Ksiegarnia Poltax.waw.pl - Strona główna księgarni
Szczęśliwa godzina!
Brak książek w szczęśliwej godzinie!

Zaglądaj do nas częściej i upoluj swoja SZCZĘŚLIWĄ GODZINĘ!!!
Współpracują z nami

Okazje.info.plNokaut.pl

Opineo.plPorównywarka Alejka.pl


Przesyłki dostarczają:

Poczta Polska

Firma Kurierska GLS

Paczkomaty 24/7Paczka w ruchu


Płatności online obsługuje:

Dotpay.pl


Nasze transakcje są bezpieczne:

Bezpieczne połączenie SSL 128

Czytaj więcej >>


Polski krok po kroku. Zeszyt ćwiczeń (A2-B1) + CD

Autor:


EAN: 9788393073153


Cena: 55.00 zł
44.00 złWysyłamy w ciągu: 24 godzin
Polski krok po kroku. Zeszyt ćwiczeń (A2-B1) + CD

ISBN: 978-83-930731-5-3


Wydawca: Glossa


Rok wydania: 2014


Ilość stron: 96


Oprawa: miękka, szyta klejona


Format: 21,0 x 29,7


Seria: Polski krok po kroku


Poziom: A2-B1


Język publikacji: polski


Podziel się: Podziel się na FACEBOOK  

Zeszyt ćwiczeń Polski krok po kroku do poziomu A2-B1 to kolejna pozycja naszej serii podręczników i materiałów dydaktycznych do nauki języka polskiego jako obcego. Każdy z 23 rozdziałów zawiera starannie wyselekcjonowane ćwiczenia, idealnie uzupełniające zagadnienia wprowadzane w podręczniku Polski, krok po kroku 2.

Zadania z naszego zbioru pomogą utrwalić uczącym się materiał gramatyczny i leksykalny oraz ułatwią im dalsze rozwijanie wszystkich kompetencji językowych. W ćwiczeniówce, prócz typowo gramatycznych ćwiczeń, znalazły się całkowicie nowe teksty i dialogi oparte na poznanej już leksyce.

Dołączona do książki płyta zawiera 127 nagrań w formacie mp3.

Warto tu nadmienić, że naturalny i współczesny język dialogów - to niewątpliwy atut całej serii Polski, krok po kroku. Dodatkowo nagrania te mogą stanowić bazę inspirującą nauczycieli do konstruowania swoich własnych materiałów.

Proponowany zestaw ćwiczeń jest niezwykle użytecznym narzędziem dla nauczycieli - usprawni przygotowanie urozmaiconych i spójnych zajęć oraz zadań domowych. Przy wyborze ćwiczeń uwzględniono niejednolity poziom językowy uczących się, co stwarza możliwość dostosowania trybu nauki do indywidualnych potrzeb studentów. Zadania są zróżnicowane pod względem stopnia trudności: krzyżówki, diagramy, ilustracje, często uproszczone ćwiczenia alternatywne oraz kolejne wersje zadań do nagrań czy tekstów z podręcznika.

Klucz do ćwiczeń oraz teksty nagrań z pewnością ucieszą słabszych studentów. Ambitniejszym proponujemy materiały poszerzające leksykę, ćwiczenia otwarte czy wymagające większej samodzielności i umiejętności w posługiwaniu się językiem polskim. „Zeszyt ćwiczeń 2” skutecznie ułatwi utrwalenie zdobytej wiedzy i sprawdzenie stopnia jej przyswojenia.

Zakup tej pozycji to także dostęp do platformy e-learningowej e-polish.eu. Student zyskuje możliwość korzystania z dodatkowych 300 ćwiczeń w wersji elektronicznej. Nauczyciele docenią zapewne sześciomiesięczny dostęp do portalu, gdzie oprócz imponującej bazy ćwiczeń i materiałów audio znajdą podręcznik nauczyciela z praktycznymi wskazówkami, gry i zabawy językowe, komentarz gramatyczny oraz testy do każdej lekcji.


