Wczytuję dane...
Kod EAN: 9788364211423
Waga produktu: 0.350000 kg
Realizacja zamówienia: 24 godzin
Wysyłka od: 11.99 PLN
Wydawnictwo: Preston Publishing

Jest to wymarzony podręcznik dla młodzieży i dorosłych, dla uczniów i samouków. Część trzecia ćwiczy i utrwala zagadnienia na poziomie średnio zaawansowanym B1/B2.

Stanowi doskonałe uzupełnienie tradycyjnych kursów, nauki w szkole lub na uniwersytecie.

Jest to też niezbędna pomoc dla maturzystów oraz osób ubiegających się o certyfikaty językowe.

- jasny, nowatorski i logiczny układ stron zmotywuje Cię do regularnej i skutecznej nauki
- przystępne objaśnienia gramatyczne oraz wskazówki w języku polskim pozwolą Ci szybko zrozumieć i przyswoić wiedzę
- setki zdań i wyrażeń przydatnych na co dzień, opracowanych według zagadnień gramatycznych, ułatwią Ci zapamiętanie potrzebnych konstrukcji zdaniowych i słownictwa
- nagrania w formacie mp3 z ponad 6-godzinnym kursem audio umożliwi Ci ćwiczenie umiejętności rozumienia ze słuchu, wymowy, intonacji i tworzenia francuskich zdań

SPIS TREŚCI:

Wprowadzenie

Zasady francuskiej wymowy i czytania:
1.La révision des temps | Powtórzenie czasów
2.Les structures Il/Elle est / C’est+l’adjectif épithète | Konstrukcje Il/Elle est + przymiotnik, c’est + przymiotnik
3.Les conjonctions que, parce que, pour | Spójniki że, ponieważ, żeby
4.Exprimer la cause. Les conjonctions puisque/comme etc. | Wyrażanie przyczyny. Spójniki ponieważ/skoro itd.
5.Les conjonctions mais, ou, et, donc, or, ni, car et d’autres | Spójniki ale, lub, i, więc, otóż, ani, bo i inne
6.Le pronom relatif dont | Zaimek względny dont8
7.La structure C’est Jean… qui/que… | Konstrukcja typu To Jean…
8.Exprimer les questions au discours indirect | Wyrażanie pytań w mowie zależnej
9.L’expression du présent  | Sposoby wyrażania teraźniejszości
10.Exprimer la proximité de temps | Wyrażanie bliskiej odległości w czasie
11.Les verbes de déplacement | Czasowniki wyrażające zmianę miejsca
12.L’expression du futur. Le futur antérieur | Sposoby wyrażania przyszłości. Czas przyszły dokonany
13.Les verbes avec deux compléments. L’ordre des pronoms  | Czasowniki z dwoma dopełnieniami. Kolejność zaimków
14.L’ordre et la place des pronoms compléments | Kolejność i miejsce zaimków dopełnieniowych
15.Le plus–que-parfait | Czas przeszły uprzedni
16.Les structures …ne… que…, il n’y a que... | Konstrukcje ...ne...que..., il n’y a que...
17.Les verbes suivis des prépositions pour, par, avec, sur, contre, après | Czasowniki z przyimkami pour, par, avec, sur, contre, après
18.Les pronoms relatifs composés | Zaimki względne złożone
19.L’emploi de ce qui, ce que, ce dont, où | Użycie ce qui, ce que, ce dont, où
20.Les verbes de mouvement | Czasowniki ruchu
21.L’emploi du pronom ça/cela | Użycie zaimka ça/cela
22.L’emploi du pronom on. La voix passive au présent  | Użycie zaimka on. Strona bierna w czasie teraźniejszym
23.L’emploi de l’infinitif | Użycie bezokolicznika
24.La structure faire + infinitif | Konstrukcja faire + bezokolicznik
25.Les structures avec les verbes laisser, trouver, rendre | Konstrukcje z czasownikami laisser, trouver, rendre
26.La formation du féminin des noms et des adjectifs épithètes | Tworzenie rodzaju żeńskiego rzeczownika i przymiotnika
27.Les phrases conditionnelles du 2e type | Zdania warunkowe 2. typu
28.Les nombres | Liczby
29.Le subjonctif présent - il faut que… | Tryb łączący czasu teraźniejszego – trzeba, żeby
30.Le subjonctif après certains verbes | Tryb łączący po niektórych czasownikach
31.Le subjonctif présent - les constructions impersonnelles | Tryb łączący czasu teraźniejszego – konstrukcje bezosobowe
32.C’est… à faire, Il y a… aux divers temps | Zwroty c’est… à faire, il y a… w różnych czasach
33.Les pronoms possessifs le sien / le leur etc. | Zaimki rzeczowne dzierżawcze jego/jej/ich
34.Les expressions | Wyrażenia
35.Révision | Powtórzenie

Szczegółowe dane o książce

 • Autorzy: 

  Janina Radej

 • Dodatkowe nośniki danych: 

  płyta CD

 • Ilość nośników: 

  1

 • Rok wydania: 

  2016

 • Rodzaj oprawy: 

  miękka

 • Ilość stron: 

  152

 • Format: 

  19,5 x 25,5

 • Poziom: 

  B1/B2

 • ISBN: 

  978-83-64211-42-3

Polecamy także