Ksiegarnia Poltax.waw.pl - Top


The Language Bookstore Poltax.waw.pl   We are sending the books all over the world!Happy hour!
There are no books in happy hour!

Keep an eye on us frequently and hunt your HAPPY HOUR!
Our partners

Okazje.info.plNokaut.pl

Opineo.plPorównywarka Alejka.pl


Przesyłki dostarczają:

Poczta Polska

Firma Kurierska GLS

Paczkomaty 24/7Paczka w ruchu


Płatności online obsługuje:

Dotpay.pl


Nasze transakcje są bezpieczne:

Bezpieczne połączenie SSL 128

Czytaj więcej >>


Direct Communication Method. Angielski 3 (poziom A2-B1) z nagraniami mp3

Author:


EAN: 9788395252129


Price: 59.90 zł
44.93 złWe send in: 24 hours
Direct Communication Method. Angielski 3 (poziom A2-B1) z nagraniami mp3

ISBN: 978-83-952521-2-9


Publisher: WJ Publishers


Year: 2019


Pages: 296


Binding: miękka (PB)


Size: 21,0 x 29,7


Series: DIRECT COMMUNICATION METHOD


Level: A2-B1


Publication language: angielski


Share: Share on Facebook  

DIRECT COMMUNICATION METHOD angielski 3 (poziom A2-B1) to podręcznik do skutecznej, samodzielnej lub grupowej nauki języka angielskiego Metodą Bezpośredniej Komunikacji - Direct Communication Method.

Dzięki właściwemu stosowaniu podręczników Direct Communication Method szybko zaczniesz aktywnie posługiwać się nowym językiem, będziesz brać czynny udział w rozmowach oraz wypowiadać się w sposób jasny i zrozumiały dla swojego rozmówcy.

Podręczniki Direct Communication Method to:

 • konwersacje z życia wzięte i związane z nimi emocje
 • tematy często poruszane przez ludzi w codziennych rozmowach – to, co nas otacza, ciekawi, fascynuje, drażni
 • język podany w formie dialogu trenera z uczestnikami kursu językowego, którzy będą ci towarzyszyć w nauce
 • praktyczne i przydatne słownictwo stosowane w codziennej komunikacji
 • przewrotne i nieoczywiste pytania, skłaniające czy wręcz prowokujące do odpowiedniej reakcji językowej
 • słówka i zwroty stosowane w różnych kontekstach sytuacyjnych, uwzględniających ich różne odcienie znaczeniowe
 • zagadnienia gramatyczne podane tak prosto i przejrzyście, jak tylko można
 • ćwiczenia gramatyczno-leksykalne, dzięki którym dodatkowo utrwalisz poznany materiał
 • ścieżka dźwiękowa, dzięki której możesz rozwijać umiejętności językowe tam, gdzie chcesz i kiedy chcesz

W tym podręczniku znajdziesz między innymi (zagadnienia gramatyczne):