Polski krok po kroku to seria podręczników do nauki języka polskiego jako obcego. Polski, krok po kroku została opracowana z uwzględnieniem standardów wymagań egzaminacyjnych Państwowej komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego.

Zanurzy Cię w polskim środowisku, gdzie będziesz zmuszony używać polskiego na okrągło, w rozmaitych sytuacjach codziennych. Wraz z grupą przyjaciół z różnych krajów zamieszkasz w Krakowie - najbardziej znanym na świecie polskim mieście o wspaniałych zabytkach, bogatym życiu kulturalnym i niepowtarzalnej atmosferze miasta uniwersyteckiego.Pobierz katalog podręczników

„Zeszyt ćwiczeń 2” is the next book from our coursebook and resource series on teaching and learning Polish as a foreign language. Each of 23 chapters consists of carefully chosen exercises which extend the material introduced in the coursebook ,,Polski, krok po kroku 2.’’ The tasks help students to revise and/or refresh the grammar and lexis as well as facilitate further developing of all the language skills. Apart from grammatical exercises, there is a variety of new texts and dialogues based on the lexis already taught. The accompanying CD includes 127 recordings in the mp3 format. It is worth mentioning that the language on the CD is natural and contemporary as used by native speakers of Polish. The recordings could be an inspiring resource for any teacher of Polish as a foreign language who could design their own materials on the basis of the CD.

„Zeszyt ćwiczeń 2” is an extremely useful tool for teachers who could prepare interesting and coherent lessons, classroom tasks as well as could be use it for homework. All the tasks could be easily adapted to different levels and used with a mixed ability class in order to meet all the students’ expectations. The tasks are varied according to the level of difficulty: crossword puzzles, diagrams, illustrations, simplified exercises, tapescripts and coursebook texts. Further practice will motivate both weaker and stronger learners who have the opportunity to extend lexis and gain the greater confidence to use Polish in everyday situations.

The purchase of workbook guarantees the access to the Internet platform e-polish.eu containing 300 online exercises.


„Zeszyt ćwiczeń 2“ ist unser weiterer Vorschlag zur Serie der Lehrbücher und Materialien, um Polnisch als Fremdsprache zu erlernen. Jede der 23 Lektionen enthält genau ausgewählte Übungen, die den im Lehrbuch „Polski, krok po kroku 2“ eingeführten Lehrstoff ideal ergänzen. Die in unserem Übungsheft enthaltenen Aufgaben ermöglichen den Lernenden sowohl den grammatischen als auch den lexikalischen Stoff zu vertiefen sowie die sprachliche Kompetenz zu entwickeln. Im Übungsheft wurden außer den typisch grammatischen Übungen auch ganz neue Texte und Dialoge angeboten, die auf dem schon erlernten Wortschatz beruhen. Die in das Lehrbuch integrierte CD enthält 127 MP3-Aufnahmen. Es ist dabei erwähnenswert, dass die Dialoge die aktuelle Sprache wiedergeben, was ohne Zweifel ein großer Vorteil der Lehrbücherserie "Polski, krok po kroku“ ist. Darüber hinaus können die Aufnahmen inspirierend für die Lehrer sein, eigene Übungsmaterialien zu kreieren.

Das vorgeschlagene Übungsheft stellt ein sehr nützliches Werkzeug auch für Lehrer dar – es ermöglicht nämlich den Unterricht abwechslungsreich und zugleich einheitlich zu gestalten. Bei der Auswahl der Übungen wurde das uneinheitliche Niveau der Lernenden berücksichtigt, wodurch das Lernen den individuellen Bedürfnissen angepasst werden kann. Die Aufgaben beinhalten unterschiedliche Schwierigkeitsgrade: Kreuzworträtsel, Diagramme, Aufzeichnungen, auch vereinfachte Alternativübungen, sowie die weiteren Versionen von Aufnahmen und Texten, die im Lehrbuch zu finden sind.

Der Lösungsschlüssel zu den Übungen sowie die Transkription der Aufnahmen werden die Lernenden, deren Sprachniveau noch nicht so hoch ist, sicherlich erfreuen.

