Ksiegarnia Poltax.waw.pl - Top


The Language Bookstore Poltax.waw.pl   We are sending the books all over the world!Happy hour!
There are no books in happy hour!

Keep an eye on us frequently and hunt your HAPPY HOUR!
Our partners

Okazje.info.plNokaut.pl

Opineo.plPorównywarka Alejka.pl


Przesyłki dostarczają:

Poczta Polska

Firma Kurierska GLS

Paczkomaty 24/7Paczka w ruchu


Płatności online obsługuje:

Dotpay.pl


Nasze transakcje są bezpieczne:

Bezpieczne połączenie SSL 128

Czytaj więcej >>


Migracje a polityki migracyjne. Prawo unii europejskiej na tle wybranych doświadczeń krajowych

Author:


EAN: 9783981598391


Price: 59.90 zł
36.00 złWe send in: 24 hours
Migracje a polityki migracyjne. Prawo unii europejskiej na tle wybranych doświadczeń krajowych

ISBN: 978-3-9815983-9-1


Publisher: DEJurePL


Year: 2015


Pages: 310


Binding: miękka (PB)


Size: 14,5 x 21


Share: Share on Facebook  

Książka zawiera analizę danych statystycznych dotyczących rozwoju demograficznego w Europie, zakres obowiązywania prawa Unii Europejskiej odnośnie poszczególnych grup migrantów (obywateli EU, cudzoziemców przybywających do Unii Europejskiej w celu podjęcia pracy lub nauki oraz uchodźców) oraz opis dotychczasowych doświadczeń krajowych w polityce migracyjnej oraz opis i analizę najczęściej popełnianych błędów w tejże polityce wraz z propozycjami rozwiązania niektórych problemów związanych z polityką prowadzoną wobec migrantów.

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1.
Migracje i zjawisko mobilności zagranicznej
1. Definicja zjawiska migracji
2. Modele migracji
3. Tendencje w procesie migracji
4. Przyczyny migracji
5. Grupy migrantów
6. Migracje w Europie - rys historyczny
7. Tło historyczne polityki migracyjnej w poszczególnych państwach
członkowskich Unii Europejskiej
a. Polityka migracyjna Belgii i Federalnej Republiki Niemiec
b. Polityka migracyjna we Francji
c. Polityka migracyjna wobec obywateli Commonwealth
d. Migracje w Szwecji
e. Procesy migracyjne w Hiszpanii i we Włoszech
f. Polityka w Holandii
g. Imigranci w Polsce
8. Uwagi końcowe - skutki polityczno-prawne migracji w poszczególnych
krajach Unii Europejskiej

Rozdział 2.
Polityka migracyjna Unii Europejskiej
1. Kształt polityki migracyjnej Unii Europejskiej - rys historyczny
2. Organy odpowiedzialne za politykę migracyjną w Unii Europejskiej i ich kompetencje
3. Polityka migracyjna wobec obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej
- Instrumenty kształtowania polityki migracyjnej wobec obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej - działania i akty prawne
a. Zarys ogólny
b. Swoboda przepływu osób
c. Swoboda świadczenia ustug
d. Środki polityki socjalnej wobec obywateli Unii Europejskiej
e. Orzecznictwo ETS
4. Bezpieczeństwo a zniesienie granic wewnętrznych
- europejska infrastruktura bezpieczeństwa wewnętrznego
a. Układ z Szengen
b. System informacyjny Schengen SIS i SIS II
c. Wizowy system informacyjny (VIS - Visa Information System)
d. Zarządzanie granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej - FRONTEX
5. Polityka migracyjna w stosunku do obywateli państw trzecich
a. Uwagi wprowadzające
b. Regulacje dyrektyw Unii Europejskiej odnośnie obywateli państw trzecich
aa. Dyrektywa 2003/86/WE w sprawie prawa dołączenia rodzin
Postanowienia ogólne
Postępowanie w sprawie wniosku o łączenie rodzin
Praktyka postępowania na przykładzie Austrii
bb. Postanowienia dyrektywy 2003/109/WE dotycząca statusu obywateli
państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi
cc. Postanowienia Dyrektywy 2004/114/WE
w sprawie przyjmowania studentów
dd. Rozwój nauki a dyrektywa 2005/71/WE dotycząca ułatwień
w przyjmowaniu pracowników naukowych do Unii Europejskiej
ee. Projekt niebieska karta
ff. Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego
przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich, zmieniająca
rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/
360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG,
90/365/EWG i 93/96/EWG
c. Celowość działań Unii Europejskiej wobec obywateli państw trzecich
- podsumowanie
6. Celowość polityki migracyjnej wobec obywateli krajów trzecich
a. Szczyt w Temperę-kamienie milowe polityki migracyjnej
b. Rozbudowanie polityki migracyjnej i azylowej na szczytach
w Lizbonie, Nicei i Leaken
c. Polityka dotycząca azylu - zakres regulacji prawnych i obowiązujące dyrektywy
aa. Uwagi wprowadzające
bb. Dyrektywa 2004/83/WE z 29 kwietnia 2004 na temat uznania
cc. Dyrektywa Rady 2003/9/EG z dnia 27 stycznia 2003 o określeniu
minimalnych norm do przyjęcia osób starających się o azyl
w krajach Unii Europejskiej
dd. Dyrektywa z grudnia 2005 roku 2005/85/WE w sprawie
minimalnych norm dotyczących nadawania i cofania
statusu uchodźcy w Państwach Członkowskich
ee. Dyrektywa Rady 2004/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
minimalnych norm dla kwalifikacji i statusu obywateli państw trzecich
lub bezpaństwowców jako uchodźców lub jako osoby, które z innych
względów potrzebują międzynarodowej ochrony oraz zawartości
przyznawanej ochrony
ff. Dyrektywa 2003/9/WE w sprawie warunków przyjmowania osób
ubiegających się o azyl i uchodźców
gg. DUBLIN II Postępowanie w sprawie właściwości rozpatrzenia wniosku o azyl
d. Orzeczenia sądowe odnośnie udzielania ochrony prawnej
e. Wnioski końcowe
7. Wspólna europejska polityka migracyjna
a. Programy Rady Europejskiej w zakresie polityki migracyjnej
b. Szczególne postanowienia Komunikatu Wspólnej europejskiej polityki
imigracyjnej
aa. Założenia Wspólnej europejskiej polityki imigracyjnej
bb. Cel pierwszy - dobrobyt
cc. Drugi cel - dobrobyt i imigracja. Dopasowanie umiejętności i potrzeb
dd. Trzeci cel - powodzenie imigracji zależy od integracji
ee. Czwarty cel - solidarność: koordynacja polityki między państwami
członkowskimi i współpraca z krajami trzecimi
ff. Piąty cel - Solidarność i imigracja.
Efektywne i spójne wykorzystanie dostępnych zasobów
gg. Szósty cel-Partnerstwo z krajami trzecimi
hh. Pozostałe cele
- Bezpieczeństwo: skuteczne zwalczanie nielegalnej imigracji
c. Regulacje prawne odnośnie wybranych państw trzecich
- umowy asocjacyjne
d. Tzw. kryzys migracyjny w Europie
i ustalenia nieformalnego szczytu szefów państw i rządów
8. Podsumowanie

