Ksiegarnia Poltax.waw.pl - Top


The Language Bookstore Poltax.waw.pl   We are sending the books all over the world!Happy hour!
There are no books in happy hour!

Keep an eye on us frequently and hunt your HAPPY HOUR!
Our partners

Okazje.info.plNokaut.pl

Opineo.plPorównywarka Alejka.pl


Przesyłki dostarczają:

Poczta Polska

Firma Kurierska GLS

Paczkomaty 24/7Paczka w ruchu


Płatności online obsługuje:

Dotpay.pl


Nasze transakcje są bezpieczne:

Bezpieczne połączenie SSL 128

Czytaj więcej >>


Język polski? Chcę i mogę! Część I. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie A1 z nagraniami MP3

Author:


EAN: 9788324230662


Price: 79.00 zł
63.20 złWe send in: 24 hours
Język polski? Chcę i mogę! Część I. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie A1 z nagraniami MP3

ISBN: 978-83-242-3066-2


Publisher: Universitas


Year: 2018


Pages: 234


Binding: miękka (PB)


Size: 21 x 29,7


Series: JĘZYK POLSKI JAKO OBCY


Level: A1


Publication language: polski


Share: Share on Facebook  

W komplecie podręcznik studenta (178 stron), zeszyt ćwiczeń (54 strony), 3 plansze. Bezpłatne nagrania MP3 do pobrania ze strony wydawcy.

Wstęp

Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego pod tytułem Język polski? Chcę i mogę! w dwóch powiązanych ze sobą merytorycznie i kompozycyjnie częściach jest propozycją przeznaczoną dla poziomu A1 (ESOKJ, 2003), adresowaną przede wszystkim do osób dorosłych, choć może być też wykorzystywany w pracy z młodzieżą. Książka jest owocem doświadczeń autorek zebranych w trakcie wieloletniej pracy z grupami początkującymi na różnego typu kursach w Uniwersytecie Jagiellońskim, w Międzynarodowym Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej oraz w szkołach prywatnych.

Koncepcja podręcznika wpisuje się w nurt podejścia komunikacyjnego, którego celem nauczania jest rozwijanie kompetencji komunikacyjnej uczących się, rozumianej jako umiejętność posługiwania się językiem obcym poprawnie pod względem językowym i adekwatnie do kontekstu sytuacyjnego. Ważny jest więc zarówno rozwój sprawności językowych (słuchania, mówienia, pisania i czytania), jak i leżących u ich podłoża kompetencji lingwistycznych (gramatycznej, leksykalnej, fonologicznej i ortograficznej), o co zadbano w przygotowanej pozycji.

