Ksiegarnia Poltax.waw.pl - Top


The Language Bookstore Poltax.waw.pl   We are sending the books all over the world!Happy hour!
There are no books in happy hour!

Keep an eye on us frequently and hunt your HAPPY HOUR!
Our partners

Okazje.info.plNokaut.pl

Opineo.plPorównywarka Alejka.pl


Przesyłki dostarczają:

Poczta Polska

Firma Kurierska GLS

Paczkomaty 24/7Paczka w ruchu


Płatności online obsługuje:

Dotpay.pl


Nasze transakcje są bezpieczne:

Bezpieczne połączenie SSL 128

Czytaj więcej >>


Język polski? Chcę i mogę! Część II. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie A1+ z nagraniami MP3

Author:


EAN: 9788324231898


Price: 79.00 zł
63.20 złWe send in: 24 hours
Język polski? Chcę i mogę! Część II. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie A1+ z nagraniami MP3

ISBN: 978-83-242-3189-8


Publisher: Universitas


Year: 2019


Pages: 200 + zeszyt ćwiczeń (40 s.) + tablice


Binding: miękka (PB)


Size: 21 x 29,7


Series: JĘZYK POLSKI JAKO OBCY


Level: A1+


Publication language: polski


Share: Share on Facebook  

Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego pod tytułem: Język polski - chcę i mogę! w dwóch powiązanych ze sobą merytorycznie i kompozycyjnie częściach, jest propozycją przeznaczoną dla poziomu A1 (ESOKJ, 2003), adresowaną przede wszystkim do osób dorosłych, choć może być też wykorzystywany w pracy z młodzieżą. Książka jest owocem doświadczeń autorek zebranych w trakcie wieloletniej pracy z grupami początkującymi na różnego typu kursach w Uniwersytecie Jagiellońskim, w Międzynarodowym Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej oraz w szkołach prywatnych. Koncepcja podręcznika wpisuje się w nurt podejścia komunikacyjnego. Celem nauczania w tym podejściu jest rozwijanie kompetencji komunikacyjnej uczących się, rozumianej jako umiejętność posługiwania się językiem obcym poprawnie pod względem językowym i adekwatnie do kontekstu sytuacyjnego. Ważny więc jest zarówno rozwój sprawności językowych (słuchania, mówienia, pisania i czytania), jak i leżących u ich podłoża – kompetencji lingwistycznych (gramatycznej, leksykalnej, fonologicznej i ortograficznej), o co zadbano w przygotowywanej pozycji. Podręcznik składa się z 15 jednostek, podzielonych na dwie części (pierwsza część ma 9 jednostek podstawowych i 3 powtórzeniowe; druga – 6 jednostek podstawowych i 2 powtórzeniowe oraz suplement, w którym, oprócz wielorakich ćwiczeń gramatycznych i słownikowych, jest kilka tekstów do czytania, pomyślanych jako materiały dodatkowe dla uczącego i uczącego się). Po każdych trzech jednostkach zamieszczono lekcję powtórzeniową, która pozwala nauczycielowi, i uczącym się monitorować przebieg i efektywność procesu kształcenia. W każdej lekcji, oprócz tekstów, dialogów, sytuacji komunikacyjnych, znajduje się duża liczba ćwiczeń językowych i sprawnościowych (jest ich w zależności od tematu od 20 do ok. 30). Ostatnia jednostka, w obydwu częściach, bez numeru, nosi tytuł Świętujemy w Polsce! Jej fragmenty mogą zostać wykorzystane w dowolnym momencie kursu – moment ten wyznaczą bądź potrzeby, bądź rytm roku. W jednostce tej znalazły się informacje o polskich tradycjach, świętach i sposobach ich obchodzenia. Treści socjokulturowe znajdują się w całym podręczniku – uczący się towarzyszą w codziennym życiu rodzinie Różyckich, ich krewnym oraz przyjaciołom i znajomym. Do każdej niemal lekcji wplecione też zostały różne materiały autentyczne, m.in. reklamy, ulotki, bilety oraz formularze, które należy wypełnić on-line (...). Opracowanie graficzne jednostek, bogate w kolory, lecz nie przekrzyczane, ma za zadanie wspierać proces przyswajania wiedzy. Grafika wyraźnie nawiązuje do znanej uczącym się grafiki Facebooka, bloga i innych form współczesnej komunikacji.

