Ksiegarnia Poltax.waw.pl - Top


The Language Bookstore Poltax.waw.pl   We are sending the books all over the world!Happy hour!
There are no books in happy hour!

Keep an eye on us frequently and hunt your HAPPY HOUR!
Our partners

Okazje.info.plNokaut.pl

Opineo.plPorównywarka Alejka.pl


Przesyłki dostarczają:

Poczta Polska

Firma Kurierska GLS

Paczkomaty 24/7Paczka w ruchu


Płatności online obsługuje:

Dotpay.pl


Nasze transakcje są bezpieczne:

Bezpieczne połączenie SSL 128

Czytaj więcej >>


Direct Communication Method. Angielski 1 (poziom A1) z nagraniami mp3

Author:


EAN: 9788395252105


Price: 49.90 zł
37.43 złWe send in: 24 hours
Direct Communication Method. Angielski 1 (poziom A1) z nagraniami mp3

ISBN: 978-83-952521-0-5


Publisher: WJ Publishers


Year: 2018


Pages: 290


Binding: miękka (PB)


Size: 21,0 x 29,7


Series: DIRECT COMMUNICATION METHOD


Level: A1


Publication language: angielski


Share: Share on Facebook  

DIRECT COMMUNICATION METHOD angielski 1 (poziom A1) to podręcznik do skutecznej, samodzielnej lub grupowej nauki języka angielskiego Metodą Bezpośredniej Komunikacji - Direct Communication Method. Docelowo seria będzie składać się z 6 części, na poziomie od A1 do B2.

Dzięki właściwemu stosowaniu podręczników Direct Communication Method szybko zaczniesz aktywnie posługiwać się nowym językiem, będziesz brać czynny udział w rozmowach oraz wypowiadać się w sposób jasny i zrozumiały dla swojego rozmówcy.

Podręczniki Direct Communication Method to:

 • konwersacje z życia wzięte i związane z nimi emocje
 • tematy często poruszane przez ludzi w codziennych rozmowach – to, co nas otacza, ciekawi, fascynuje, drażni
 • język podany w formie dialogu trenera z uczestnikami kursu językowego, którzy będą ci towarzyszyć w nauce
 • praktyczne i przydatne słownictwo stosowane w codziennej komunikacji
 • przewrotne i nieoczywiste pytania, skłaniające czy wręcz prowokujące do odpowiedniej reakcji językowej
 • słówka i zwroty stosowane w różnych kontekstach sytuacyjnych, uwzględniających ich różne odcienie znaczeniowe
 • zagadnienia gramatyczne podane tak prosto i przejrzyście, jak tylko można
 • ćwiczenia gramatyczno-leksykalne, dzięki którym dodatkowo utrwalisz poznany materiał
 • ścieżka dźwiękowa, dzięki której możesz rozwijać umiejętności językowe tam, gdzie chcesz i kiedy chcesz
 • DIRECT COMMUNICATION METHOD angielski 1 – zawartość gramatyczna:

 • Zaimki osobowe w formie podmiotu
 • Odmiana czasownik to be
 • Formy skrócone/ściągnięte
 • Tworzenie zdań twierdzących, przeczących i pytań
 • Zasada pojedynczego przeczenia
 • Szyk wyrazów w zdaniu twierdzącym, przeczącym i pytającym
 • Pytania otwarte i zamknięte
 • Budowanie schematu pytań
 • Czas teraźniejszy ciągły
 • Zaimki osobowe w formie dopełnienia
 • Czasowniki z przyimkiem np. talk to, talk about, listen to, look at, wait for.
 • Pytania z przyimkiem na końcu zdania
 • Some, any, something, anything, nothing, somebody, anybody, nobody – pytania, przeczenia, zdania twierdzące
 • Konstrukcje też nie, ani… ani
 • Przedimek nieokreślony a / an
 • Przedimek określony the
 • Przymiotniki dzierżawcze (zaimki dzierżawcze przymiotne)
 • Czasownik to have got
 • Konstrukcja both… and (zarówno … jak i)
 • Dopełniacz saksoński (saxon genitive) Zaimki wskazujące ten, ta, to; ci, tamci, te, tamte
 • Konstrukcja What’s she like?
 • Przysłówki wyrażające częstotliwość zawsze, nigdy itd.
 • Przymiotnik w formie przydawki i orzecznika
 • Zdania typu Co to za książka? Jaki to rodzaj książki?
 • Różnice między brytyjską i amerykańską odmianą angielskiego
 • Określanie umiejętności robienia czegoś – czasownik móc, umieć, potrafić
 • Liczba mnoga rzeczowników (regularna i nieregularna)
 • Konstrukcja jest/są, znajduje/znajdują się
 • Zwroty I can see you, I can hear you
 • This one, that one, these ones, those ones
 • Nazwy podstawowych części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przyimek, zaimek)
 • Many, much, a lot, a lot of, few
 • Czas teraźnieszy prosty (present simple)
 • Odmiana czasowników w present simple – czasowniki regularne i nieregularne
 • Odmiana czasowników w czasie present simple w 3. osobie liczby pojedynczej
 • Tworzenie pytań i przeczeń w czasie present simple
 • Zwroty me too / me neither
 • Przysłówki określające częstotliwość w czasie present simple
 • Pytania o podmiot
 • Przymiotnik z przyimkiem good at, afraid of, fond of, interested in itd.
 • Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
 • Frazy in the morning, at 5 o’clock, on Monday, by car itd.
 • Określanie pory dnia i czynności wtedy wykonywanych
 • Kolejność wykonywania czynności first, then, after that itd.
 • Określanie częstotliwości – how often?
 • Rzeczownik odczasownikowy gerund
 • I like / prefer / love / hate doing something
 • I like to do something i I like doing something
 • I would like + infinitive
 • Czasownik want.
 • Alfabet i literowanie
 • DIRECT COMMUNICATION METHOD angielski 1 – zawartość tematyczna:

 • Podstawowe dane osobowe – jak się nazywasz, skąd jesteś, gdzie się urodziłeś, gdzie leży twój kraj, gdzie mieszkasz, gdzie pracujesz
 • Frazy powitalne i pożegnalne
 • Podstawowe zwroty grzecznościowe
 • Nazwy krajów, kontynentów, miast
 • Nazywanie przedmiotów: Co to jest?
 • Narodowości
 • Pory dnia i związane z nimi czynności
 • Czynności cykliczne, wykonywane regularnie
 • Podstawowe czasowniki służące do określania czynności, którą wykonujesz właśnie teraz
 • Języki, którymi mówisz, których się uczysz, które rozumiesz
 • Liczby
 • Podstawowe działania matematyczne
 • Alfabet i literowanie
 • Wyrażanie prośby o tłumaczenie
 • Podawanie wieku i pytanie o wiek
 • Mówienie o zawodzie, pracy, miejscu pracy
 • Stan cywilny
 • Nazwy podstawowych artykułów spożywczych
 • Co lubisz robić, co uwielbiasz, czego nie znosisz
 • Umiejętności – co umiesz, czego nie potrafisz robić
 • Cechy charakteru
 • Wyrażanie częstotliwości
 • Opis przedmiotów – wygląd
 • Opis ludzi – cechy charakteru
 • Kolory
 • Adres, adres mailowy, numer telefonu
 • Podawanie czasu
 • Konstrukcje od…do
 • Posiłki
 • Określanie położenia
 • Zainteresowania
 • Dni tygodnia
 • Rodzina, członkowie rodziny, przyjaciele
 • Środki komunikacji miejskiej, dojazd do pracy
 • Sposoby spędzania czasu wolnego

 • DIRECT COMMUNICATION METHOD (DCM) to odmiana metody bezpośredniej opracowana w oparciu o wieloletnie obserwacje i doświadczenia autora, który przeprowadził jak dotąd ponad 30000 lekcji. To metoda uwzględniająca sposób uczenia się odbiorcy oraz poszukująca najbardziej odpowiedniego sposobu dotarcia do magazynu jego zasobów i możliwości. DCM to metoda dopasowana tak dalece jak to możliwe do potrzeb odbiorcy, w szczególności jego umiejętności komunikacyjnych, typu osobowości i zbioru doświadczeń, którym każdy z nas dysponuje. Osnową DCM jest interakcja – bezpośrednia, ludzka – która pomaga w osiągnięciu celu: ukształtowaniu umiejętności komunikacyjnych i swobodnym posługiwaniu się językiem. To ważny czynnik zwłaszcza teraz, w epoce, kiedy kontakt międzyludzki zamienia się w często urwane, niepełne komunikaty wysyłane poprzez urządzenia mobilne w formie emotikonek.

  Rozwijanie i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w bezpośrednim kontakcie z żywym człowiekiem to główny cel DCM – tak też zaprojektowane zostały podręczniki DIRECT COMMUNICATION METHOD, prawdopodobnie pierwsze na rynku podręczniki do nauki języków metodą bezpośrednią, przeznaczone dla indywidualnego odbiorcy i do użytku także poza kursami językowymi.