Podręcznik składa się z 15 jednostek, podzielonych na dwie części (pierwsza część ma 9 jednostek podstawowych i 3 powtórzeniowe; druga - 6 jednostek podstawowych i 2 powtórzeniowe oraz suplement, w którym, oprócz wielorakich ćwiczeń gramatycznych i słownikowych, jest kilka tekstów do czytania, pomyślanych jako materiały dodatkowe dla uczącego i uczącego się). Po każdych trzech jednostkach zamieszczono lekcję powtórzeniową, która pozwala nauczycielowi i uczącym się monitorować przebieg i efektywność procesu kształcenia. W każdej lekcji, oprócz tekstów, dialogów, sytuacji komunikacyjnych, znajduje się duża liczba ćwiczeń językowych i sprawnościowych (w zależności od tematu - od 20 do ok. 30). Dokonano wewnętrznego podziału lekcji, a zakładki w lekcjach zapowiadają ćwiczone podsystemy i sprawności w poszczególnych częściach, zazwyczaj lekcja dzielona jest dwukrotnie, natomiast spis treści pokazuje, jakie treści nauczania są w poszczególnych lekcjach. Ostatnia jednostka, w obydwu częściach, bez numeru, nosi tytuł Świętujemy w Polsce! Jej fragmenty mogą zostać wykorzystane w dowolnym momencie kursu. Moment ten wyznaczą bądź potrzeby, bądź rytm roku. W jednostce tej znalazły się informacje o polskich tradycjach, świętach i sposobach ich obchodzenia. Treści socjokulturowe znajdują się w całym podręczniku - uczący się towarzyszą w codziennym życiu rodzinie Różyckich, ich krewnym oraz przyjaciołom i znajomym. Do każdej niemal lekcji wplecione też zostały różne materiały autentyczne, m.in. reklamy, ulotki, bilety oraz formularze, które należy wypełnić online (np. rezerwacja wizyty w firmie LUXMED, zakup biletów, wynajęcie rowerów miejskich itp.). Opracowanie graficzne jednostek, bogate w kolory, ma za zadanie wspierać proces przyswajania wiedzy. Grafika wyraźnie nawiązuje do znanej uczącym się grafiki Facebooka, błoga i innych form współczesnej komunikacji. Język polski? Chcę i mogę! nie jest umiejscowiony w żadnym konkretnym mieście Polski, co czyni go bardziej uniwersalnym. Do podręcznika dołączony został materiał dźwiękowy, tj. nagrania tekstów i dialogów z poszczególnych lekcji (plik jest dostępny do pobrania ze strony wydawnictwa), a także niektórych ćwiczeń (nagrany materiał jest sygnalizowany ikonką). Każdą lekcję zamyka część: Poznajemy Polskę z pocztówkami z różnych miast Polski i kilkoma informacjami o nich. Integralną częścią podręcznika jest też zeszyt ćwiczeń, w którym znajdują się rozmaite zadania gramatyczne, słownikowe oraz kształtujące umiejętność poprawnego zapisu i komponowania prostych tekstów oraz rozwijające sprawność rozumienia tekstu czytanego. Podręcznik uzupełniają gry językowe i plansze, które można wykorzystywać zarówno na zajęciach, jak i w pracy indywidualnej (domowej).

Treści nauczania w podręczniku Język polski? Chcę i mogę! są zgodne z "Programami nauczania języka polskiego. Poziomy Al-C2" choć wybiegają nieco poza poziom A1. Jest to odpowiedź na potrzeby rynku i zmieniający się profil użytkownika. Obecnie bowiem zdecydowana większość uczących się naszego języka w Polsce to osoby pochodzące z krajów zza naszej wschodniej granicy, które ze względu na typologiczną i genetyczną bliskość języków słowiańskich szybciej przyswajają polszczyznę. Stąd w proponowanym podręczniku poszerzono kręgi tematyczne oraz zakres słownictwa. Niektóre, zdaniem autorek, trudniejsze materiały lub ćwiczenia zostały oznaczone gwiazdką. Zasadniczy korpus podręcznika należy jednak do A1. Układ i prezentacja treści nauczania w poszczególnych jednostkach nie mają „sztywnej" struktury, co pozwoli nauczycielowi swobodniej organizować pracę dydaktyczną. Zadbano także o to, by miał on możliwość wyboru treści w zależności od tego, czy kurs, na którym pracuje z podręcznikiem Język polski? Chcę i mogę! ma charakter intensywny czy ekstensywny. W przypadku nauczania ekstensywnego lektor nie musi realizować wszystkich treści danej lekcji, co ani nie wyklucza, ani nie utrudnia realizacji materiału kolejnych jednostek.

Wyróżnikami przygotowywanego podręcznika, w porównaniu z innymi pomocami przeznaczonymi dla początkujących, są:

  • nieco bardziej rozbudowany komponent gramatyczny;
  • oparcie leksykalnych treści nauczania na korpusie słownictwa bazującym na uwspółcześnionych
  • listach frekwencyjnych opracowanych na potrzeby dydaktyki języka polskiego jako obcego (A. Seretny);
  • nauczanie podsystemów języka i sprawności językowych w układzie zintegrowanym.