Rozdział 3.
Efekty instrumentów prawnych w polityce migracyjnej.
Wymiar socjalny migracji
1. Uwagi wstępne - migracje a proces integracji
2. Integracja, akulturacja, asymilacja
3. Postulaty polityki migracyjnej i realizacji procesu integracji
4. Przebieg realizacji procesu integracji
5. Położenie prawne imigranta w społeczeństwie przyjmującym
w świetle regulacji konstytucyjnych i praw jednostki
6. Możliwości prawne nabycia obywatelstwa jako środek integracji imigrantów
7. Dostęp do rynku pracy
8. Dostęp do wykształcenia i sprawność językowa
9. Dostęp do rynku mieszkaniowego
10. Opieka zdrowotna ,
11. Edukacja dzieci migrantów
a. Placówka pedagogiczna w państwach członkowskich Unii Europejskiej
b. Środki prawne jako instrumenty polityki edukacyjnej
c. Pomoc finansowa w działaniach placówek szkolnych
jako instrument polityki migracyjnej
d. Środki dodatkowe
e. Integracja dzieci-kursyjęzykowe
f. Nauka języka ojczystego
g. Wnioski końcowe
12. Polityka integracyjna a religie migrantów
a. uwagi ogólne
b. ubiór o charakterze religijnym-aspekty prawne
c Migracje w państwach członkowskich Unii Europejskiej wobec islamu
13. Procesy migracyjne a akceptacja migrantów w lokalnej społeczności Przeciwdziałanie ksenofobii i rasizmowi
14. Integracja, zaangażowanie społeczne migrantów a postulaty polityczne
15. Zjawisko migracji nielegalnej
16. Globalne podejście do kwestii migracji i mobilności w polityce Unii Europejskiej
17. Migracja i mobilność w polityce lokalnej
18. Postulaty współczesnej polityki migracyjnej - korzyści dla kraju przyjmującego
19. Podsumowanie

Rozdział 4.
Wnioski końcowe - Konsekwencje i skutki migracji

Bibliografia


Reviews
Contact

Contact numbers:


tel./fax. +48 22 632 38 38
Mobile: + 48 665 705 444

(Monday - Friday: 9.00 to 17.00)

Live chat with our customer service office
(Monday - Friday: 9.00 to 17.00)


Consultants on duty

Nr GG: 42470092 talkikona gg
Nr GG: 7738446 talkikona gg
Who is online
There currently are 19 guests and 
10 members online.
Find us on
Facebook
Prizes and awards
Księgarnia Poltax.waw.pl trzeci raz z rzędu w rankingu TOP 10 najlepszych księgarń internetowych w Polsce!


Podobnie jak w ubiegłym roku Księgarnia Poltax.waw.pl kolejny raz znalazła się w pierwszej dziesiątce sklepów najlepiej ocenianych w dziale książki! więcej

Miło nam poinformować,
że Księgarnia Poltax.waw.pl uzyskała certyfikat "Super Sprzedawcy"


Certyfikat "Super Sprzedawcy" przyznawany jest przez portal aukcyjny Allegro.pl.
więcej

  Saturday 11 July, 2020  
Copyright © 2007-2020 Poltax
Design by: Direktorek03
Modified, Powered and Scripted by Webmaster
czas generowania strony: 1,0626 s