Ehrgeizige Lernende, sowie solche, die mehr Selbständigkeit und Polnischkenntnis verlangen, finden hier den Wortschatz vertiefenden Lehrstoff und offene Übungen.

Übungsheft 2 kann erfolgreich zur Vertiefung und Überprüfung des gewonnenen Wissens eingesetzt werden.


Zeszyt ćwiczeń 2 es el siguiente volumen de nuestra serie de manuales y materiales didácticos para estudiar lengua polaca como lengua extranjera. Cada uno de los 23 capítulos contiene ejercicios cuidadosamente seleccionados, los cuales complementan adecuadamente las cuestiones introducidas en el manual Polski, krok po kroku 2. Las tareas contenidas en nuestra colección ayudarán a los estudiantes a consolidarlos elementos léxicos y gramaticales y les facilitarán el desarrollo de todas las competencias lingüísticas. En el libro de ejercicios, además de las tareas eminentemente gramaticales, se pueden encontrar textos y diálogos completamente nuevos basados en el léxico ya introducido. El CD adjunto al presente libro contiene 127 grabaciones en formato mp3. Se ha de destacar, asimismo, el hecho de que un indudable punto fuerte de la serie Polski, krok po kroku es el uso de un nivel de lengua de uso y contemporáneo en los diálogos. Estas grabaciones también pueden ser base de inspiración para los profesores a la hora de diseñar sus propios materiales.

La colección de ejercicios propuesta se convierte en una herramienta extremadamente útil para los profesores, dado que mejorará la preparación de clases variadas y coherentes, así como de las tareas encomendadas a los alumnos. A la hora de seleccionar los ejercicios se ha tenido en cuenta la heterogeneidad de los estudiantes, lo cual posibilita acomodar el curso a las necesidades individuales de los mismos. Las tareas contenidas en el libro varían en su grado de dificultad: crucigramas, diagramas, ilustraciones, numerosas actividades alternativas simplificadas y múltiples versiones de dichas actividades centradas en las grabaciones o textos del manual. La clave de los ejercicios y de los textos de las grabaciones seguramente mejorarán la motivación en los estudiantes menos efectivos. Para los más ambiciosos proponemos materiales con los que ampliarán el léxico, así como ejercicios abiertos y también aquellos que requieren más autonomía y capacidad de utilizar la lengua polaca. Zeszyt ćwiczeń 2 facilitará con eficacia la consolidación de los conocimientos adquiridos y la verificación del grado de adquisición de los mismos.

La compra de este volumen representa también la obtención del acceso a la platforma de elearninge- polish.eu. El estudiante conseguirá a través de ello la posibilidad de recurrir a 300 ejercicios extra en versión electrónica.


Le cahier d'exercices 2' constitue une étape suivante dans la série de manuels et de matériaux didactiques dédiés à l'apprentissage de la langue polonaise en tant que langue étrangère. Chacune des 23 unités contient une sélection d'exercices très spécifiques qui complètent ceux proposés par le manuel POLSKI. KROK PO KROKU 2. Les exercices de ce cahier ont pour but d'aider les étudiants à mémoriser les règles de grammaires et le vocabulaire appris.

Outre des exercices de grammaire, ce cahier d'exercices présente des nouveaux textes ainsi que des dialogues basés sur le vocabulaire supposé acquis. Le manuel est accompagné d'un CD avec 127 enregistrements en format mp3. Il est important de mentionner que le ton naturel et les dialogues modernes de ces enregistrements constituent des atouts non négligeables de la méthode, qui la rendent particulièrement attractive.

