Ksiegarnia Poltax.waw.pl - Top


The Language Bookstore Poltax.waw.pl   We are sending the books all over the world!Happy hour!
There are no books in happy hour!

Keep an eye on us frequently and hunt your HAPPY HOUR!
Our partners

Okazje.info.plNokaut.pl

Opineo.plPorównywarka Alejka.pl


Przesyłki dostarczają:

Poczta Polska

Firma Kurierska GLS

Paczkomaty 24/7Paczka w ruchu


Płatności online obsługuje:

Dotpay.pl


Nasze transakcje są bezpieczne:

Bezpieczne połączenie SSL 128

Czytaj więcej >>


Gry i zabawy językowe. Polski krok po kroku (A1)

Author:


EAN: 9788393073122


Price: 89.00 zł
71.20 złWe send in: 24 hours
Gry i zabawy językowe. Polski krok po kroku (A1)

ISBN: 978-83-930731-2-2


Publisher: Glossa


Year: 2012


Pages: 60, plansz 20 + instrukcja


Binding: teczka kartonowa, miękka


Size: 21,0 x 29,7


Series: Polski krok po kroku


Level: A1


Publication language: polski


Share: Share on Facebook  

Gry i zabawy językowe to zestaw 60 różnorodnych materiałów dydaktycznych: gier, plansz, krzyżówek, fiszek ze słowami, obrazków, kart dialogowych, puzzli, które powstały z myślą o uatrakcyjnieniu kursu języka polskiego na poziomie A1.

Głównym celem zebranych tu zadań komunikacyjnych jest podniesienie sprawności mówienia uczących się. Gry mogą służyć do wprowadzania w ciekawy sposób nowego słownictwa bądź utrwalania go. Do wyćwiczenia i zautomatyzowania struktur gramatycznych w mniej stereotypowy sposób. Jednym słowem, mają zmotywować kursantów do używania języka w różnych sytuacjach i kontekstach.

Gry i zabawy językowe są uzupełnieniem książki "Polski, krok po kroku" A1, ale zostały tak zaplanowane, by mogły posłużyć do pracy z innymi podręcznikami. Wybór zadań językowych pokrywa się ze słownictwem i zagadnieniami gramatycznymi przewidzianymi dla poziomu A1.

Znajdą tam Państwo zarówno gry ułatwiające opanowanie koniugacji, czasów i aspektu, jak i przypadków. Niejednokrotnie pojawiają się też dodatkowe, wybiegające poza program słowa i zwroty, które pomogą wzbogacić język ambitnym kursantom.

Gry i zabawy językowe ułatwią przygotowywanie atrakcyjnych, efektywnych zajęć, które posłużą zintegrowaniu grupy, pomogą zaktywizować kursantów, a przede wszystkim zainspirują ich do mówienia po polsku.Seria Polski, krok po kroku, jest w chwili obecnej jedną z najbardziej nowoczesnych i uniwersalnych publikacji na rynku. Podręczniki pisane są tylko po polsku, by od pierwszej lekcji zanurzyć studentów w nowym języku i zmobilizować do jego używania. Doskonale sprawdzają się zarówno w grupach, jak i na zajęciach indywidualnych.

Z powodzeniem mogą być wykorzystywane na kursach intensywnych w szkołach językowych, jak również na kursach semestralnych prowadzonych na uczelniach oraz w ramach szkoleń w firmach.

Atutem serii Polski, krok po kroku są przejrzyste tabele gramatyczne, intuicyjne wyjaśnianie zagadnień gramatycznych w dialogach, bogactwo leksyki, oraz dobra jakość i naturalne brzmienie nagrań. Bardzo atrakcyjna szata graficzna została pomyślana tak, by nie tyle zdobić, ale przede wszystkim stwarzać nowe okazje do mówienia.

Komunikacja jest nadrzędnym, konsekwentnie realizowanym celem książki. W kontekst komunikacyjny wplecione są zagadnienia gramatyczne, ćwiczenia automatyzujące mają często postać dialogów, a same dialogi i teksty brzmią bardzo naturalnie.

Studenci docenią też z pewnością fabularną oprawę podręczników. Seria opisuje przygody piątki bohaterów, którzy przyjechali do Krakowa na kurs języka polskiego. Spędzając w Polsce niepowtarzalne wakacje, poznają miasto, stawiają czoła codziennym problemom, gotują, zawierają przyjaźnie, zakochują się...

Jako pierwszy na rynku e-coursebook, każdy podręcznik z serii stwarza szerokie możliwości studentom, jak i nauczycielom.

