Ksiegarnia Poltax.waw.pl - Top


The Language Bookstore Poltax.waw.pl   We are sending the books all over the world!Happy hour!
There are no books in happy hour!

Keep an eye on us frequently and hunt your HAPPY HOUR!
Our partners

Okazje.info.plNokaut.pl

Opineo.plPorównywarka Alejka.pl


Przesyłki dostarczają:

Poczta Polska

Firma Kurierska GLS

Paczkomaty 24/7Paczka w ruchu


Płatności online obsługuje:

Dotpay.pl


Nasze transakcje są bezpieczne:

Bezpieczne połączenie SSL 128

Czytaj więcej >>


Niemiecki kodeks cywilny w tłumaczeniu na język polski. Przepisy § 1-432 niemieckiego kodeksu cywilnego z wyjaśnieniami

Price: 149.99 zł
104.99 złWe send in: 24 hours
Niemiecki kodeks cywilny w tłumaczeniu na język polski. Przepisy § 1-432 niemieckiego kodeksu cywilnego z wyjaśnieniami

ISBN: 978-3-9815983-3-9


Publisher: DEJurePL


Year: 2014


Pages: 220


Binding: miękka (PB)


Size: 14,5 x 21,0


Legal status as at: 31 maja 2014r.


Publication language: polski/niemiecki


Share: Share on Facebook  

Przepisy § 1-432 niemieckiego kodeksu cywilnego z wyjaśnieniami w tłumaczeniu na język polski. Stan prawny 31 maja 2014

Niniejsze opracowanie obejmuje tłumaczenie księgi pierwszej - części ogólnej niemieckiego kodeksu cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB) oraz tłumaczenie części księgi drugiej tej kodyfikacji - ogólnej części prawa zobowiązań. Celem tłumaczenia było opracowanie takiej polskiej wersji tłumaczenia BGB, które będzie zrozumiałe i czytelne dla polskiego odbiorcy poprzez odwołanie do polskiej terminologii prawniczej z jednoczesnym zachowaniem wszystkich odrębności i specyficznych rozwiązań dla niemieckiego kodeksu cywilnego, obcych prawu polskiemu i wykazujących zasadnicze odrębności od rozwiązań przyjętych i znanych w prawie polskim.

O autorach

Dr Ewa Tuora-Schwierskott jest absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła studia podyplomowe i doktoranckie na Uniwersytecie w Ratyzbonie, gdzie była zatrudniona jako asystent w Katedrze Prawa Europejskiego i Konstytucyjnego. Przetłumaczyła wiele ustaw niemieckich i polskich i przeprowadziła wiele szkoleń dla tłumaczy w Niemczech. Jest wykładowcą prawa konstytucyjnego i europejskiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu i uczy języka polskiego dla prawników na Uniwersytecie w Ratyzbonie.

Dr Katarzyna Styrna-Bartman, LL.M. jest radcą prawnym, absolwentką studiów prawa i Podyplomowego Studium Tłumaczy Języka Niemieckiego Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł doktora nauk prawnych (Dr.jur.) uzyskała na Uniwersytecie w Ratyzbonie (Niemcy), z którym była związana jako pracownik naukowy Katedry Prawa Europejskiego Jean Monnet Lehrstuhl. Jako radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej związanej z polsko - niemiecką współpracą gospodarczą.

Słowo wstępne

Szanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce pierwszy tom tłumaczenia niemieckiego Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Ustawa niniejsza została uchwalona już w 1896 roku, a następnie była wielokrotnie zmieniana, w tym została znacząco zreformowana w 2002 roku. Niniejsze tłumaczenie odnosi się do tekstu ustawy Bürgerliches Gesetzbuch w brzmieniu na dzień 31 maja 2014r. Systematyka Bürgerliches Gesetzbuch opiera się na podziale kodeksu na pięć ksiąg: część ogólna, zobowiązania, prawo rzeczowe, prawo rodzinne, prawo spadkowe.

Niniejsze opracowanie obejmuje tłumaczenie księgi pierwszej - części ogólnej BGB oraz tłumaczenie części księgi drugiej - ogólnej części prawa zobowiązań.

W dobie coraz bardziej intensywnej współpracy i wymiany handlowej pomiędzy Polską i Niemcami, możliwość zapoznania się w języku polskim z regulacjami prawa cywilnego obowiązującymi u jednego z najważniejszych parterów gospodarczych Polski, jest istotna dla każdego polskiego przedsiębiorcy, prawnika, instytucji zajmującej się profesjonalnie współpracą transgraniczną pomiędzy Polską i Niemcami.

Celem naszego tłumaczenia było nie tylko przełożenie tekstu z języka niemieckiego na język polski, lecz opracowanie takiej polskiej wersji tłumaczenia Bürgerliches Gesetzbuch, które będzie zrozumiałe i czytelne dla polskiego odbiorcy poprzez odwołanie do polskiej terminologii prawniczej z jednoczesnym zachowaniem wszystkich odrębności i specyficznych rozwiązań dla niemieckiego Bürgerliches Gesetzbuch, obcych prawu polskiemu i wykazujących zasadnicze odrębności od rozwiązań przyjętych i znanych w prawie polskim.