 • czas present perfect - trzy formy czasownika, cd.
 • Zdania czasowe z until, before, as soon as np. We will not wait until he comes.
 • Konstrukcje typu it is, they are + adjective + to-infinitive - ciąg dalszy
 • czas present perfect - zastosowanie z użyciem so far, so far this week itd.
 • typical of, apply for - stosowanie właściwych przyimków
 • czas present perfect - określanie rezultatów wykonanych czynności
 • konstrukcja remind sb to do sth
 • konstrukcje preposition + gerund, np. experienced in doing something - ciąg dalszy
 • konstrukcja it makes me think, it makes me feel better itd.
 • Różnice w użyciu She has gone oraz she is gone
 • czas present perfect - opis czynności wykonanych ostatnio bez określania dokładnego czasu
 • konstrukcja It’s the first time I’ve been here
 • konstrukcje it seems to me / it appears to me
 • zwrot either … or
 • konstrukcje expect sb to do sth, make sb do sth
 • stosowanie either, neither oraz none
 • likely / unlikely - wyrażanie prawdopodobieństwa
 • czas present perfect - użycie słów yet, already
 • zdania względne, konstrukcja the thing that = what;
 • konstrukcja it takes (20 minutes) to do sth
 • znaczenie i właściwe użycie słowa unless
 • różnice między excited oraz exciting
 • różnice w stosowaniu present perfect oraz past simple - ciąg dalszy
 • czas present perfect - użycie for oraz since
 • określanie powinności, sugestii - czasownik should
 • różnice w formach czasowników lie (kłamać), lie (leżeć), lay (kłaść)
 • udzielanie rad - użycie should oraz must
 • czasownik ought to
 • pytanie o pozwolenie - czasownik may
 • wyrażanie przypuszczenia – czasownik might (forma przeszła czasownika may)
 • konstrukcja want sb to do sth
 • tryb rozkazujący
 • konstrukcja stop/quit/start doing sth
 • konstrukcja tell / ask sb to do sth
 • tryb rozkazujący z użyciem let
 • określanie grupy osób, np. the young, the good
 • zapach, smak + przymiotnik, np. it smells good
 • konstrukcja used to do sth - opisywanie nawyków z przeszłości
 • konstrukcja order sb to do sth
 • wyrażanie zdolności, umiejętności - be able/unable to do sth, manage to do sth
 • czas past continuous – wprowadzenie i zastosowanie
 • czas past continuous oraz past simple - zastosowanie i różnice
 • pytania zależne np. Can you tell me if she works as a policewoman?
 • czas future continuous - wprowadzenie i zastosowanie
 • would dla wyrażania przypuszczeń
 • drugi okres (tryb) warunkowy - second conditional
 • pierwszy i drugi okres warunkowy - różnice
 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne - przypomnienie i rozszerzenia zagadnienia
 • różnice między few oraz a few, little oraz a little
 • konstrukcja had better
 • zwroty I would rather, I would prefer
 • użycie słowa hardly
 • despite oraz in spite of
 • strona bierna – passive voice (wszystkie wprowadzone formy czasowe)
 • krótkie reakcje w formie pytań comment tags: I like her. Do you? I think she’s conceited.
 • Strona bierna z czasownikami modalnymi
 • Konstrukcja in order to
 • Czas present simple dla określania przyszłości
 • Konstrukcja the …, the…. (im… tym…)
 • Zwroty typu „nieprawdaż, prawda, czyż nie” - question tags
 • Czas present perfect continuous - wprowadzenie

DIRECT COMMUNICATION METHOD angielski 3 – zawartość tematyczna:

