszły uprzedni
16. Les structures ne… que…, il n’y a que... | Konstrukcje ne... que..., il n’y a que
17. Les verbes suivis des prépositions pour, par, avec, sur, contre, après | Czasowniki z przyimkami pour, par, avec, sur, contre, après
18. Les pronoms relatifs composés | Zaimki względne złożone
19. L’emploi de ce qui, ce que, ce dont, où | Użycie ce qui, ce que, ce dont, où
20. Les verbes de mouvement | Czasowniki ruchu
21. L’emploi du pronom ça/cela | Użycie zaimka ça/cela
22. L’emploi du pronom on. La voix passive au présent | Użycie zaimka on. Strona bierna w czasie teraźniejszym
23. L’emploi de l’infinitif | Użycie bezokolicznika
24. La structure faire + infinitif | Konstrukcja faire + bezokolicznik
25. Les structures avec les verbes laisser, trouver, rendre | Konstrukcje z czasownikami laisser, trouver, rendre
26. La formation du féminin des noms et des adjectifs épithètes | Tworzenie rodzaju żeńskiego rzeczownika i przymiotnika
27. Les phrases conditionnelles du 2e type | Zdania warunkowe 2. typu
28. Les nombres | Liczby
29. Le subjonctif présent – il faut que… | Tryb łączący czasu teraźniejszego – trzeba, żeby...
30. Le subjonctif après certains verbes | Tryb łączący po niektórych czasownikach
31. Le subjonctif présent – les constructions impersonnelles | Tryb łączący czasu teraźniejszego – konstrukcje bezosobowe
32. C’est… à faire, Il y a… aux divers temps | Zwroty c’est… à faire, il y a… w różnych czasach
33. Les pronoms possessifs le sien, le leur etc. | Zaimki rzeczowne dzierżawcze jego, jej, ich
34. Les expressions | Wyrażenia
35. Révision | Powtórzenie

Szczegółowe dane o książce

 • Autorzy: 

  Janina Radej

 • Dodatki: 

  bezpłatny dostęp do nagrań MP3

 • Rok wydania: 

  2020

 • Numer wydania: 

  2

 • Rodzaj oprawy: 

  miękka

 • Ilość stron: 

  152

 • Format: 

  19,5 x 25,3

 • Poziom: 

  B1-B2

 • ISBN: 

  978-83-64211-42-3

Polecamy także