Studenci mają możliwość korzystania z niego jako z samouczka - online udostępnione są tłumaczenia poleceń, klucz do ćwiczeń, komentarze gramatyczne w kilku językach oraz multimedialny słownik ze specjalnym systemem zapamiętywania słówek.

Dla nauczycieli dostępne online są dodatkowe nagrania i bogata baza dodatkowych ćwiczeń oraz materiałów z wyszukiwarką, co bardzo ułatwia dostosowanie lekcji do indywidualnych potrzeb uczniów. Do każdej lekcji dostępny jest ponadto: podręcznik nauczyciela z uwagami metodycznymi, gry aktywizujące, testy sprawdzające, komentarze gramatyczne.

Seria podręczników do nauki języka polskiego jako obcego Polski, krok po kroku została opracowana z uwzględnieniem standardów wymagań egzaminacyjnych Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.


Pobierz katalog podręczników

Gry i zabawy językowe is a set of 61 various language games and plays which aim to facilitate speaking practice among students as well as to activate and revise new structures and grammar items.

The material contains puzzles, crosswords, board games, dialogue cards, flashcards with pictures, cues and role plays to be used in communicative activities.

Students will certainly enjoy the visual aspect of the material especially the colours and thick paper, whereas teachers will find the accompanying instructions and comments very valuable and advantageous in the classroom.

Gry i zabawy językowe is a book closely linked to the coursebook „Polski krok po kroku A1’’. There are 2 or 3 additional classroom activities to each unit of the coursebook. Twice as many classroom activities can be found on the internet platform e-polish.eu. All the activities can be used to accompany other coursebooks used by teachers.

Gry i zabawy językowe will turn every lesson into a memorable and enjoyable experience. Students will find grammar and vocabulary more accessible which will result in the improvement of their speaking skills.


Die Sprachspiele bestehen aus 60 vielfältigen didaktischen Materialien: Spielen, Schautafeln, Kreuzworträtseln, Kärtchen mit Vokabeln, Bildern und Puzzlespielen, die den Polnischkurs auf dem Niveau A1 abwechslungsreich gestalten sollen.

Das Hauptziel der kommunikativen Übungen ist die Verbesserung der mündlichen Sprachfertigkeit. Spiele dienen dazu, neue Vokabeln auf interessante Weise einzuführen oder zu wiederholen und auch grammatische Strukturen auf unkonventionelle Weise zu üben. Mit einem Wort sollen sie den Kursteilnhemer dazu motivieren in verschiedenen Situationen und Kontexten die Sprache anzuwenden.

Die Sprachspiele sind eine Ergänzung zum Lehrbuch Polski, krok po kroku 1, aber sie wurden so projektiert, dass sie auch mit anderen Lehrbüchern verwendet werden können.

Die Sprachübungen überschneiden sich mit Vokabeln und grammatischen Fragen, die für das Niveau A1 vorgesehen sind. Sie werden dort die Spiele finden, die die Beherrschung der Konjugation, Tempora, des Aspektes und Kasus erleichtern. Es gibt auch die zusätzlichen Vokabeln und Wendungen, die den ehrgeizigen Studenten helfen werden ihre Sprache zu verbessern.

Die Sprachspiele erleichtern die Vorbereitung des interessanten, effektiven Unterrichts. Sie helfen, die Gruppe zu integrieren und die Studenten zu motivieren und vor allem werden sie die Studenten dazu inspirieren, auf Polnisch zu sprechen.


„Gry i zabawy językowe” es un libro que inlcluye más de 60 materiales didácticos diferentes: juegos, tablas, crucigramas, fichas de vocabulario, imágenes, tarjetas de diálogos, rompecabezas. Dichos materiales han sido elaborados para hacer más atractivo el curso de nivel A1.

El objetivo principal de las tareas de comunicación es mejorar la expresión oral de los estudiantes. Los juegos sirven para introducir vocabulario nuevo o para repasar el vocabulario ya adquirido. Además, son útiles para practicar y automatizar estructuras gramaticales de una manera menos convencional. En pocas palabras, dichos juegos tienen como objetivo motivar a los estudiantes para que usen el idioma en diferentes situaciones y contextos.

„Gry i zabawy językowe" complementa la serie „Polski, krok po kroku” para el nivel A1, pero ha sido elaborado para uso universal.

La elección de tareas coincide con el vocabulario y los temas gramaticales previstos para el nivel A1. En este libro se encontrarán juegos para poder dominar la conjugación, los tiempos y aspectos verbales, así como los casos de declinación. A menudo aparecen también palabras y construcciones de nivel superior que pueden enriquecer el vocabulario de los estudiantes más ambiciosos.