Do podręcznika dołączony został materiał dźwiękowy, tj. nagrania tekstów i dialogów z poszczególnych lekcji, a także niektórych ćwiczeń (nagrany materiał jest sygnalizowany ikonką). Jego integralną częścią jest też zeszyt ćwiczeń, w którym znajdują się rozmaite zadania gramatyczne, słownikowe oraz kształtujące umiejętność poprawnego zapisu i komponowania prostych tekstów. Zeszyt uzupełniają gry językowe, plansze, dodatkowe teksty do czytania (bez ćwiczeń) oparte na tekstach autentycznych, które można wykorzystywać zarówno na zajęciach, jak i w pracy indywidualnej (domowej). Wyróżnikami przygotowywanego podręcznika, gdy zestawić go z innymi pomocami przeznaczonymi dla początkujących, są:

- nieco bardziej rozbudowany komponent gramatyczny;
- oparcie leksykalnych treści nauczania na korpusie słownictwa opracowanym na listach frekwencyjnych opracowanych na potrzeby dydaktyki języka polskiego jako obcego, uwspółcześnionych przez A. Seretny;
- nauczanie podsystemów języka i sprawności językowych w układzie zintegrowanym.

Integrowanie podsystemów i sprawności, które zastosowano w niniejszym podręczniku, nie tylko pozostaje w zgodzie z rzeczywistym charakterem naturalnej komunikacji, umożliwia uczącym się sprawniejsze i bardziej efektywne opanowywanie języka. Dzięki wielokrotnemu i zróżnicowanemu kontaktowi z materiałem językowym może on bowiem zostać głębiej zinternalizowany.

Fragment Wstępu

Spis treści

Wstęp Lekcja 1 - Co robiłeś w weekend?
Lekcja 2 - Gdzie ja jestem?
Lekcja 3 - Plany na wakacje
Lekcja powtórzeniowa 1-3
Lekcja 4 - Wspominamy i robimy plany na przyszłość
Lekcja 5 - Jadę na uniwersytet
Lekcja 6 - Czas na trening - sport to zdrowie!
Lekcja powtórzeniowa 4-6
Lekcja Świętujemy w Polsce!
Suplement
Klucz do wybranych ćwiczeń
Transkrypcje wybranych nagrań

Dr Piotr Kajak, Uniwersytet Warszawski
Adresatem podręcznika, jak w przypadku pierwszej części, są przede wszystkim osoby dorosłe, aczkolwiek Autorki zdają sobie sprawę, iż ich dzieło może także trafić do odbiorcy młodzieżowego. (…) Poszerzone kręgi tematyczne, większy zakres słownictwa - przekładające się na obecność w podręczniku specjalnych fragmentów, przeznaczonych dla takich odbiorców – to godne pochwały rozwiązania. Z satysfakcją odnotowuję za to, iż drugiemu tomowi towarzyszy Suplement, pozwalający nauczycielowi korzystającemu z propozycji krakowskich Autorek na właściwe dopasowanie konkretnej lekcji do potrzeb danej grupy lektoratowej. Pomogą w tym ciekawe, a miejscami nawet bardzo ciekawe ćwiczenia, zabawy i teksty. Za trafny uważam pomysł wydzielenia sekcji pt. Świętujemy w Polsce! Jej zawartość dobitnie pokazuje, że Autorki zawodowo zajmują się nauczaniem jpjo i że robią to dobrze. Tylko praktycy wiedzą, jak trudno opowiada się (tylko) po polsku o świętach, tradycjach i zwyczajach, stanowiących fundament naszej tożsamości, studentom w grupach A. Język opisu siłą rzeczy musi wykraczać poza A1 czy A1+, co może (ale nie musi) stanowić trudność dla uczniów. Jednakże nagrodą jest dla nich satysfakcja ze zdobytej wiedzy (…). Analiza zawartości podręcznika pozwala zgodzić się z tym, co Autorki napisały we wstępie, do czego odniosłem się w recenzji pierwszego tomu, a co – na szczęście! – wprowadzane jest na tak samo wysokim poziomie: że – bez szkody dla rozwoju kompetencji komunikacyjnej – rozbudowany został komponent gramatyczny; że wykorzystano uwspółcześnione listy frekwencyjne - jeśli chodzi o zawartość leksykalną; że kryterium istotnym w tworzeniu materiałów było kryterium użyteczności (…).