 • Poszukiwanie pracy,
 • Opis osób, wyglądu i charakteru - ciąg dalszy
 • Zagadnienia związane z prawem i polityką
 • Rodzaje zwierząt – ciąg dalszy
 • Hobby – kolekcjonowanie, uprawianie sportu
 • Mówienie o rzeczach zrobionych w konkretnym czasie w przeszłości oraz o rzeczach zrobionych ostatnio, w czasie nieokreślonym dokładnie
 • Argumentowanie i uzasadnianie własnych opinii
 • Wyrażanie próśb, rozkazów, poleceń;
 • Podziękowania
 • zwroty idiomatyczne, np. I wasn’t born yesterday.
 • Zwroty i rozwijanie słownictwa związanego z życiem codziennym - ubrania, selfie itp.
 • Zagadnienia zdrowotne – alergie, służba zdrowia, choroba
 • Właściwe wyrażanie domniemań i przypuszczeń, prawdopodobieństwa
 • Finanse – ceny, zakupy, płynność finansowa, wygrana na loterii
 • Określanie, ile czasu zajmuje zrobienie czegoś
 • Ruch uliczny w mieście
 • Zakłopotanie, szok, zaskoczenie, namiętność - określanie stanów
 • Fakt i opinia - sposoby ich wypowiadania
 • Praca biurowa
 • Określanie zobowiązań prywatnych i zawodowych
 • mówienie o czynnościach nawykowych wykonywanych w przeszłości
 • Doradzanie i odradzanie
 • Skromna dawka zagadnień metafizycznych - niebo, piekło, anioł, diabeł itd.
 • Świętowanie rocznic i jubileuszy, przygotowanie przyjęcia i problemy z nim związane
 • Określanie smaków, zapachów itp.
 • Materiały, z których wykonano daną rzecz
 • Nazwy sklepów i towarów - ciąg dalszy
 • Instrumenty muzyczne
 • Śmieciowe jedzenie, niezdrowy tryb życia
 • Umiejętność mówienia o rzeczach, które robiliśmy jednocześnie w przeszłości lub które będziemy robić jednocześnie w przyszłości
 • Relacjonowanie wydarzeń w sposób interesujący dla słuchacza/odbiorcy
 • Przestępczość, przestępstwo, przestępca, policja
 • Wyrażanie przypuszczeń
 • Gdybanie - If I had a car, I would go to Greece.
 • Odrobina matematyki - kształty figur, proste działania algebraiczne
 • Pomieszczenia w domu, wielkość domu, mieszkania itp.
 • Kierunek góra-dół, na górze, na dole
 • Czynności wokół domu, w gospodarstwie domowym
 • Życie na wsi i w mieście - wskazywanie podobieństw i różnic
 • Dokonywanie wyborów i uzasadnianie decyzji
 • Rynek nieruchomości, rodzaje domów
 • Świat reklamy
 • Czynności wykonane celowo i przez przypadek
 • Praca biurowa - problemy interpersonalne
 • Stosunki międzyludzkie w dobie tzw. mediów społecznościowych
 • Wyrażania zaskoczenia, niedowierzania z użyciem comment tags
 • Czasowniki modalne nadające wypowiedzi łagodniejszy charakter
 • Ekologia - silniki samochodowe, ochrona planety i środowiska, efekt cieplarniany
 • Tematy tabu, choroba psychiczna
 • Wizyta u lekarza
 • Sugerowanie odpowiedzi z użyciem question tags
 • Określanie, jak długo wykonujemy daną czynność z użyciem czasu present perfect continuous


DIRECT COMMUNICATION METHOD (DCM) to odmiana metody bezpośredniej opracowana w oparciu o wieloletnie obserwacje i doświadczenia autora, który przeprowadził jak dotąd ponad 30000 lekcji. To metoda uwzględniająca sposób uczenia się odbiorcy oraz poszukująca najbardziej odpowiedniego sposobu dotarcia do magazynu jego zasobów i możliwości. DCM to metoda dopasowana tak dalece jak to możliwe do potrzeb odbiorcy, w szczególności jego umiejętności komunikacyjnych, typu osobowości i zbioru doświadczeń, którym każdy z nas dysponuje. Osnową DCM jest interakcja – bezpośrednia, ludzka – która pomaga w osiągnięciu celu: ukształtowaniu umiejętności komunikacyjnych i swobodnym posługiwaniu się językiem. To ważny czynnik zwłaszcza teraz, w epoce, kiedy kontakt międzyludzki zamienia się w często urwane, niepełne komunikaty wysyłane poprzez urządzenia mobilne w formie emotikonek.

Rozwijanie i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w bezpośrednim kontakcie z żywym człowiekiem to główny cel DCM – tak też zaprojektowane zostały podręczniki DIRECT COMMUNICATION METHOD, prawdopodobnie pierwsze na rynku podręczniki do nauki języków metodą bezpośrednią, przeznaczone dla indywidualnego odbiorcy i do użytku także poza kursami językowymi.

Pomoce do nauki języków (w przeważającej części angielskiego) różnymi odmianami metody bezpośredniej były dotąd używane głównie w ośrodkach językowych. Były to często skrypty przygotowane pod konkretną grupę odbiorców, przeznaczone do użytku wewnętrznego i opierające się na niezbyt atrakcyjnym drylu językowym pytanie-odpowiedź, co pozbawiało zarówno nauczyciela jak i ucznia możliwości kreatywnego użycia języka. Pierwsze skojarzenia prowadziły w takich przypadkach w kierunku Metody Callana, jednak tu wypada wyjaśnić, że Callan nie wymyślił metody bezpośredniej, tylko nadał jej własny kształt, zyskał popularność w latach 60-tych XX wieku i stał się przez to jej najbardziej znanym propagatorem. Zatem: Metoda Callana stanowi odmianę metody bezpośredniej, ale nie każda forma metody bezpośredniej jest Metodą Callana.