„Gry i zabawy językowe” facilitará la preparación de las clases y las hará más atractivas y efectivas, ayudando asi a integrar grupos, pero sobre todo servirá de motivación para que los alumnos comiencen a hablar en polaco.


„Gry i zabawy językowe” est un ensemble de 60 matériaux didactiques différents: jeux, tables, mots croisés, fiches de vocabulaire, images, cartes de dialogue, puzzles, etc. Ces matériaux ont été élaborés afin de rendre le cours de polonais A1 plus attirant.

L'objectif principal de ces tâches de communication est d'améliorer la compétence de communication par des apprenants. Les jeux peuvent servir à introduire le nouvel vocabulaire, à faire réviser le vocabulaire déjà retenu ou bien à faire pratiquer et automatiser des structures grammaticales suivant une méthode moins conventionnelle. En d’autres termes, les jeux ont pour l'objectif de motiver les apprenants à utiliser la langue polonaise dans des situations et contextes différents.

Bien que le manuel „Gry i zabawy językowe" soit un supplément de la série des livres “Polski, krok po kroku”, niveau A1, il était conçu pour l'usage avec d’autres manuels.

Le choix des exercices linguistiques coïncide avec le vocabulaire et les questions grammaticales prévus pour le niveau A1. On pourra y trouver des jeux qui facilitent l’apprentissage de la conjugaison, des temps, des aspects verbaux et de la déclinaison. On y trouve aussi des mots et des constructions grammaticales au-delà du niveau de l’enseignement qui aident à enrichir le vocabulaire des apprenants ambitieux.

Le manuel „Gry i zabawy językowe” facilitera la préparation des cours attirants et effectifs qui serviront à intégrer le groupe, à rendre les apprenants actifs et surtout à les motiver à utiliser le polonais.


"Языковые игры" - это сборник 60 различных дидактических материалов: игр, таблиц, кроссвордов, карточек со словами, картинок, диалоговых карт, головоломок, которые были созданы с мыслью о том, чтобы курсы польского языка на уровне А1 сделать более привлекательными.

Главной целью собранных здесь заданий является улучшение навыка говорения. Игры могут служить интересному введению новой лексики или её закреплению, обучению и автоматизации грамматических структур менее стереотипным способом. Одним словом, их задача – вызывать у студентов интерес к употреблению языка в разных ситуациях и контекстах.

"Языковые игры" являются дополнением книги "Польский язык, шаг за шагом" А1, но они задуманы таким образом, чтобы ими можно было пользоваться на занятиях даже при использовании других учебников.

Выбор языковых заданий отвечает лексике и грамматическим вопросам, предусмотренным для уровня А1. Здесь вы найдете игры, облегчающие обучение как спряжения, времени и вида глагола, так и падежей. Неоднократно появляются также дополнительные, расширяющие программу обучения слова и выражения, которые помогут честолюбивым студентам обогатить их язык.

"Языковые игры" облегчат подготовку привлекательных, эффективных занятий, которые помогут интегрировать студентов, активизировать их, а прежде всего вызовут интерес к употреблению польского языка.


Ammount of Reviews: 1

Reviews
Contact

Contact numbers:


tel./fax. +48 22 632 38 38
Mobile: + 48 665 705 444

(Monday - Friday: 9.00 to 17.00)

Live chat with our customer service office
(Monday - Friday: 9.00 to 17.00)


Consultants on duty

Nr GG: 42470092 talkikona gg
Nr GG: 7738446 talkikona gg
Who is online
There currently are 9 guests and 
2 members online.
Find us on
Facebook
Prizes and awards
Księgarnia Poltax.waw.pl trzeci raz z rzędu w rankingu TOP 10 najlepszych księgarń internetowych w Polsce!


Podobnie jak w ubiegłym roku Księgarnia Poltax.waw.pl kolejny raz znalazła się w pierwszej dziesiątce sklepów najlepiej ocenianych w dziale książki! więcej

Miło nam poinformować,
że Księgarnia Poltax.waw.pl uzyskała certyfikat "Super Sprzedawcy"


Certyfikat "Super Sprzedawcy" przyznawany jest przez portal aukcyjny Allegro.pl.
więcej

  Monday 21 September, 2020  
Copyright © 2007-2020 Poltax
Design by: Direktorek03
Modified, Powered and Scripted by Webmaster
czas generowania strony: 0,4735 s