L'ensemble des exercices proposés constitue un outil très utile pour les enseignants : il facilite la préparation des cours et des devoirs, qui seront variés et cohérents à la fois. Les exercices proposés tiennent compte des différents niveaux d'apprentissage des étudiants, ce qui permet l'adaptation des exercices aux besoins individuels des étudiants. Les exercices sont très variés et comprennent entre autres des mots croisés, des diagrammes, des illustrations à commenter, et autres exercices alternatifs. Les solutions des exercices et les transcriptions des enregistrements feront plaisir aux apprenants moins appliqués. Aux élèves plus ambitieux, nous proposons des matériaux enrichissant leur vocabulaire, des questions ouvertes ou celles qui exigent plus d’autonomie et de compétence dans l’utilisation de la langue. 'Le cahier d’exercices 2' permettra à graver efficacement dans la mémoire la connaissance acquise et à vérifier le niveau de son acquisition.

Avec le manuel, les apprenants bénéficient de l’accès à la plateforme en ligne e-polish.eu et à 350 exercices supplémentaires en version électronique.


"Рабочая тетрадь 2" - это очередная позиция нашей серии учебников и учебных пособий для изучения польского языка как иностранного. Каждый из 23 разделов содержит тщательно отобранные упражнения, идеально дополняющие тематику, которая вводится в учебнике "Польский язык, шаг за шагом 2". Задания в нашем сборнике помогут учащимся закрепить грамматику и словарный запас, а также облегчат дальнейшее развитие всех языковых навыков. В тренировочной части кроме типичных грамматических упражнений появились совершенно новые тексты и диалоги на основе уже пройденной лексики. К учебнику прилагается диск со 127 записями в формате mp3. Здесь стоит подчеркнуть, что естественный и современный язык диалогов без сомнения является преимуществом всей серии «Польский язык, шаг за шагом» стоит отметить, что природные и современные языковые диалоги - определенное преимущество из целого ряда "польском, шаг за шагом". Кроме того, записи могут послужить основой, вдохновляющей преподавателя к созданию собственных материалов.

Предлагаемый комплекс упражнений является чрезвычайно полезным инструментом для преподавателей – он упростит подготовку разнообразных и связных уроков и домашних заданий. При выборе упражнений были приняты во внимание различия в языковом уровне учащихся, что позволяет приспособить режим обучения к индивидуальным потребностям учеников. Задания различаются с точки зрения степени сложности: кроссворды, диаграммы, иллюстрации, упражнения, часто упрощенные альтернативные упражнения и очередные версии заданий к аудиоматериалам и текстам из учебника. Ключ к упражнениям и тексты аудиоматериалов, наверняка, обрадуют более слабых студентов. А более честолюбивым мы предлагаем материалы по расширению словарного запаса, упражнения открытого типа или такие, которые требуют большей самостоятельности и навыков в использовании польского языка. "Рабочая тетрадь 2" эффективно поможет закрепить полученные знания и проверить степень их усвоения.


Recenzje

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

Kontakt

Telefony kontaktowe:


tel./fax. +48 22 632 38 38
Mobile: + 48 665 705 444

(pn. - pt. 9.00 do 17.00)

Live chat z Biurem Obsługi
(pn. - pt. 9.00 do 17.00)


Dyżurni konsultanci

Nr GG: 42470092 porozmawiajikona gg
Nr GG: 7738446 porozmawiajikona gg
Kto jest online
Aktualnie jest 26 gości i 
13 Zarejestrowanych Klientów online.
Znajdź nas na
Facebooku
Osiągnięcia
Księgarnia Poltax.waw.pl trzeci raz z rzędu w rankingu TOP 10 najlepszych księgarń internetowych w Polsce!

podium
Podobnie jak w ubiegłym roku Księgarnia Poltax.waw.pl kolejny raz znalazła się w pierwszej dziesiątce sklepów najlepiej ocenianych w dziale książki! więcej

Miło nam poinformować,
że Księgarnia Poltax.waw.pl uzyskała certyfikat "Super Sprzedawcy"

logo_super
Certyfikat "Super Sprzedawcy" przyznawany jest przez portal aukcyjny Allegro.pl.
więcej

  wtorek, 19 marzec 2019  
Copyright © 2007-2019 Poltax
Projekt i wykonanie: Direktorek03
Modified, Powered and Scripted by Webmaster
czas generowania strony: 1,6608 s