Niejednokrotnie Bürgerliches Gesetzbuch odwołuje się do instytucji prawa niemieckiego uregulowanych w dalszych częściach ustawy lub w innych aktach prawnych. Z tego też względu, aby z jednej strony zapewnić rzetelność tłumaczenia, z drugiej zaś umożliwić czytelnikowi pełne zrozumienie każdej tłumaczonej instytucji prawnej, zamieściłyśmy w formie indeksu nasze wyjaśnienia i informacje o instytucjach prawnych i terminologii, do których odwołuje się ustawa.

Mamy nadzieję, że takie podejście do tłumaczenia Bürgerliches Gesetzbuch sprawi Państwu satysfakcję z lektury i zachęci do analizy Bürgerliches Gesetzbuch w zaproponowanej przez nas polskiej wersji językowej.

Autorki
dr Katarzyna Styrna- Bartman LL.M.
dr Ewa Tuora-Schwierskott LL.M.

Spis treści

Słowo wstępne

Księga 1 Część ogólna
Rozdział 1 Osoby
Tytuł 1 Osoby fizyczne, konsument, przedsiębiorca
Tytuł 2 Osoby prawne
Podtytuł 1 Stowarzyszenia
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Rozdział 2 Stowarzyszenia wpisane do rejestru
Podtytuł 2 Fundacje
Podtytuł 3 Osoby prawne prawa publicznego
Rozdział 2 Rzeczy i zwierzęta
Rozdział 3 Czynności prawne
Tytuł 1 Zdolność do czynności prawnych
Tytuł 2 Oświadczenie woli
Tytuł 3 Umowa
Tytuł 4 Warunek i określenie terminu
Tytuł 5 Przedstawicielstwo i pełnomocnictwo
Tytuł 6 Pozwolenie i potwierdzenie
Rozdział 4 Terminy
Rozdział 5 Przedawnienie
Tytuł 1 Przedmiot i okres przedawnienia
Tytuł 2 Przerwanie biegu przedawnienia, upływ okresu przedawnienia, nowy początek biegu przedawnienia
Tytuł 3 Skutki prawne przedawnienia
Rozdział 6 Wykonywanie praw, samoobrona, samopomoc
Rozdział 7 Świadczenie zabezpieczające
Księga 2 Prawo stosunków zobowiązaniowych
Rozdział 1 Treść stosunków zobowiązaniowych
Tytuł 1 Zobowiązanie do spełnienia świadczenia
Tytuł 2 Zwłoka wierzyciela
Rozdział 2 Kształtowanie zobowiązań umownych przez ogólne warunki umów
Rozdział 3 Stosunki zobowiązaniowe z umów
Tytuł 1 Powstanie, treść i zakończenie
Podtytuł 1 Powstanie
Podtytuł 2 Szczególne formy sprzedaży
Podtytuł 3 Dostosowanie i zakończenie umów
Podtytuł 4 Jednostronne uprawnienia do określenia świadczenia
Tytuł 2 Umowa wzajemna
Tytuł 3 Świadczenie na rzecz osoby trzeciej
Tytuł 4 Zaliczka, kara umowna
Tytuł 5 Odstąpienie; prawo odwołania w umowach konsumenckich
Podtytuł 1 Odstąpienie
Podtytuł 2 Prawo do odwołania i zwrotu w umowach konsumenckich
Rozdział 4 Wygaśnięcie stosunku zobowiązaniowego
Tytuł 1 Wykonanie
Tytuł 2 Depozyt
Tytuł 3 Potrącenie
Tytuł 4 Zwolnienie
Rozdział 5 Przeniesienie roszczenia
Rozdział 6 Przejęcie długu
Rozdział 7 Wielość dłużników i wierzycieli