Zdaniem autorek, lektorek z wieloletnim doświadczeniem, w podręcznikach dostępnych na rynku podsystem gramatyczny jest zazwyczaj traktowany nieco po macoszemu, zwłaszcza w kwestii ćwiczeń automatyzujących i komunikacyjnych. W przypadku polszczyzny, języka z rozbudowaną fleksją nominalną i werbalną, brak odpowiedniego komponentu gramatycznego sprawia, że struktury poznawane przez uczących się nie mogą zostać na tyle zinternalizowane, by mogły być sprawnie przywoływane w aktach komunikacji. U wielu uczących się, zwłaszcza starszych, sytuacja ta powoduje dyskomfort i blokadę komunikacyjną. Dowartościowanie komponentu gramatycznego w podręczniku polega na jasnej, przejrzystej i przyjaznej prezentacji struktur gramatycznych, opatrzeniu jej dużą liczbą urozmaiconych ćwiczeń zarówno w lekcjach zasadniczych, powtórzeniowych, jak i w zeszycie ucznia. Ćwiczenia te pokazują struktury w naturalnych kontekstach. Jak już wspomniano, rozbudowano także słownictwo. Podstawowy korpus został oparty na listach frekwencyjnych i kryterium użyteczności. Autorki postanowiły wprowadzić również niektóre, często używane kolokwializmy oraz elementy języka specjalistycznego, którego znajomość jest niezbędna chociażby przy wypełnianiu formularzy online. Słownictwo jest ćwiczone w urozmaicony sposób we wszystkich częściach podręcznika oraz w zeszycie ćwiczeń.

Integrowanie podsystemów i sprawności, które zastosowano w niniejszym podręczniku, nie tylko pozostaje w zgodzie z rzeczywistym charakterem naturalnej komunikacji, ale także umożliwia uczącym się sprawniejsze i bardziej efektywne opanowywanie języka. Dzięki wielokrotnemu i zróżnicowanemu kontaktowi z materiałem językowym może on bowiem zostać głębiej zinternalizowany.

Podręcznik nie powstałby bez ogromnego wsparcia i przychylności bliskich i przyjaciół. Serdeczne podziękowania składamy Paniom Annie Seretny i Magdalenie Szelc-Mays za merytoryczne uwagi, pozytywną motywację oraz cenne podpowiedzi. Recenzentom wyrażamy wdzięczność za wnikliwe i przychylne recenzje. Koleżankom lektorkom z Międzynarodowego Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej bardzo dziękujemy za testowanie podręcznika od wczesnego jego etapu powstawania.

Autorki wyrażają nadzieję, że podręcznik Język polski? Chcę i mogę! w obu częściach będzie służył uczącym się w sprawnym i efektywnym poznawaniu polszczyzny. Nauczycielom ułatwi zaś codzienną pracę.

Recenzje

Analiza zawartości podręcznika pozwala zgodzić się z tym, co Autorki napisały we wstępie, czyli że - bez szkody dla rozwoju kompetencji komunikacyjnej - rozbudowany został komponent gramatyczny (Autorki mówią o "dowartościowaniu komponentu gramatycznego"); że wykorzystano uwspółcześnione listy frekwencyjne - jeśli chodzi o zawartość leksykalną; że kryterium istotnym w tworzeniu materiałów było kryterium użyteczności - stąd przywołanie wielu kolokwializmów (raczej: słownictwa współczesnego, na które składają się i potocyzmy, i - czasem - elementy slangowe), ale i elementów języków specjalistycznych (dopasowanie tychże do poziomu nie jest proste, ale Autorkom udaje się to zrobić!). (…) Niniejsze materiały odzwierciedlają doświadczenie i warsztat Autorek, potrafiących przygotować świetny program, dopasowany do potrzeb konkretnych odbiorców. Zaproponowany przez E. Gałat i B. Sałęgę-Bielowicz rozkład materiału (= brak sztywnej struktury) pozwala nauczycielom na dopasowanie zawartości do potrzeb wskazanej grupy uczniów. Z drugiej strony trzyma w ryzach tych lektorów, którzy jeszcze nie nauczyli się dyscypliny w pracy z podręcznikiem kursowym. Spokojna, skromna, ale estetyczna szata graficzna jest na tyle poważna, by skupić uwagę uczących się na zawartości merytorycznej, i na tyle bogata, by móc postawić podręcznik na tej samej półce, co najlepsze (starsze) materiały dydaktyczne w naszej branży.