Umożliwienie skorzystania szerszemu gronu odbiorców z dostępu do nauki języka z użyciem DCM to swego rodzaju „uwolnienie” metody, co oznacza, że od tej chwili każdy zainteresowany skuteczną nauką komunikowania się może nabyć wybrany podręcznik DCM i rozpocząć przygodę z językiem. Może to zrobić na własną rękę, może zaprosić znajomego lub znajomych, może także wziąć udział w kursie językowym, gdzie poprowadzi go dobrze przygotowany trener (najlepiej Certyfikowany Trener DCM – Certified DCM Coach).

Pojawienie się podręczników DCM na rynku to także obalenie mitu, że nie można nauczyć się języka metodą bezpośrednią we własnym zakresie. Otóż można, tylko trzeba zrobić to we właściwy sposób. Dysponując odpowiednią wiedzą, można z łatwością osiągnąć cel, czyli posiąść umiejętności skutecznego komunikowania się w dowolnym języku – pomoc i wskazówki można znaleźć na stronie wydawnictwa oraz na blogu autora.

Jak wygląda struktura DIRECT COMMUNICATION METHOD (DCM)?

DIRECT COMMUNICATION METHOD (DCM) to metoda bezpośrednia, w której poprzez interakcję ćwiczymy umiejętność właściwego wypowiadania się i komunikowania się, czyli sprawnego posługiwania się narzędziem, jakim jest język.

Poziomy DIRECT COMMUNICATION METHOD:

Poziom I (A1-A2): komunikacja sterowana - na tym etapie uczeń potrzebuje pomocy trenera: bohatera z podręcznika lub realnej postaci na kursie językowym. Chodzi o to, aby zaczął posługiwać się nowym językiem już od pierwszej chwili zetknięcia się z nim, mimo że dopiero zaczyna przygodę i ma raczej niewielki zasób słownictwa.

Poziom II (A2-B1): komunikacja stosowana - tu wzrasta samodzielność ucznia, a trener staje się jego partnerem w coraz bardziej swobodnej rozmowie. Uczeń cały czas ćwiczy nowe struktury, wyrabia przydatne nawyki językowe oraz zbliża się do poziomu niezbyt skomplikowanych improwizacji językowych.

Poziom III (B1 i wyżej): komunikacja twórcza – uczeń i jego trener oraz inni uczestnicy zajęć po prostu ze sobą rozmawiają na dowolny temat: dyskutują, wymieniają się poglądami, budują argumenty, bronią ich itd. Pomoc trenera polega na tym, aby uczeń swoje myśli wyraził jeszcze sprawniej. To poziom swobodnej improwizacji w oparciu o wcześniej wypracowane narzędzia komunikacyjne oraz przydatne nawyki językowe.Reviews
Contact

Contact numbers:


tel./fax. +48 22 632 38 38
Mobile: + 48 665 705 444

(Monday - Friday: 9.00 to 17.00)

Live chat with our customer service office
(Monday - Friday: 9.00 to 17.00)


Consultants on duty

Nr GG: 42470092 talkikona gg
Nr GG: 7738446 talkikona gg
Who is online
There currently are 20 guests and 
12 members online.
Find us on
Facebook
Prizes and awards
Księgarnia Poltax.waw.pl trzeci raz z rzędu w rankingu TOP 10 najlepszych księgarń internetowych w Polsce!


Podobnie jak w ubiegłym roku Księgarnia Poltax.waw.pl kolejny raz znalazła się w pierwszej dziesiątce sklepów najlepiej ocenianych w dziale książki! więcej

Miło nam poinformować,
że Księgarnia Poltax.waw.pl uzyskała certyfikat "Super Sprzedawcy"


Certyfikat "Super Sprzedawcy" przyznawany jest przez portal aukcyjny Allegro.pl.
więcej

  Friday 07 August, 2020  
Copyright © 2007-2020 Poltax
Design by: Direktorek03
Modified, Powered and Scripted by Webmaster
czas generowania strony: 1,1528 s