  Pomoce do nauki języków (w przeważającej części angielskiego) różnymi odmianami metody bezpośredniej były dotąd używane głównie w ośrodkach językowych. Były to często skrypty przygotowane pod konkretną grupę odbiorców, przeznaczone do użytku wewnętrznego i opierające się na niezbyt atrakcyjnym drylu językowym pytanie-odpowiedź, co pozbawiało zarówno nauczyciela jak i ucznia możliwości kreatywnego użycia języka. Pierwsze skojarzenia prowadziły w takich przypadkach w kierunku Metody Callana, jednak tu wypada wyjaśnić, że Callan nie wymyślił metody bezpośredniej, tylko nadał jej własny kształt, zyskał popularność w latach 60-tych XX wieku i stał się przez to jej najbardziej znanym propagatorem. Zatem: Metoda Callana stanowi odmianę metody bezpośredniej, ale nie każda forma metody bezpośredniej jest Metodą Callana.

  Umożliwienie skorzystania szerszemu gronu odbiorców z dostępu do nauki języka z użyciem DCM to swego rodzaju „uwolnienie” metody, co oznacza, że od tej chwili każdy zainteresowany skuteczną nauką komunikowania się może nabyć wybrany podręcznik DCM i rozpocząć przygodę z językiem. Może to zrobić na własną rękę, może zaprosić znajomego lub znajomych, może także wziąć udział w kursie językowym, gdzie poprowadzi go dobrze przygotowany trener (najlepiej Certyfikowany Trener DCM – Certified DCM Coach).

  Pojawienie się podręczników DCM na rynku to także obalenie mitu, że nie można nauczyć się języka metodą bezpośrednią we własnym zakresie. Otóż można, tylko trzeba zrobić to we właściwy sposób. Dysponując odpowiednią wiedzą, można z łatwością osiągnąć cel, czyli posiąść umiejętności skutecznego komunikowania się w dowolnym języku – pomoc i wskazówki można znaleźć na stronie wydawnictwa oraz na blogu autora.

  Jak wygląda struktura DIRECT COMMUNICATION METHOD (DCM)?

  DIRECT COMMUNICATION METHOD (DCM) to metoda bezpośrednia, w której poprzez interakcję ćwiczymy umiejętność właściwego wypowiadania się i komunikowania się, czyli sprawnego posługiwania się narzędziem, jakim jest język.

  Poziomy DIRECT COMMUNICATION METHOD:

  Poziom I (A1-A2): komunikacja sterowana - na tym etapie uczeń potrzebuje pomocy trenera: bohatera z podręcznika lub realnej postaci na kursie językowym. Chodzi o to, aby zaczął posługiwać się nowym językiem już od pierwszej chwili zetknięcia się z nim, mimo że dopiero zaczyna przygodę i ma raczej niewielki zasób słownictwa.

  Poziom II (A2-B1): komunikacja stosowana - tu wzrasta samodzielność ucznia, a trener staje się jego partnerem w coraz bardziej swobodnej rozmowie. Uczeń cały czas ćwiczy nowe struktury, wyrabia przydatne nawyki językowe oraz zbliża się do poziomu niezbyt skomplikowanych improwizacji językowych.

  Poziom III (B1 i wyżej): komunikacja twórcza – uczeń i jego trener oraz inni uczestnicy zajęć po prostu ze sobą rozmawiają na dowolny temat: dyskutują, wymieniają się poglądami, budują argumenty, bronią ich itd. Pomoc trenera polega na tym, aby uczeń swoje myśli wyraził jeszcze sprawniej. To poziom swobodnej improwizacji w oparciu o wcześniej wypracowane narzędzia komunikacyjne oraz przydatne nawyki językowe.  Reviews
  Contact

  Contact numbers:


  tel./fax. +48 22 632 38 38
  Mobile: + 48 665 705 444

  (Monday - Friday: 9.00 to 17.00)

  Live chat with our customer service office
  (Monday - Friday: 9.00 to 17.00)


  Consultants on duty

  Nr GG: 42470092 talkikona gg
  Nr GG: 7738446 talkikona gg
  Who is online
  There currently are 7 guests and 
  12 members online.
  Find us on
  Facebook
  Prizes and awards
  Księgarnia Poltax.waw.pl trzeci raz z rzędu w rankingu TOP 10 najlepszych księgarń internetowych w Polsce!


  Podobnie jak w ubiegłym roku Księgarnia Poltax.waw.pl kolejny raz znalazła się w pierwszej dziesiątce sklepów najlepiej ocenianych w dziale książki! więcej

  Miło nam poinformować,
  że Księgarnia Poltax.waw.pl uzyskała certyfikat "Super Sprzedawcy"


  Certyfikat "Super Sprzedawcy" przyznawany jest przez portal aukcyjny Allegro.pl.
  więcej

    Friday 28 February, 2020  
  Copyright © 2007-2020 Poltax
  Design by: Direktorek03
  Modified, Powered and Scripted by Webmaster
  czas generowania strony: 1,6352 s