Dr Piotr Kajak, Uniwersytet Warszawski

Na pochwałę zasługuje logiczny i spójny układ podręcznika. Każda jednostka lekcyjna jest przemyślana pod względem merytorycznym i metodycznym. Przyjazna i czytelna forma graficzna, różnorodny, szeroki i ciekawy dobór materiałów (tekstów, ćwiczeń, objaśnień gramatycznych itp.), bogato zilustrowane lekcje, dołączony do nich komponent socjokulturowy i kulturoznawczy to niewątpliwie ogromne atuty opracowania. (…) Duża liczba zadań z pewnością ułatwi pracę lektorom (nie muszą uzupełniać podręcznika dodatkowymi materiałami), zaś użytkownikom pozwoli na skuteczniejsze opanowanie podsystemów języka polskiego. (…) Godna podkreślenia jest także dbałość o konsekwentne realizowanie założeń programowych, o równomierne rozwijanie wszystkich sprawności. Autorki nie zapominają również o nauce poprawnej pisowni i wymowy tak potrzebnych w praktyce językowej. Realizując kryterium przydatności nauczanych treści i pamiętając o zmieniających się realiach, w części poświęconej pisaniu wprowadzają - obok form przewidzianych w programie dla poziomu A1 - blog jako coraz popularniejszą formę wypowiedzi. Zachwyci to bez wątpienia użytkowników i zachęci ich do nauki pisania (sprawności wciąż deficytowej) oraz podejmowania prób samodzielnego redagowania tekstów po polsku.

Dr Grażyna Przechodzka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Spis treści

Wstęp
Lekcja 1
Język polski, co to jest?
Lekcja 2
Jestem Aśka, a ty?
Lekcja 3
Hobby, zainteresowania
Lekcja powtórzeniowa 1-3
Lekcja 4
Pierogi, żurek, bigos! To jest pyszne!
Lekcja 5
Mój zwykły dzień
Lekcja 6
Powiedz mi, kim jesteś?
Lekcja powtórzeniowa 4-6
Lekcja 7
Zapraszam! O, dziękuję, a dokąd?
Lekcja 8
Jestem turystą – poznaję miasto
Lekcja 9
Chcę poznać Polskę :)
Lekcja powtórzeniowa 7-9
Lekcja
Świętujemy w Polsce!
Klucz do wybranych ćwiczeń
Transkrypcje wybranych nagrańReviews
Contact

Contact numbers:


tel./fax. +48 22 632 38 38
Mobile: + 48 665 705 444

(Monday - Friday: 9.00 to 17.00)

Live chat with our customer service office
(Monday - Friday: 9.00 to 17.00)


Consultants on duty

Nr GG: 42470092 talkikona gg
Nr GG: 7738446 talkikona gg
Who is online
There currently is 16 guests and 
10 members online.
Find us on
Facebook
Prizes and awards
Księgarnia Poltax.waw.pl trzeci raz z rzędu w rankingu TOP 10 najlepszych księgarń internetowych w Polsce!


Podobnie jak w ubiegłym roku Księgarnia Poltax.waw.pl kolejny raz znalazła się w pierwszej dziesiątce sklepów najlepiej ocenianych w dziale książki! więcej

Miło nam poinformować,
że Księgarnia Poltax.waw.pl uzyskała certyfikat "Super Sprzedawcy"


Certyfikat "Super Sprzedawcy" przyznawany jest przez portal aukcyjny Allegro.pl.
więcej

  Tuesday 29 September, 2020  
Copyright © 2007-2020 Poltax
Design by: Direktorek03
Modified, Powered and Scripted by Webmaster
czas generowania strony: 0,525 s