Inhaltsverzeichnis

Buch 1 Allgemeiner Teil
Abschnitt 1 Personen
Titel 1 Natürliche Personen, Verbraucher, Unternehmer
Titel 2 Juristische Personen
Untertitel 1 Vereine
Kapitel 1 Allgemeine Vorschriften
Kapitel 2 Eingetragene Vereine
Untertitel 2 Stiftungen
Untertitel 3 Juristische Personen des öffentlichen Rechts
Abschnitt 2 Sachen und Tiere
Abschnitt 3 Rechtsgeschäfte
Titel 1 Geschäftsfähigkeit
Titel 2 Willenserklärung
Titel 3 Vertrag
Titel 4 Bedingung und Zeitbestimmung
Titel 5 Vertretung und Vollmacht
Titel 6 Einwilligung und Genehmigung
Abschnitt 4 Fristen, Termine
Abschnitt 5 Verjährung
Titel 1 Gegenstand und Dauer der Verjährung
Titel 2 Hemmung, Ablaufhemmung und Neubeginn der Verjährung
Titel 3 Rechtsfolgen der Verjährung
Abschnitt 6 Ausübung der Rechte, Selbstverteidigung, Selbsthilfe
Abschnitt 7 Sicherheitsleistung
Huch 2 Recht der Schuldverhältnisse
Abschnitt 1 Inhalt der Schuldverhältnisse
Titel 1 Verpflichtung zur Leistung
Titel 2 Verzug des Gläubigers
Abschnitt 2 Gestaltung rechtsgeschäftlicher Schuldverhältnisse
durch allgemeine Geschäftsbedingungen
Abschnitt 3 Schuldverhältnisse aus Verträgen
Titel 1 Begründung, Inhalt und Beendigung
Untertitel 1 Begründung
Untertitel 2 Besondere Vertriebsformen
Untertitel 3 Anpassung und Beendigung von Verträgen
Untertitel 4 Einseitige Leistungsbestimmungsrechte
Titel 2 Gegenseitiger Vertrag
Titel 3 Versprechen der Leistung an einen Dritten
Titel 4 Draufgabe, Vertragsstrafe
Titel 5 Rücktritt; Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen
Untertitel 1 Rücktritt
Untertitel 2 Widerrufs- und Rückgaberecht bei Verbraucherverträgen
Abschnitt 4 Erlöschen der Schuldverhältnisse
Titel 1 Erfüllung
Titel 2 Hinterlegung
Titel 3 Aufrechnung
Titel 4 Erlass
Abschnitt 5 Übertragung einer Forderung
Abschnitt 6 Schuldübernahme
Abschnitt 7 Mehrheit von Schuldnern und Gläubigern


§ 1-432 des Bürgerlichen Gesetzbuchs mit Erklärungen in polnischer Übersetzung Rechtsstand 31. Mai 2014

Es ist die erste polnische Übersetzung von BGB seit 1905. Die zweisprachige Ausgabe umfasst Rechtsstand vom 31. Mai 2014.

Es ist die Übersetzung des ersten Buches BGB (Allgemeiner Teil) sowie des ersten Teil des Rechts der Schuldverhältnisse.

Die Übersetzung hat sich zum Ziel gesetzt, die spezifische Begriffe und Rechtsinstitute aus dem BGB, die dem polnischen Leser nicht bekannt sind, verständlich zu machen.

Über die Autorinnen

Dr. Katarzyna Styrna - Bartman, LL.M. ist eine Anwältin und Absolventin der juristischen Fakultät sowie des Studiums für Übersetzer der deutschen Sprache an der Universität Breslau. Ihr Promotionsstudium absolvierte sie an der Universität Regensburg am Lehrstuhl für Europarecht, Jean Monnet Lehrstuhl, wo sie als Wissenschaftliche Assistentin beschäftigt war. In ihrer beruflichen Laufbahn ist sie auf Zivil- und Handelsrecht sowie Betreuung deutsch-polnischen Wirtschaftsbeziehungen spezialisiert.

Dr. Ewa Tuora - Schwierskott ist Absolventin der juristischen Fakultät an der Universität Breslau. Ihr Aufbau.- und Promotionsstudium absolvierte sie an der Universität Regensburg in Deutschland, wo sie als wissenschaftliche Assistentin gearbeitet hat, Sie hat zahlreiche deutsche und polnische Gesetze übersetzt. Sie ist Dozentin für Verfassungs- und Europarecht an der Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa in Wałbrzych und unterrichtet Polnisch für Juristen an der Universität Regensburg.


Reviews
Contact

Contact numbers:


tel./fax. +48 22 632 38 38
Mobile: + 48 665 705 444

(Monday - Friday: 9.00 to 17.00)

Live chat with our customer service office
(Monday - Friday: 9.00 to 17.00)


Consultants on duty

Nr GG: 42470092 talkikona gg
Nr GG: 7738446 talkikona gg
Who is online
There currently are 13 guests and 
6 members online.
Find us on
Facebook
Prizes and awards
Księgarnia Poltax.waw.pl trzeci raz z rzędu w rankingu TOP 10 najlepszych księgarń internetowych w Polsce!


Podobnie jak w ubiegłym roku Księgarnia Poltax.waw.pl kolejny raz znalazła się w pierwszej dziesiątce sklepów najlepiej ocenianych w dziale książki! więcej

Miło nam poinformować,
że Księgarnia Poltax.waw.pl uzyskała certyfikat "Super Sprzedawcy"


Certyfikat "Super Sprzedawcy" przyznawany jest przez portal aukcyjny Allegro.pl.
więcej

  Monday 25 May, 2020  
Copyright © 2007-2020 Poltax
Design by: Direktorek03
Modified, Powered and Scripted by Webmaster
czas generowania strony: 1,1235 s