Dr Grażyna Przechodzka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Nadrzędnym celem podręcznika jest rozwijanie kompetencji komunikacyjnej uczących się, dlatego też nie brakuje w nim ćwiczeń mających na celu równomierne rozwijanie wszystkich sprawności językowych: mówienia, czytania, słuchania i pisania. W drugim tomie także nie zabrakło ciekawych, autentycznych materiałów, z którymi uczący mogą się zetknąć w konkretnych sytuacjach, przebywając w Polsce. Poprawne wypełnianie formularzy (także online), rozumienie treści zawartych w ogłoszeniach czy ofertach, odpowiednie na nie reagowanie, wyrażanie różnorodnych intencji (w tym własnych opinii), to cenne umiejętności przydatne w funkcjonowaniu w polskiej rzeczywistości. (…) Zaproponowany przez Autorki przejrzysty, spójny, a przy tym elastyczny układ materiału, ciekawie dobrane treści nauczania, przydatność omawianych zagadnień, zastosowanie różnorodnych metod i technik przy opracowywaniu ćwiczeń, rozbudowany komponent gramatyczny i leksykalny to bez wątpienia zalety tego opracowania. Wyrazy uznania należą się Autorkom także za Suplement – świetnie opracowany, zawierający wiele interesujących ćwiczeń i tekstów doskonale uzupełnia i wzbogaca materiał poszczególnych jednostek lekcyjnych. Bardzo dobrym pomysłem Autorek jest Repetytorium, w którym znajdują się dodatkowe teksty. Nie dołączono do nich ćwiczeń, ale dzięki temu zabiegowi nauczyciel sam może decydować o formie ich wykorzystania. Mogą być materiałem wspomagającym rozwijanie wszystkich sprawności: bodźcem do mówienia, pisania i - oczywiście - czytania poprzez dobór takich form pracy, które najlepiej odpowiadają potrzebom uczących się.

Edyta Gałat. Absolwentka filologii orientalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiów podyplomowych na Wydziale Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiów podyplomowych w Centrum Jakości Politechniki Krakowskiej na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz studiów podyplomowych Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego/Drugiego na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Lektor języka polskiego od 1997 r., współpracowała z Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ, Szkołą Języka i Kultury Polskiej UJ, a także krakowskimi prywatnymi szkołami. W Międzynarodowym Centrum Kształcenia pracuje jako wykładowca języka polskiego od 2004 r. Prowadzi zajęcia ze słownictwa specjalistycznego, kursy dla studentów różnych programów oraz lektoraty. Jest współautorką kursu języka polskiego na platformie e-learningowej Politechniki Krakowskiej, podręczników Architektura – język specjalistyczny, Anatomia - język specjalistyczny, a także skryptów z materiałami przeznaczonymi na roczny kurs polskiego dla studentów MCK PK.

Beata Sałęga-Bielowicz. Absolwentka filologii polskiej UP (1995 r.). W 1996 r. ukończyła Kurs Przygotowawczy dla kandydatów na lektorów jpjo na UJ. Od 1996 r. zaczyna współpracę z UJ w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie (dawniej: Instytut Polonijny) oraz Szkołą Języka i Kultury Polskiej UJ jako lektor języka polskiego jako obcego, gdzie prowadzi zajęcia na wszystkich poziomach zaawansowania o różnej intensywności. Prowadzi także zajęcia indywidualne, w tym z różnych specjalistycznych odmian polszczyzny. Od 1998 r. - członek Stowarzyszenia Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego Jako Obcego BRISTOL. Do maja 2018 r. była zatrudniona jako lektor języka polskiego jako obcego w Konsulacie Generalnym USA w Krakowie. Od 2008 r. prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Pedagogicznym na studiach podyplomowych: Nauczanie języka polskiego jako obcego. Od września 2018 r. visiting professor w Dalian University of Foreign Languages w Chinach.


Reviews
Contact

Contact numbers:


tel./fax. +48 22 632 38 38
Mobile: + 48 665 705 444

(Monday - Friday: 9.00 to 17.00)

Live chat with our customer service office
(Monday - Friday: 9.00 to 17.00)


Consultants on duty

Nr GG: 42470092 talkikona gg
Nr GG: 7738446 talkikona gg
Who is online
There currently are 15 guests and 
6 members online.
Find us on
Facebook
Prizes and awards
Księgarnia Poltax.waw.pl trzeci raz z rzędu w rankingu TOP 10 najlepszych księgarń internetowych w Polsce!


Podobnie jak w ubiegłym roku Księgarnia Poltax.waw.pl kolejny raz znalazła się w pierwszej dziesiątce sklepów najlepiej ocenianych w dziale książki! więcej

Miło nam poinformować,
że Księgarnia Poltax.waw.pl uzyskała certyfikat "Super Sprzedawcy"


Certyfikat "Super Sprzedawcy" przyznawany jest przez portal aukcyjny Allegro.pl.
więcej

  Wednesday 30 September, 2020  
Copyright © 2007-2020 Poltax
Design by: Direktorek03
Modified, Powered and Scripted by Webmaster
czas generowania strony: 0,5459 s